En kvalitativ opsamling af erfaringer om innovationspartnerskaber

I forbindelse med den nye udbudsform “Innovationspartnerskaber”, er flere offentlige aktører gået i gang med at anvende den nye indkøbs- og udviklingsmulighed. For at styrke innovationspartnerskaber i Danmark, har Erhvervsstyrelsens, herunder Markedsmodningsfondens, ønsket at samle op på̊ de foreløbige nordiske erfaringer. Erfaringsopsamlingen har til formål at videreformidle de væsentligste læringspunkter til andre aktører, der pt. overvejer at gå̊ i gang med innovationspartnerskaber. INNOBA har derfor foretaget en kvalitativ opsamling af erfaringer fra virksomheder og offentlige aktører, der har afprøvet innovationspartnerskaber som udbuds- og samarbejdsform. Analysen kommer blandt andet omkring tværgående indsigter, konkrete erfaringer og gode råd om innovationspartnerskaber.

I analysen kan man blandt andet læse om de 10 centrale pointer som er værd at vide, når man indgår i et innovationspartnerskab:

  1. Al begyndelse er svær. Processen tager tid især første gang.
  2. Innovationspartnerskab som både udbuds- og samarbejdsform er egnet til innovation på mange niveauer.
  3. Det er i den tætte samudvikling mellem ordregiver, leverandører, brugere og eksperter at den virkelige værdi af innovationspartnerskabet skal findes.
  4. Det klare link mellem udviklingsaktiviteter på den ene side og indkøb samt implementering på den anden side giver mening og er en stor styrke.
  5. Innovationspartnerskaber styrker det tætte samarbejde og partnerskab internt og mellem de offentlige og private aktører på mange niveauer.
  6. Muligheden for markedsdialog og den indbyggede løbende forhandling giver et bedre udbudsforløb og et mere effektivt samarbejde frem mod brugbare løsninger.
  7. Udbudsformen er særligt egnet til større projekter, hvor der er budget, ledelsesvilje og et klart behov.
  8. Det er både en styrke og en udfordring, at man skal arbejde med prissætning i forbindelse med kontraktindgåelse – inden løsningen er udviklet.
  9. Det er hensigtsmæssigt at trække på stærke proces- og innovationskompetencer særligt i de tidligere faser.
  10. Den fælles vilje til innovation, gensidig tillid og ændrede roller er forudsætninger for at lykkes.

  Den samlede rapport kan ses her