Fremtidens innovative løsninger i byggeprojekter

Innovationsnetværk Femern Bælt er et knudepunkt for virksomheder med interesse i de kommende større anlægsbyggerier, herunder Femern Bælt byggeri og den nye Storstrømsbro. Netværket ønsker blandt andet at understøtte og styrke potentialet for små- og mellemstore virksomheder som samarbejdspartnere og leverandører til innovative løsninger i kommende anlægsbyggerier, særligt på tværs af netværkets fire sektorer.

Derfor har Innovationsnetværk Femern Bælt henvendt sig til INNOBA, og sammen har vi udarbejdet et innovationsforløb, hvor bygherres behov for innovative løsninger kortlægges, og efterfølgende idéudvikles der konkrete innovative løsninger ud fra disse konkrete mulighedsrum.

I forløbet inviterer vi henholdsvis bygherrer og virksomheder ind. Bygherrerne bidrager med erfarede behov for innovative løsninger i nuværende og kommende byggeprojekter, mens virksomhederne får værktøjer til proaktivt at sætte sig selv i spil som del-aktør i større byggeprojekter.

Forløbet består af en række workshops, og vi vil blandt andet skabe gode rammer for netværksdannelse med relevante samarbejdspartnere, opbygge viden om relevante potentialeområder og give SMV´er indsigt i kommercielt holdbare innovationsmetoder.

Se mere om forløbet her.