Hvordan sikrer man, at hjemmesiden er tilpasset brugernes behov?

WelfareTech har overtaget en online guide til offentlig-private innovationspartnerskaber fra et flere årigt OPI-projekt. Guiden har form af en hjemmeside, som skal hjælpe medarbejdere og ledere i offentlige – og især private – organisationer med at blive kloge på, hvordan de kan arbejde sammen på tværs om at udvikle nye innovative løsninger.

WelfareTech har ønsket at tilpasse guiden til en mere intuitiv og praktisk anvendelig guide, som særlig de kommercielle aktører vil finde relevant. I den forbindelse kontaktede WelfareTech INNOBA for at få sparring og hjælp til et mere brugerrettet design og funktionalitet i guiden og værktøjer til at inddrage brugerne selv i denne proces.

Vi gennemførte en mini-workshop, hvor vi sammen med WelfareTech gennemgik guiden for at identificere udfordringer og potentialer, specificerede målgrupper og forskelle i behovsområder og lagde en plan for, hvordan guiden fremadrettet kan udvikles i tæt samarbejde med væsentlige målgrupper. INNOBA havde forinden gennemgået guiden og identificeret en række forbedringsområder og konkrete idéer til ændringer.