Kursus i offentlig-privat innovation og offentligt indkøb af innovative løsninger

Vi afholder løbende kurser om OPI og innovativt indkøb. I maj 2022 afholder vi sammen med Lundgrens Advokater kursus for jurister, juridiske rådgivere og offentlige indkøbere. På kurset får deltagerne en indføring i den seneste viden inden for støtte og assistance til offentlige organisationer og private virksomheder, som ønsker at arbejde sammen om innovation. Der undervises bl.a. i OPI-kontrakter, innovationsfremmende udbuds- og kontraktformer, processer, m.m. Kurset tæller som 4 lektioner i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Kursusformål

Offentlig-privat samarbejde om innovation ses som afgørende for løsning af mange af Verdens og Danmarks udfordringer. Det gælder inden for både klima, miljø, sundhed og velfærd. Den offentlige efterspørgsel kan således fungere som motor for innovation. Det er kursets formål at give en praktisk, konkret indføring i, hvilket overvejelser, der bør gøres forud for sådanne samarbejder offentlig-private innovationssamarbejder, hvilket samarbejdsmodeller, der findes, og hvordan sådanne samarbejder konkret opstartes og dokumenteres. På kurset illustreres muligheder og faldgruber inden for dels det organisatoriske og procesmæssige og dels de offentligretlige, udbudsretlige, statsstøtteretlige IP-retlige. Der tages udgangspunkt i kendte modeller og standarder for processer og OPI-aftaler.

Kursisterne vil på baggrund af kurset blive i stand til at identificere muligheder for offentligt-privat innovationssamarbejde, opstarte de relevante dialoger og processer, indgå de relevante aftaler og gennemføre projekter, herunder blive i stand til at vurdere muligheder og risici og behov for rådgivning undervejs.

Kursusindhold

På kurset vil blandt andet følgende emner blive behandlet:

  • Hvornår er OPI relevant?
  • Hvordan gribes det an?
  • Hvilke proces- og samarbejdsmodeller findes?
  • Hvad er en OPI-aftale?
  • Er der forskel på OPI og innovativt indkøb?
  • Hvem må bruge den innovative løsning?
  • Må den offentlige aktør tjene penge på den innovative løsning?
  • Hvordan undgås ulovlig statsstøtte?
  • Hvem kan rettighedsbeskytte den innovative løsning?

Mere info

Se link til kursusbeskrivelse og kursustilmelding her.