Videndeling og kurser for topledere

Innoba agerer gæsteforelæser på DTU og UC Berkeley’s innovationsuddannelse “Innovation Leadership Challenge – Senior Executive Programme”. Forløbet klæder ledere og topledere på til fremtidens sundhedsvæsen med forelæsninger, erfaringsudveksling og undervisning på højeste niveau i Danmark og i USA. Rikke Bastholm fra Innoba holder oplæg sammen med Lars Dahl Allerup fra Region Hovedstaden om potentialet i OPI og innovativt indkøb. Se mere om innovationsuddannelsen og topledernetværket her.

Vi holder jævnligt oplæg og foredrag på universiteter, i netværksfora, på konferencer, mv. for at sprede det glade budskab om mulighederne i offentlig-privat innovation, servicedesign og innovativt indkøb. Det kan være alt fra små inspirationsoplæg til master classes og kursusforløb.