Brugerproces for nyt bevaringsværksted

Vi hjælper med indretning af fremtidens bevaringsværksted på Det Kongelige Bibliotek. Hvordan sikrer man, at Danmarks vigtigste skriftlige kulturskatte bevares til fremtidens generationer? Det er den opgave, førende eksperter hver dag løser på et højt specialiseret værksted.  INNOBA er ansvarlig for brugerinddragelse og facilitering af beslutningsprocesser, når der nu bygges nye rammer for bevaring. Senest har vi fundet nye veje til digital samudvikling, der har vist sig fuldt funktionsdygtige i en Corona-tid. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med H+ARKITEKTER og NIRAS, der er udpeget som bygherrerådgivere og byggeansvarlige.

INNOBAs rolle

INNOBA fungerer som rådgiver og facilitator med ansvar for inddragelse af medarbejdere og centrale aktører i offentlig-privat samudvikling af ny bevaringsafdeling. Det gælder:

  • Planlægning og gennemførelse af proces for behovsafklaring og prioritering af ønsker til indretning.
  • Udvikling af model for effektiv beslutningstagning og samudvikling med arkitekter og ingeniører i byggeprocessens indledende disponeringsfaser.
  • Rådgivning og assistance til gennemførelse af udbudsproces for valg af bygherrerådgivere med fokus på innovation, nytænkning og brugerinddragelse.
  • Facilitering og opsamling af brugerworkshops, herunder udvikling af digitalt koncept for samudvikling under Corona-karantænen.
  • Feltstudier i tæt samarbejde med arkitekter med interviews, observationer og flowanalyser til afklaring af ikke-erkendte behov.
  • Udarbejdelse og løbende opdatering af levende kravsspec med opsummering af behov, beslutninger, overvejelser og afvejninger.
  • Facilitering af ledelsesinddragelse og effektive beslutningsprocesser.
  • Assisterende projektledelse til bygherre for sikring af koordinerede processer, inddragelsesprocesser og innovationshøjde.