Om projektet

Hvornår kommer lægen? Hvordan kan jeg få svar på mine mange spørgsmål? Har der været stuegang – og hvad går det ud på? Hvad bliver der besluttet om min behandling og hvorfor? Mange har prøvet at være indlagt på et hospital og føle sig usikker på, hvad der foregår, hvornår man kan få svar på sine spørgsmål og have fornemmelsen af pludselig at være trådt ind i en helt ny ukendt verden. Vi har sammen med Nordsjællands Hospital set nærmere på, hvordan man kan indrette den daglige stuegang på en måde, der er mere forståelig for patienter, bedre inddrager de pårørende og samtidig sparer tid for personalet.

Det bliver et krav på Region Hovedstadens hospitaler i fremtiden, at alt omkring stuegang skal foregår hos patienten og med patienten i centrum. Samtidig åbner nye IT-systemer (Sundhedsplatform) op for helt nye muligheder for at føre – og få adgang til – journal i tæt dialog med patienten, at vise patienten prøveresultater og i det hele taget inddrage patienter og pårørende langt mere i behandlingsforløbet.

Hjerteafdelingen og Lungeafdelingen på Nordsjællands Hospital satte sig derfor sammen med hospitalets Innovationsteam for at undersøge, hvordan et fremtidigt stuegangskoncept kunne stykkes sammen, så man udnytter de nye teknologiske muligheder og lever op til ønsket om at sætte patienten i centrum.

INNOBAs rolle

Innovationsteamet, som har base i projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland, tog fat i INNOBA for at få hjælp med projektet. Vi planlage derefter i tæt samarbejde med hospitalets medarbejdere et innovationsforløb, hvor Hjerteafdelingen og Lungeafdelingen afklarede de nuværende arbejdsgange, afdækkede udfordringer og idé-udviklede på tværs af faggrupper og med inddragelse af patienter og pårørende. Forløbet var bygget op omkring 2 innovations- og CO-Creation workshops, hvor medarbejderne blandt andet udviklede og byggede en prototype af det bedst mulige stuegangsforløb. Der blev arbejdet med innovationsværktøjer, faciliteret idé-udvikling og brugercentreret løsningsdesign. Derefter udviklede INNOBA et stuegangskoncept, som vil kunne testes efterfølgende.

Konceptet

Den færdige prototype bestod af 10 principper for god stuegang, 6 konkrete værktøjer til at understøtte den ligeværdige dialog og kommunikation samt et service blueprint med visualisering af nye og bedre arbejdsgange. Resultatet blev forelagt hospitalets interne ekspertgruppe og er overdraget til kvalitetsafdelingen, som vil arbejde videre med resultatet.