Vi faciliterer kick-off på stort byggeprojekt

Vi har været på spændende kick-off på et nyt stort byggeprojekt i Danmark, som kommer til at sætte nye standarder for innovativt og klimavenligt byggeri. Projektteamet er sammensat af arkitekter og ingeniører fra Arkitema og Cowi, som kommer til at arbejde tæt sammen omkring en ny tværfaglig tilgang: integreret design. Der bliver fokus på iterative udviklingsprocesser, styrede eksperimenter og tæt samudvikling i de tidlige faser af byggeriet.

INNOBAs rolle:

  • Forberedelse og facilitering af kick-off for hele rådgivningsteamet.
  • Afstemning af projektforventninger med udvikling af succeskriterier, forudsætninger for en integreret designtilgang og leveregler for det gode projektsamarbejde.
  • Udvikling af konkrete værktøjer til projektgruppen, som sikrer fælles forståelse for integretet design, metoder til integreret design i praksis og projektet strategi for integreret design.

Integreret design:

Integreret design inden for byggeri handler om, at ingeniører, arkitekter og andre fagligheder på et byggeprojekt arbejder tæt sammen om udvikling af nye fremtidssikrede løsninger. Der er fokus på bæredygtigt byggeri på alle planer og den fælles idé-udvikling sættes i gang tidligere i byggefasen end normalt. Der arbejdes bl.a. med at tænke de æstetiske, tekniske, økonomiske og praktiske hensyn sammen i en helhed, hvor alles faglighed sættes i spil i hurtige innovationssprint. Projekterne er organiseret med varierende grad af fælles økonomisk ansvar og risikostyring for at modvirke silotænkning og sikre agile processer.