Brugerindddragelse og brugerresearch med Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden

INNOBA har ydet løbende assistance til Region Hovedstadens Center for Sundhedsinnovation. Over en periode på 9 måneder bidrog INNOBA ugentligt med udvikling af innovationsprojekter, brugerinvolvering, brugerresearch, mv. Projekterne var fordelt på regionens hospitaler og omhandlede også offentlig-privat samarbejde med virksomheder omkring udvikling af nye produkter og løsninger til sundhedssektoren. Assistancen var en hjælp til det innovationsteam, der var etableret i regionen til at sætte innovation på dagsorden og skabe nye innovationsaktiviteter i og omkring regionens hospitaler.