Hvad kan vi lære af klimaindsatsen?

Hvad gør man, når byen står under vand, kældre oversvømmes og gader ligner en svømmepøl. I 2011 oplevede hovedstaden et voldsomt skybrud, der for alvor varslede klimaændringer og behov for helt nye løsninger til håndtering af regnvand. Klimatilpasningsplaner blev sat i værk, og siden er der igangsat en lang række klimaprojekter i og omkring hovedstaden. På Frederiksberg evaluerer man nu klimaindsatsen, og INNOBA er blevet bedt om at bidrage med evaluering af samarbejdet i og på tværs af projekter. Vi står for:

  • Design af evalueringsmetode og evalueringstilgang
  • Gennemførelse af dybdegående kvalitative interviews med primære interne og eksterne aktører
  • Facilitering af workshops med samudvikling omkring forbedringer og det gode samarbejde
  • Analyse og udarbejdelse af rapport med indsigter om læringspunkter og forbedringsmuligheder

Der er tale om en lærende evaluering, hvor fokus er at blive klogere på, hvad der fungerer godt i samarbejdet omkring klimaprojekter på Frederiksberg, hvad der fungerer mindre godt og kan gøres bedre, samt konkrete idéer til nye tiltag, der kan understøtte det eksisterende samarbejde. Evalueringen indgår som en del af en større teknisk, organisatorisk og effektbaseret evaluering af den samlede indsats på klimaområdet og opfyldelse af Frederiksberg Klimatilpasningsplan 2012.