Fremtidens digitale København

Hvordan skal et digitalt København se ud i fremtiden? Hvordan kan Københavns Kommune bedst bidrage til at modne den offentlige sektor til den nye digitale virkelighed og samtidig styrke kommunens virksomheder? Hvilke betydning har Corona-krisen haft? Er der særlige fokusområder, hvor en digital indsats fra Københavns Kommunes har stort vækstpotentiale? Det er nogle af de spørgsmål, der i den kommende tid skal tages op i en central arbejdsgruppe om digitalisering i landets hovedstad. Vi er stolte over at bidrage og glæder os til at byde ind med råd, idéer og inspiration!

Om projektet

Københavns Borgerrepræsentation har d. 14. maj 2020 besluttet at nedsætte 4 arbejdsgrupper under Københavns Erhvervsråd, der skal give anbefalinger til Københavns Kommune om afhjælpning af det københavnske erhvervsliv som følge af corona-krisen. Der kan i de individuelle arbejdsgrupper inddrages relevante eksterne aktører med ekspertviden på området.

Erhvervsrådets input vil supplere det arbejde, som allerede er i gang på tværs af Københavns Kommune med henblik på at forberede erhvervsrettede initiativer til budget 2021.

Københavns Kommune ønsker at sætte fokus både på de brancher og erhverv, der er særlig ramt af coronakrisen og på områder, hvor coronakrisen skaber nye muligheder og behov for nye kompetencer og forretningsmodeller.

Formålet med arbejdsgruppen for digitalisering af København er at skabe et kvalificeret grundlag for beslutninger om digitaliseringsindsatser, der kan både kan bidrage til virksomhedernes vækst og innovation og understøtte kommunens digitale services, herunder indspil til de politiske forhandlinger om budget 2021.

Deltagere i arbejdsgruppen er udvalgte medlemmer af Københavns Erhvervsråd, herunder direktører og bestyrelsesmedlemmer fra toneangivne større danske virksomheder. Derudover udpeget 2-4 eksterne eksperter, der vurderes at kunne bidrage med et særligt fagkundskab, visioner eller indsigter.

Fra INNOBA er udpeget Direktør Rikke Bastholm til deltagelse som ekstern ekspert.

Første møde i arbejdsgruppen afholdes d. 16. juni 2020.