Nye løsninger til medicinhåndtering hos socialt udsatte

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har igangsat et større medicinprojekt. Kommunen har identificeret et behov for teknologiske løsninger, der kan støtte psykisk udsatte borgere i at indtage deres medicin korrekt.

Der findes løsninger på markedet, men disse er primært udviklet til ældre- og sundhedsområdet og er ikke særlig egnede til psykisk udsatte. På den baggrund ønsker Socialforvaltningen i Københavns Kommune at indgå dialog og eventuelt samarbejde med relevante leverandører om at tilpasse eller videreudvikle medicinhåndteringsløsninger målrettet borgere med psykiske lidelser.

Kommunen har spurgt INNOBA om hjælp til rådgivning om muligheder og processer for offentlige-privat innovationssamarbejde (OPI), forberedelse og gennemførelse af  markedsdialog og assistance til etablering af et eller flere udviklingssamarbejder.