Store byggeprojekter betyder ofte nye muligheder for nytænkning og innovation. Hvis man skal pleje og bevare innovationshøjden igennem hele projektet er det dog afgørende, at der sker løbende forventningsafstemning og gensidig inddragelse på tværs af faglige skel.

INNOBA har derfor hjulpet rådgivergruppen for et af de kommende varetegn for det centrale København med projekt kick-off og forventningsafstemning. Over en dag diskuterede arkitekter, ingeniører og ledere fælles mål, projektledelse i hverdagen og rammer for kreativitet. Ambitionen for byggeprojektet er ombygning af eksisterende rammer til et nyt og kreativt byrum, som skaber rammerne for innovativ idé-udvikling, borgerinddragelse og en fremtidsorienteret arkitektur.

Som afslutning på dagen udviklede deltagerne sammen med INNOBA en fælles liste over succeskriterier, gensidige forventninger til samarbejde og fælles leveregler for et innovativt og internationalt førende byggeri.