Evaluering af innovations- og udviklingsprojekt

Vi har gennemført en ekstern evaluering af udviklingsprojektet “Da Danmark blev til – fra vikingekonger til valdemarer” (DDBT). Projektet er et 4-årigt kulturhistorisk oplevelsesprojekt (2011-2014) med fokus på vikingetid og middelalder, i regi af Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

I samarbejde med Østdansk Turisme har projektet haft fokus på at øge kendskab til  Region Sjællands, og i særdeleshed til Kulturregion Midt- og Vestsjællands, unikke historie – lokalt, nationalt og internationalt, og gøre området til det førende sted for oplevelser af vikingetid og middelalder.

Den første projektperiode blev afsluttet i 2014, hvorefter projektledelsen ønskede at samle op på, hvad der havde fungeret godt, og hvad der med fordel kunne tænkes anderledes i en videreførelse af projektet. Der var således talende om lærende evaluering, som blev brugt til afrapportering på projektet og, fremadrettet, til den bedst mulige projektudvikling i videreførelsen af projektet.

Evalueringens resultater blev formidlet i 2 evalueringsrapporter samt i læringsworkshops med deltagelse af projektejere og projektaktører.