Hvordan måler man værdien af innovation?

Københavns Kommune og forskningsprojektet NAIAD arbejder med udvikling af et nyt værktøj til måling af effekterne af klimatilpasningsløsninger. Som led i arbejdet ønskede projektgruppen inputs til, hvordan værktøjet kan komme i spil i praksis blandt kommuner, virksomheder og andre aktører.

INNOBA hjalp derfor projektgruppen med at afholde en heldagsworkshop med faciliterede brainstorms og idéudvikling. På workshoppen blev der skabt et rum, hvor både forskning og erfaringer fra praksis kunne udveksles og nye ideér til det videre arbejde med værktøjet blev født!

Deltagere fra kommuner, regioner, miljøeksperter og virksomheder gav således konkrete inputs til indhold og udformning af det kommende værktøj til vurdering af naturbaserede løsninger. Dagen bød på faglige præsentationer af projektets foreløbige analyser og breakout sessions, hvor deltagerne gav deres indspark til, hvad værktøjet særligt skal kunne regne på for at være værdifuldt ude i “den virkelige verden”.

Fra Italien, Spanien, Brasilien deltog eksperter fra EU-projektet med inputs og betragtninger samt opsummering af deres research.

INNOBA udarbejdede efterfølgende en mindre rapport med opsummering af indsigter, målgruppeanalyse og workshopdeltagernes båd på konkrete måleparametre.

INNOBA deltager også i projektet som sparringspartner og ekspert – vi glæder os til at følge projektet over de kommende år.

Om NAIAD: 

NAIAD er et treårigt EU-støttet forskningsprojekt som handler om, hvordan man kan værdisætte blå og grønne klimatilpasningsløsninger til at imødekomme de stigende naturforhold som følge af klimaændringer. Som et led i projektet forskes og testes der på 8 geografiske lokationer i Europa. København er én af disse, og her arbejdes der både med et afgrænset kvarter i selve København og i større skala ved at se på København og opland. I den danske del af projektet deltager blandt andet Københavns Kommune og GEUS.