Skal vi OPI? – og hvordan?

Vi har nyligt afholdt OPI-kursus for deltagere fra Gate21, Region Hovedstaden, Movia og Region Sjælland.  Parterne arbejder sammen om spændende klimaprojekter om delemobilitet og benyttede sig af muligheden for en skræddersyet dag med gennemgang af værktøjer, muligheder og tilgange til offentlig-privat innovation.

I den kommende tid igangsættes to projekter om henholdsvis delemobilitetsløsninger i det udvidede københavnsområde samt i land- og byområder på Sjælland. Klimavenlige løsninger som delecykler, løbehjul mv. har længe været udbredt i København centrum, men løsninger når ikke længere ud geografisk. Det skal der nu laves om på, og forskellige muligheder prøves af i testprojekter med mulighed for forlængelse. En række kommuner inddrages i samarbejdet, og delemobilitetsoperatører såvel som andre private virksomheder bliver en del af udvikling og innovation. Der er også videnudveksling internationalt med andre lande, der arbejder på området.

På kurset blev deltagerne introduceret for de grundlæggende værktøjer og muligheder i offentlige-privat innovation, og fik lejlighed til at reflektere over relevansen i egne projekter. Der var desuden afsat sparringstimer til at gå i dybden med projektgennemgang og -planlægning på udvalgte områder.