Fremtidens patient monitorering

Hvordan monitorerer man patienter på fremtidens hospital, når de ikke længere ligger sammen men er fordelt på enestuer? Kan man tænke nyt om monitorering i det hele taget og følge patienter på nye måder, når de er indlagt og under behandling? Kan monitorering følge patienten fra hospitalet og videre hos kommune og plejepersonale i kommunen efter udskrivning? Hvordan kan monitorering udvides til ikke-akutte patienter på en måde, der giver bedst mulig sundhedsmæssig og behandlingsmæssig effekt? Kan monitorering også motivere og understøtte patientens egne sundhedsfremmende handlinger? Hvordan kan monitorering tænkes sammen med effektive arbejdsprocesser for medarbejderne?

Disse og andre spørgsmål afsøges med Bispebjerg Hospital og Region Hovedstaden i et nyt projekt. Projektet gennemføres som innovativt indkøb, hvor danske og udenlandske virksomheder inviteres til at udvikle en nyskabende løsning, som efterfølgende direkte kan skaleres og indkøbes. Implementering tænkes altså med fra start i innovationsforløbet, og der er planer om indkøb i skala, hvis den rette løsning kan findes/udvikles.

Andre offentlige aktører inviteres med som potentielle indkøbere.

Projektet gennemføres efter den nye procesmodel for innovative indkøb, som sideløbende udvikles med Region Hovedstaden til brug for innovationsfremmende sundhedsindkøb i danske regioner. Se mere om dette projekt her.

INNOBAs rolle:

INNOBA indgår som sparringspartner og hjælp for de dygtige medarbejdere i Regionen, som allerede er specialiseret i innovation, udbud og indkøbsforløb. Vi bidrager med:

  • Rådgivning og sparring om projektdesign, innovations- og indkøbsforløb og tilgang til offentlig-privat innovation (OPI)
  • Facilitering og gennemførelse af behovsafdækning og behovsoversættelse i tæt samarbejde med Bispebjerg Hospital og øvrige hospitalsaktører i Region Hovedstaden
  • Rådgivning om inddragelse af andre offentlige aktører med indkøbs- og innovationsinteresse i fremtidens monitoreringsløsning, herunder øvrige regioner samt evt. kommuner
  • Planlægning og facilitering af markedsdialog
  • Bidrag til udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder inputs til udbudspakke, særlige forhold vedr. innovationspartnerskabsudbud, udarbejdelse af behovsbeskrivelse mv.
  • Facilitering af udbudsforhandlinger
  • Støtte til innovationsprocessen i gennemførelse af innovationspartnerskaber
  • Løbende intern kompetenceudvikling og opkvalificering i Region Hovedstaden vedr. innovationspartnerskabsudbud, herunder sidemandsoplæring i løbet af projektet