Cleantech TIPP, som står for Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement, samler i alt 22 kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og andre organisationer i Greater Copenhagen under en fælles vision om at bruge offentlige indkøb som et springbræt til at skabe vækst og innovation. Det sker gennem udvikling af nye metoder og løsninger til samfundsudfordringer inden for klima og ressourcer.

Projektet har fokus på markedsdialog og offentlige private innovationspartnerskaber som forudsætning for at skabe flere innovative udbud. Projektet vil forbedre offentlige aktørers innovationskultur ved at fokusere på deres tilgang til udbudsprocesser i forbindelse med EU’s nye lovgivning om offentlige indkøb.

INNOBA har deltaget som rådgiver ift. at få skærpet projektidéer og tage de første skridt i samarbejdet mellem erhvervsliv og kommuner. Rikke Bastholm fra INNOBA deltog med oplæg, facilitering og sparring på en innovationsdag for TIPP-deltagere fra både Danmark og Sverige. Fokus var på, hvad der skal til for at lykkes med innovativt indkøb og offentlig-privat innovationssamarbejde om helt nye løsninger.