Fundraising og brugerinddragelse til software- og produktudvikling

INNOBA har hjulpet Rigshospitalet og virksomheden Caretag med at søge fondsmidler til et projekt om sporing af kirurgiske instrumenter. En sporingsløsning vil bl.a. kunne spare tid på operationsafdelinger til optælling af instrumenter før og efter en operation samt på sterilcentraler, når instrumenterne skal autoklaveres (rengøres). Projektet opnåede funding på 2,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,5 mio. kr. til at markedsteste en løsning på 4 af landets hospitaler. INNOBA stod desuden for at rådgive om projektdesign og opstille planer for brugerinddragelse og idé-udvikling samt tests.