Ældrepleje – hvad virker og hvad virker ikke?

Hvordan skal fremtidens plejehjem se ud?! Vi har hjulpet Københavns Kommune med at forberede en markedsdialog om fremtidens plejehjem. Fokus bliver på, hvordan man kan bruge et kommende byggeri af Danmarks største plejehjem til at teste velfærdsindsatser og velfærdsteknologi. Virksomheder, forskere og plejehjemsansvarlig skal diskutere, hvordan man kan måle effekter og lave tekniske løsninger, der sikrer dokumentation for nye initiativer og samtidig helt ny viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

I tværfaglige teams vil over 70 deltagere i løbet af en dag gennemgå teknologi og dokumentationsløsninger, der kan spille med i fremtidens indsatser på områderne psykisk sundhed, ernæring og mobilitet. Med den rette effektmåling og automatiserede løsninger vil man i et fremtidigt testplejehjem kunne få helt ny viden om, hvad der virker og ikke virker i ældreplejen.

INNOBA har givet sparring og feedback på, hvordan en markedsdialog kan gennemføres, så der skabes innovationshøjde og konkrete resulater, der kan bruges til at udvikle konceptet for fremtidens plejehjem som testcenter.