OPI i Københavns Kommune

INNOBA har i samarbejde med advokaterne Rønne & Lundgren gennemført hjulpet Socialforvaltningen (SOF) i Københavns Kommune med at komme videre med OPI på tværs af organisationen. I løbet af en dag gennemførte vi øvelser, holdt oplæg om faldgruber og metoder samt satte fokuks på læring på tværs af forvaltninger. Vi gennemgik hvilke udfordringer og potentialer i offentlig-private innovationssamarbejder (OPI), forvaltningen skal have fokus på – på tværs af organisationen. Vi diskuterede væsentlige juridiske problemstillinger, overvejelser om innovationsledelse og brugerinvolvering, tilgange til samarbejde med virksomheder, mv. og brug af fælles udviklingsmål til forventningsafstemning og styring af OPI-processer. Samtidig gav dagen mulighed for at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og en endnu bedre brug af hinanden fremadrettet i arbejdet med OPI.

Enheden for Velfærdsteknologi var vært på dagen og stod for efterfølgende opfølgning.