Brugerinvolvering i udvikling af nye principper for ligebehandling,

INNOBA har i samarbejde med Cowi stået for et efteruddannelsesforløb for udbredelse af principper om ligebehandling på tværs af forvaltninger og afdelinger i Københavns Kommune. INNOBA udviklede værktøjer til medarbejderinddragelse i faciliterede forløb, hvor der blev arbejdet aktivt med forankring og strategier for principperne.