Innovativt indkøb af renoveringsydelser

Hvordan kan man bruge udviklingspartnerskaber til at skabe en anden form for samarbejde mellem leverandør og bygherre ved indkøb af renoveringsydelser? Det var hovedspørgsmålet, da vi afholdt workshop med et større boligselskab for nylig. Selskabet indkøber årligt for store summer ydelser fra håndværkere og byggefirmaer, når selskabets udlejningsejendomme skal vedligeholdes. INNOBA hjælper med at forberede et innovativt og partnerorienteret indkøb.

Vi har hjulpet med:

  • Overblik over mulige udbudstilgange til indkøb af udviklingspartnerskaber
  • Afklaring af strategier for at samle indkøb af bygningsvedligeholdelse i eet samlet udbud for at opnå stordriftsfordele og serviceforbedringer
  • Inddragelse af driften i vurdering af bedste tilgang til udbuds- og indkøbsproces
  • Afdækning af fordele og ulemper ved en partnerskabstilgang til byggeindkøb
  • Dialog om interne forandringsprocesser som udgangspunkt for en ny måde at indkøbe renoveringsydelser på
  • Anbefalinger til den samlede udbudsproces

Assistancen blev leveret over 2 halvdagsworkshops med kernemedarbejdere, efteranalyse og afrapportering med anbefalinger.