INNOBA er en innovationsvirksomhed. Vi hjælper offentlige og private virksomheder med at planlægge, udvikle og gennemføre innovationsprojekter. Vi brænder for den gode løsning og er specialiserede i åben innovation og brugercentrerede innovationsprocesser, fra den første idéudvikling til implementering af nye eller forbedrede services, produkter eller processer.

Vi kombinerer tværfaglige tilgange og metoder, når vi hjælper vores kunder med projektledelse og projektudvikling af innovationsprojekter, inddragelse af brugere i innovation, facilitering af idé-udvikling og konceptualisering.

Vi sætter vores strategiske kompetencer i spil, når vi evaluerer udviklingsprojekter og rådgiver om planlægning og forankring, når vi udarbejder business cases og kører innovationsforløb, eller når vi hjælper med at sætte den strategiske retning for en innovationsindsats.

INNOBA har et særligt fokus på innovation inden for sundhed og velfærd – og på offentlig privat samarbejde omkring innovation.

Se mere om vores YDELSER og PROJEKTER her på siden – eller kontakt os for en uformel snak om innovation!

Nyheder og inspiration

Projekt

Vi glæder os til et spændende innovationsforløb i denne uge om velfærdsteknologi med SOSU-hjælpere, teamledere, hjælpemiddeleksperter og innovationsaktører i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Kommunen planlægger at bygge "læringsrum" for borgere og medarbejdere, der har brug for at afprøve velfærdsteknologi, der kan gøre hverdagen bedre for de ældre. Vi glæder os til at hjælpe med at arbejde sammen med medarbejderne om udvikling af smidige arbejdsgange på tværs af fagligheder med læringsrummet som centrum. Se mere her.

Projekt

Kan man måle værdien af innovation? Det spørgsmål tog vi op på en heldagsworkshop med forskningsprojektet NAIAD for nyligt. En række byer og forskningsenheder på tværs af europa arbejder sammen om udvikling af et helt nyt værktøj til måling af effekterne af klimatilpasningsløsninger. Københavns Kommune er teststed for projektets måling og dokumentation af klimaløsningers effekt på klima, økonomi, borgerens dagligdag, etc. INNOBA er sparringspartner på projektet, og vi havde fornøjelsen af at facilitere en dag med spændende inputs fra regioner, kommuner, miljøeksperter fra ind- og udland, private virksomheder og andre fremtidige "brugere" af et værktøj til effektmåling. Se mere om projektet her og her.

Nyt projekt

Nordmænd vil lære af de danske erfaringer. Vi glæder os til sammen med advokater fra Lundgrens at byde udbudsfolk, jurister, projektledere og innovationsfolk velkommen fra Stavanger Kommune. Teamet har bedt om hjælp og sparring til, hvordan man kan stille krav til projekter, der fremmer - og ikke hæmmer - innovation. Det er dejligt, når den offentlige sektor tager fat i egne barrierer og skaber rum for innovation!