INNOBA har assisteret Arkitektskolen i København med kick-off på de fremtidige aktiviteter i omstrukturering af uddannelser inden for design, arkitektur, formgivning, etc. Mere end 60 førende specialister og undervisere var samlet til en dags sparring og dialog om nytænkning af de kreative uddannelser. Ledelsen havde i tæt samarbejde med INNOBA sammensat et program med øvelser og inspirationsoplæg, der satte skub i dialogen om fremtidens arkitekt- og designuddannelse.

Verden har ændret sig og betyder i stor udstrækning nye roller og funktioner for fremtidens arkitekter og designere. Samtidig spares der på uddannelsesbudgetterne over en bred kam. Gennem gruppe brainstorms og kreative øvelser arbejdede deltagerne med at tænke nyt om uddannelsesretninger, identitet og fremtidige roller for de studerende.

Samtidig var der fokus på at nå skridtet videre i den helt lavpraktiske planlægning af kommmende års studieplaner, prioriteringer og fælles planlægning.