Et nyt udbudsdirektiv vedtaget i EU har åbnet for nye veje til offentlig-private innovation. Der er stor interesse for de nye muligheder for innovationspartnerskaber, udvidet markedsdialog og andre værktøjer til at komme i mål med fremtidens velfærdsløsninger. Upphandlingsmyndigheten i Sverige sammen med en af Sveriges største innovationsfonde Vinnova har derfor inviteret INNOBA til Stockholm for at afholde et seminar om OPI og de nye muligheder inden for OPI.

Formålet var at se på, hvordan man i Sverige kan arbejde for at fremme de nye former for OPI, herunder at introducere og udbrede den nye udbudsform “Innovationspartnerskaber”.

INNOBA har omfattende erfaring på området og har bl.a. i samarbejde med advokatfirmaet Lundgrens udviklet den procesmodel, der i dag anvendes i både Danmark og Norge for forberedelse, udbud og gennemførelse af innovationspartnerskaber.

På seminaret introducerede vi værktøjer, praktisk erfaring og viden om muligheder til, hvordan man indgår i innovationspartnerskaber. Vi delte viden og erfaring om de forskellige typer af offentlig-privat samarbejde og deres sammenhæng med den nye udbudsform, herunder vores værktøj til valg af OPI retning, OPI Toget.

Det blev diskuteret, hvordan man systematisk kan arbejde med procesmodellen for innovationspartnerskaber og introducere den overfor Svenske virksomheder og offentlige institutioner.