Indkøb som motor for grønne løsninger

Vi glæder os til at kunne bidrage til det nye nationale rejsehold for grønne indkøb. Miljøstyrelsen har lanceret rejseholdet, som skal bistå med rådgivning og hjælp til kommuner, regioner og andre offentlige aktører, der ønsker at indkøbe mere grønt. Innoba hjælper med innovative indkøbstilgange, når der er behov for nye løsninger.

Man kan få hjælp inden for 7 områder:

  1. Cirkulære indkøb
  2. Fastsættelse af miljøkriterier
  3. Innovative partnerskaber og indkøb af innovative løsninger
  4. Fra politik til praksis
  5. Udbudsmetoder
  6. Total Cost of Ownership, TCO
  7. Kontrakstyring og opfølgning

Bemærk deadline d. 15. november 2019 for tilmelding, hvis du ønsker gratis hjælp til grønne indkøb! Se mere om rejseholdet og tilmelding her, her og her.

Hvorfor et rejsehold?

Det offentlige har en enorm købekraft, som kan være med til at fremme cirkulær økonomi og skubbe markedet i en grønnere retning ved at stille miljø- og klimakrav i indkøb og udbud samt ved at tænke i nye udbudsformer. For at sikre, at det sker, har Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet netop nedsat et ”Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb”.

Rejseholdet skal gennem en målrettet indsats hos udvalgte kommuner, regioner, statslige institutioner og andre offentlige institutioner sikre, at den offentlige efterspørgsel efter grønne leverandører og produkter, der indgår i en cirkulær økonomi, bliver styrket.

Målet med Rejseholdet er ved målrettet rådgivning at hjælpe offentlige indkøbere med at fremme cirkulær økonomi og grøn omstilling gennem indkøb.

Miljø- og Fødevareministeriets Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb ledes af PlanMiljø, og rådgivningsforløbene udføres i tæt samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel, FalckEkdahl og Innoba.