Hvordan tænker man nyt om visioner og mål for det fremtidige arbejde? Hvordan får man den bedst mulige sammenhæng mellem innovative projektidéer og de langsigtede politiske mål for kommunen? Det var nogle af de spørgsmål, vi har hjulpet Center for Byudvikling i Københavns Kommune med at afklare. På en intensiv teamdag, stod INNOBA for facilitering og øvelser, der satte skub i tankerne og åbnede op for den fælles dialog om mødet mellem innovativ udvikling, drift, roller og identitet. Der blev anvendt kreativ idé-udvikling og brainstorms til identifikation af visioner, mål og delmål. Der blev arbejdet med story telling i gruppeøvelser i udviklingen af en fælles identitet og fortælling om afdelingen. Og der blev set på, hvordan man skaber rammerne for løbende udvikling og optimering i det daglige.