Offentlig-privat innovation om fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem

Hvordan kan man på tværs af regioner, kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner udvikle grønne løsninger, der sikrer fremtidens energi- og ressourcestyring? I projektet “Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem” arbejder organisationer på tværs af Danmark og Sverige sammen om at besvare netop det spørgsmål.

INNOBA bistår projektet med:

    • Planlægning og facilitering af heldagsworkshop, hvor offentlige og private aktører sammen udvælger og kvalificerer test-cases.
    • Rådgivning om offentlig-privat innovation, idé-udvikling og projektdesign.
    • Sparring på muligheder og faldgruber i dannelsen af partnerskaber til innovationsprojekter.
   • Matchmaking mellem potentielle samarbejdspartnere med identifikation af potentialeområder for værdiskabende projekter.

Formålet med heldagsworkshoppen er at modne og udvikle caseideer og skabe grobund for partnerskaber mellem aktører i de tre regioner i Greater Copenhagen.

Læs mere om projekter her og her.