Netværksbaseret OPI

Furesø Kommune har sat sig i spidsen for etablering af et nyt netværk for kommuner, der ønsker at gå sammen om at udvikle og teste sundhedsløsninger i partnerskaber med virksomheder. Hermed åbnes op for, at virksomheder kan arbejde sammen med flere kommuner samtidig, og for at kommunerne kan spille hinanden bedre i brugen af velfærdsteknologi. Projektet er en del af Erhvervsfyrtårn Life Science og inddrager aktører med ekspertise i Life Science, sundhed og innovation.

Med initiativet bliver det nu nemmere for virksomheder at komme i kontakt med flere kommuner samtidig og komme på banen med ny teknologi til den kommunale sektor på en agil og tilgængelig måde.

Det bliver også nemmere for de kommuner, som ikke selv på forhånd har en stor værktøjskasse og erfaringer med offentlig-privat innovation, at kaste sig ud i udviklingspartnerskaber med virksomheder og få udviklet og testet de løsninger, som kan løfte sundheden for borgere og forbedre arbejdsvilkårene for medarbejderne.

Der åbnes op for en mere netværksbaseret tilgang til OPI, hvor der indgås partnerskaber ikke kun mellem en virksomhed og en offentlig aktør – men også med andre aktører omkring, som kan styrke og løfte projektet. Kan man f.eks. inddrage uddannelses- og forskningsinstitutioner i systematisk test og udvikling sammen med kommuner og virksomheder? Kan flere kommuner gå sammen om at dele opgaven med at innovere løsninger på en systematisk måde? Kan små iværksættervirksomheder indgå i hurtige kommunale testforløb med støtte fra f.eks. et erhvervshus, hvor både virksomhed og kommune løftes samtidig? Etc. Tankerne er ikke nye, men netværket og værktøjerne har manglet til at få det til at ske.

Furesø Kommune vil drive processer og også sørge for hjælp og støtte til de kommuner og virksomheder, der vil være med og er nysgerrige på at prøve offentlig-private innovationspartnerskaber af på en nem og overkommelig måde.

Repræsentanter for erhvervsliv, forsknings- og undervisningsaktører og innovationsaktører er allerede en del af netværket og vil kunne bidrage til projekterne og den fælles værktøjskasse. De tæller f.eks.: Danish Life Science Cluster, Erhvervshus Hovedstaden, DTU, Københavns Professionshøjskole, Center for Offentlig Privat Innovation og en lang række virksomheder. INNOBA er også med.

INNOBAs rolle

Som del af initiativet skal der udvikles en model for fælles kommunal innovation – en procesmodel, som enkelt og overskueligt hjælper kommuner med at arbejde sammen med virksomheder igennem en samudviklingsproces (OPI). Der vil være fokus ikke kun på udvikling af nye løsninger men også implementering og  skalering af eksisterende innovativ velfærdsteknologi. Som del af processen skal der gennemføres test-OPI-projekter, hvor den tværkommunale tilgang prøves af.

INNOBA er med som hovedrådgiver og procesudvikler, og vi hjælper med:

    • Udvikling af ny procesmodel for netværksbaseret OPI: OPI på en nem og overskuelig måde
    • Bidrag til OPI metoder for særligt små og mellemstore kommuner, så alle kan være med
    • Deltagelse i styregruppe som rådgiver og sparringspartner
    • Erfaringsopsamling undervejs
    • Ad hoc hjælp til de løbende OPI-projekter i det nye netværk

Se pressemeddelelse om initiativet her og mere om projektet her og her.

NYT:

Procesmodellen er klar! Se pressemeddelelse her og modellen her.

Nyt om sanseprojekt: PressemeddelelseOm projektet, Video