Udvikling af strategi for fremtidens serviceinnovation

Netværket Serviceplatform holder årsmøde om fremtidens services og udvikler ny strategi for fremme af serviceinnovation i Danmark. INNOBA er inviteret til at facilitere styregruppens arbejde med at skærpe og præcisere den nye strategi. Vi glæder os til at bidrage til de bedst mulige rammer for Danmark som fremtidens servicenation!

Service Platform drives af 15 kernepartnerne fra universiteter, erhvervsakademier, GTS-institutter og videnmiljøer. Konsortiets parter har alle stor viden om og erfaring med service og serviceinnovation. De er bredt funderet inden for forsknings- og videnmiljøer, erhvervslivet og dækker geografisk bredt. Sekretariatet for Service Platform drives af tænketanken DEA og Alexandra Instituttet A/S og har kontorer i både København og Århus.