INNOBA er en innovationsvirksomhed. Vi hjælper offentlige og private virksomheder med at planlægge, udvikle og gennemføre innovationsprojekter. Vi brænder for den gode løsning og er specialiserede i åben innovation og brugercentrerede innovationsprocesser, fra den første idéudvikling til implementering af nye eller forbedrede services, produkter eller processer.

Vi kombinerer tværfaglige tilgange og metoder, når vi hjælper vores kunder med projektledelse og projektudvikling af innovationsprojekter, inddragelse af brugere i innovation, facilitering af idé-udvikling og konceptualisering.

Vi sætter vores strategiske kompetencer i spil, når vi evaluerer udviklingsprojekter og rådgiver om planlægning og forankring, når vi udarbejder business cases og kører innovationsforløb, eller når vi hjælper med at sætte den strategiske retning for en innovationsindsats.

INNOBA har et særligt fokus på innovation inden for sundhed og velfærd – og på offentlig privat samarbejde omkring innovation.

Se mere om vores YDELSER og PROJEKTER her på siden – eller kontakt os for en uformel snak om innovation!

Nyheder og inspiration

Nyhed

Hold øje med Frederiksberg Kommunes nye udbud af innovationspartnerskaber om fremtidens regnvandshåndtering! Sammen med private leverandører skal der udvikles helt nye regnvandsløsninger, der sikrer vejene mod oversvømmelse og samtidig skaber en grøn og indbydende by. Som en af de første kommuner afprøver Frederiksberg på det grønne område den nye type af offentlig-privat samarbejde, der er blevet muligt med den ændrede udbudslov. Flere andre kommuner er med som potentielle indkøbere. Vi er stolte i INNOBA af at være rådgivere på så spændende og nyskabende et projekt! Se udbudsmateriale og mere om projektet her og her.

Nyhed

Sælger du løsninger til genoptræning eller fysisk aktivering af ældre? Så deltag i markedsdialog d. 23. maj og 13. juni. Stavanger Kommuner planlægger at indkøbe for op mod 12 mio. kr. udvikling af implementeringsklare løsninger, der kan hjælpe ældre borgere til at blive længere i eget hjem via aktivering og øget egen-mestring. Danske leverandører er også velkomne! INNOBA er rådgiver på projektet, som er Norges første afprøvning af innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov. Se mere om projektet, det kommende udbud og markedsdialog her og her. Tilmeldingsskema til markedsdialogen kan findes her.

Nyt projekt

Hvordan arbejder man systematisk med udvikling af nytænkende initiativer i en kommune? Vi assisterer Frederiksberg Kommune med opstart af ledernetværk, der på tværs af organisationen skal arbejde med strategisk udvalgte velfærdsudfordringer. Hvert netværk bliver klædt på til systematisk at arbejde med åbne innovationsprocesser med inddragelse af borgere, virksomheder og medarbejdere. Vi har bl.a. udviklet et helt nyt Innovations- og netværksKIT, som vi glæder os til at sætte i spil. Det bliver spændende at følge, hvad en systematisk tværgående udviklingsindsats på ledelsesniveau kan bidrage med.