Innovation af byrum og fysiske rammer for servicetilbud

På projektet bidrog vi til en fortrolig opgave for en oplevelsesinstitution i Danmark, der ønsker at udbygge sine aktiviteter, herunder tænke institutionens fremtid sammen med byudvikling og større fysiske rammer. Vi så på markedssituationen, indtjeningspotentiale og forskellige strategiske tilgange til at møde brugernes og potentielle kunders behov. Et kernefokus i projektet var at se med nye øjne på innovationsmuligheder ved at samtænke de fysiske rammer med oplevelsestilbud.