Få hjælp til din business case

Business cases og effektmålinger anvendes i stigende grad i den offentlige sektor. Det gælder også for innovationsprojekter. Selvom det kan være svært at vurdere præcis hvad effekten af et innovationsinitiativ vil være, vil der i langt de fleste tilfælde blive stillet krav om en vis sandsynliggørelse af, at en investering i et nyt innovationsprojekt vil kunne betale sig. Innovation er, og skal være, uforudsigeligt, og i princippet burde man løbende prøve nye tiltag af også uden på nogen måde at være sikker på, hvad der kommer ud af det. Der skal være højt til loftet og rum til at udvikle de løsninger, der skal sikrer fremtidens velfærd. Omvendt skal der være mening med eksperimenterne og en høj sandsynlighed for at investeringer i udvikling ender i levedygtige værdiskabende løsninger.

Udvikling af business cases og gennemførelse af innovationsprojekter med høj flyvehøjde behøver ikke at udelukke hinanden. Med de rigtige redskaber kan der arbejdes med business cases i innovationsprojekter både ved opstart af projektet, undervejs og ifm. klargøring af den/de udviklede løsninger til implementering. Gøres det på den rigtige måde sikres rum og frihed til at tænke nyt, fokus i projektet undervejs samt implementering af de udviklede løsninger efterfølgende.

INNOBA afholder for Region Hovedstaden kursus om udvikling og brug af business case værktøjet i innovationsprojekter. På kurset gennemgås de forskellige typer af business cases, som anvendes i den offentlige og private sektor, og deltagerne kommer til at arbejde med udvikling af business case på eget projekt. Det gennemgås også, hvordan man som projektleder på innovationsprojekter med deltagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder kan bruge business casen som værktøj til forventningsafstemning.