Opstart af innovativt og agilt udviklingssamarbejde

Hvordan sikrer man, at skybrud ikke resulterer i oversvømmede veje, parkeringspladser og kældre? En ny innovativ virksomhed har fundet en del af svaret i særlige fleksible magasiner, der kan graves ned under jorden og trække vand væk fra overfladen.

Virksomheden ønsker at afprøve løsningen i praksis for at teste funktionalitet, design og udviklingsmuligheder mod et færdigt produkt, som kan sættes i skalerbar produktion. Samtidig har Frederiksberg Kommune et ønske om at finde nye innovative løsninger, som kan indgå som en del af kommunen storstilede satsning på klimatilpasning.

INNOBA har hjulpet kommune og virksomhed med at indgå aftale om test og afprøvning af den nye løsning for at blive klogere på, hvad den type løsninger kan og hvad der skal til for at få implementerbare muligheder på området. Samarbejdet indgås som et ‘eksplorativt OPI-samarbejde’ (forsknings- og udviklingssamarbejde), hvor fokus er at få viden og blive klogere på behov og løsningsmuligheder. Begge parter deltager med investering og viden. Virksomheden får afprøvet den innovative løsning i praksis og får viden, der kan bruges i videreudviklingen og markedsklargøringen af løsningen. Kommunen bliver klogere på egne behov og på, hvad der skal til, hvis man fremadrettet skal implementere den type løsninger i praksis.

Der er alene tale om et udviklingsprojekt. Hvis kommunen ønsker at indkøbe løsninger til vandopsamling i skala skal det ske på baggrund af et udbud. Her skal andre leverandører have adgang til samme viden og til at byde ind med innovative løsninger, der løser udfordringen med magasiner til vandopsamling.

INNOBA har hjulpet med at afklare de udbudsmæssige rammer for projektet, udarbejdelse af OPI-aftale, fælles forventningsafstemning om projektindhold og -forløb samt endelig indgåelse af aftale og opstart af projektet. Lundgrens advokater har kvalitetssikret det juridiske fundament og de kontraktuelle detaljer i OPI kontrakten. Modellen er en type af OPI, der er relativ hurtig og nem at sætte i gang, og som giver en række fordele, når man arbejder med innovative samarbejder mellem nye innovative leverandører og kommunale eksperimenter.

Se mere om de 4 typer af samarbejdsformer, man kan bruge, hvis man som virksomhed og offentlig organisation vil innovere nye løsninger sammen: De 4 typer OPI