OPI Seminar i samarbejde med Business Aalborg

INNOBA afholder jævnligt masterclasses og seminarer om offentlige-privat innovation (OPI) og innovativt indkøb. Vi gennemgår de 4 mulige veje at gå, når offentlige og private aktører ønsker at udvikle nyt sammen. Vi præsenterer caseeksempler og konkrete praktiske erfaringer. Vi fortæller om faldgruber, og hvordan man håndterer dem. Vi giver et overblik over do’s & don’ts. Og vi sørger for at medbringe gode og nemt anvendelige OPI værktøjer, som man kan bruge, når man kommer hjem. Ofte har vi øvelser med, som giver mulighed for gensidig sparring og reflektion over, hvordan teori passer med praksis hjemme i egen organisation.

I maj 2019 har vi afholdt et heldagsseminar i samarbejde med Business Aalborg, hvor vi samlede aktører fra Aalborg Kommune, Region Syddanmark og Region Nordjylland mfl. Formålet var at få et fælles sprog inden for innovativt indkøb og OPI, blive klædt på til flere innovative samarbejder med virksomheder i fremtiden og få et overblik over, hvordan man kan arbejde videre på feltet.

Der var deltagere fra mange forskellige faggruber inkl. jurister, indkøbsfolk, innovationskonsulenter, udviklingsansvarlige, etc. Med sig hjem fik de viden om OPI og innovativt indkøb, konkrete cases og redskaber, ny inspiration og introduktion til de nyeste trends og muligheder på området.