I mål med skybrudsprojekter

Hvordan sikrer man et tæt bebygget hovedstadsområde, der ligger tæt på havet og er påvirket af stigende regnmængder, opvarmning og andre klimaforandringer? Frederiksberg Kommune arbejder sammen med Frederiksberg Forsyning om en massiv indsats for at klimasikre Frederiksberg. Vi hjælper med at understøtte samarbejdet om ambitiøse skybrudsprojekter.

Vi har haft fornøjelsen af at facilitere en dag i samarbejdets tegn, hvor kerneteamet i skybrudsindsatsen fik sat retning for de kommende skybrudsprojekter på Frederiksberg. 15 medarbejdere deltog på det digitale heldagsseminar, hvor spilleregler for det effektive projektsamarbejde blev diskuteret. Der blev arbejdet med digitale oplæg, gruppebrainstorms og gensidig forventningsafstemning.

INNOBA stod for planlægning og digital facilitering samt værktøjer til den gode dialog og opsamling på konkrete resultater. INNOBA fungerer desuden som sparringspartner på innovativt indkøb og innovationspartnerskaber som værktøj til innovative skybrudsløsninger.

Se mere om INNOBAs ydelser inden for digital facilitering her.

Bliv også inspireret af Frederiksberg Kommunes succesfulde projekt om fremtidssikrede regnvandsløsninger her.