Tryghed i eget hjem

Tre af Danmarks største kommuner: Aalborg, Aarhus og København er gået sammen om at undersøge muligheder for innovative løsninger, der kan styrke ældres tryghed og følelsen af at være tryg og selvhjulpen i eget hjem. Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen og ser på brugen af nødkald, og hvordan man kan supplere eller nytænke den nuværende kommunale indsats inden for ældres tryghed. Projektet forventes at give helt ny viden om, hvordan man skal forstå tryghed i praksis hos ældre, der på nuværende tidspunkt får tryghedshjælp via nødkald.

Om projektet

Projektets formål er at øge borgernes tryghed i eget hjem, samt give pårørende bedre mulighed for at støtte deres nære på den måde, de ønsker ved retænke måden at anvende nødkald på. Projektet afdækker både erfaringer nødkald, hvad der generelt fremmer og forhindrer tryghed, og hvilke løsninger der fremadrettet kunne fremme tryghed hos ældre i eget hjem. I projektet er gennemført:

  • Tilbundsgående behovsafdækning blandt borgere med nødkald og deres pårørende for at blive klogere på deres forskellige perspektiver på, hvad der skaber utryghed i dag, og hvad der kunne gøre dem mere trygge fremover. ·
  • Udarbejdelse og afprøvning af en vifte af forslag til indsatser, der sikrer borgere og pårørende den hjælp til tryghed, de har brug for, når de har brug for den. Herunder give bud på, hvordan der kan findes bedre teknologiske løsninger til nødkald og udvikles helt andre ikke-teknologiske løsninger inden for fx ændre arbejdsprocesser i hjælpen til de ældre, inddragelse af pårørende, mv.
  • Formidle erfaringerne i et løsningskatalog, som kan inspirere kommuner bredt i Danmark til nye tilgange og løsninger, som styrker tryghed hos ældre i eget hjem.

Projektet har fået støtte på 5.020.400 kr. til gennemførelse af projektaktiviteter.

INNOBAs rolle

INNOBA har i projektet haft ansvaret for:

  • Kvalificering af de indledende kvantitative undersøgelse af mål- og brugergrupper
  • Gennemførelse af dybdegående kvalitative feltstudier og analyse af borgere, pårørende og medarbejderes erfaringer med nødkald samt opfattelse af, hvad der fremmer eller forhindrer tryghed for ældre i eget hjem.
  • Facilitering af idé-udvikling om nye mulige løsninger til fremme af tryghed i eget hjem som supplement til det nuværende nødkald samt bud på forbedringer eller nytænkning af nødkald generelt.
  • Sparring på udvælgelse af løsninger til afprøvning i praksis samt rådgivning om afprøvningsteknikker og brugerinddragelse.
  • Opfølgning og evaluering på løsningsafprøvning ved stikprøver og sparring samt idé-evaluering, herunder sammenhæng med de identificerede primære behov.
  • Sparring på opsætning og formidling af løsningskatalog i et format, der intuitivt og inspirerende kan udbredes internt og eksternt i de tre kommuner.

Se resultatet af projektet

Viden og resultater fra projektet kan ses her:
www.aarhus.dk/tryg
www.aalborg.dk/tryghed
www.kk.dk/tryghed-i-eget-hjem

Du kan også hente tryghedskatalog over 22 idéer til tryghed hos ældre i eget hjem direkte her.

Mere nysgerrig: Læs rapport om tryghed baseret på over 90 dybdegående interviews på tværs af Danmark om tryghed i eget hjem. Hvad betyder det at være tryg i eget hjem? Hvad fremmer og hvad modvirker tryghed? Hvordan kan der nytænkes om løsninger til tryghed? Rapporten giver svaret her.