Skræddersyede OPI kurser

INNOBA afholder jævnligt kurser i offentlig-privat innovation. Ofte arrangerer vi undervisning og facilitering sammen med Advokatfirmaet Lungrens, som er specialiseret i juridisk rådgivning inden for OPI. Vi afholder både generelle kurser og sammensætter specialkurser for afdelinger/hele offentlige organisationer, der har brug for at blive klædt bedre på til innovationspartnerskaber med private aktører.

Nyligt har vi afholdt et heldagskursus for Copenhagen Solution Lab i Københavns Kommune, hvor medarbejdere på tværs af kommunen deltog for at få et fælles sprog for håndtering af offentlig-private innovationssamarbejder, for at blive klogere på muligheder og barrierer, og få at få specialviden om både styring af innovationsprocesser og juridiske løsningsmodeller.

Programmet var sat sammen med skiftevis ekspertoplæg og øvelser, hvor medarbejdere kunne arbejde med egne cases og udfordringer.

Emner der blev afdækket på Innovationsdagen var bl.a.:

  • Hvad er de klassiske typer af OPI?
  • Hvilke erfaringer er der i andre kommuner og offentlige institutioner med innovativt indkøb og udvikling?
  • Hvilke tilgange kan man bruge til effektiv brugerinddragelse, medarbejderinvolvering og markedsdialog?
  • Hvilke løsningsmodeller kan man bruge, når man gerne vil etablere innovationssamarbejder på forskellige niveauer?
  • Hvordan bruger man effektiv den offentlige business case til at skabe værdi og implementering?
  • Hvad er mulighederne ift. udbud og det offentlige regelsæt – hvad kan man og hvad kan man ikke?
  • Hvilke muligheder giver den nye udbudslov?
  • Egen diskussion: hvordan arbejder vi bedre sammen internt på tværs om OPI-projekter og sikrer fremdrift og resultater?