Innovation i praksis

D. 1. september 2020 afholdt vi kursus i brugerinddragelse og innovation for projektledere i Frederiksberg Kommune. Kurset er en del af den interne projektlederuddannelse i kommunen og havde fokus på det gode udviklingsprojekt baseret på åben innovation og borgerinddragelse.

Kurset indeholdt:

Ekspertoplæg om åben innovation, metoder til brugerinddragelse og gruppeøvelser med gennemgang af konkrete cases fra Frederiksberg. Kursisterne modtog et værktøj til åben innovation og brugerinddragelse, som INNOBA har udviklet til Frederiksberg Kommune. Værktøjet fører projektlederen igennem alle de væsentligste faser af et innovationsprojekt fra den første behovsafklaring, over idéudvikling og rapid prototyping til implementering. Sammen med værktøjet modtog kursisterne et sæt metodekort, hvor forskellige lettilgængelige metoder til brugerinddragelse er gennemgået.

Emner:

Der var spændende diskussioner om forudsætninger og potentialet ved at inddrage borgere i udviklingsprojekter og arbejde på tværs af fagligheder og siloer. Gode emner, der blev diskuteret var f.eks.:

   • Hvordan skaber man et ledelsesrum for udvikling, når der er skarpe økonomiske, tidsmæssige og politiske krav til projektet?
   • Hvordan inddrager man borgere i udviklingsprojekter på en måde, der bedst muligt fungerer i praksis?
   • Hvilke andre aktører som f.eks. virksomheder, foreninger, andre kommuner, etc. er gode samarbejdspartnere i udviklingsprojekter?
   • Hvordan kommer man bedst videre med innovation, når udviklingsaktiviteterne også skal passe sammen med driften?