Nyt fra os

Nyt projekt

Jeg glæder mig til at hjælpe We Build Denmark med et utroligt spændende projekt om miljørigtigt byggeri. Fokus er særligt på byggepladser, som desværre udleder store mængder af CO2 fra bl.a. arbejdsmaskiner. Der er brug for at tænke nyt og for at supplere i de mange gode initiativer, der allerede i er gang, med en indsats for at klæde bygge- og anlægsvirksomheder på til at arbejde emissionsfrit i fremtiden. Projektet bliver samtidig første afprøvning af INNOBAs nye Interim-koncept. Se mere her.

Nyhed

Mangler du en medarbejder over en kortere eller længere periode? Har du brug for hjælp til at få et større innovations- eller udviklingsprojekt ud over rampen? Er der sygdom eller travlhed og brug for, at nogen kan springe til hurtigt og effektivt? Eller trænger en udviklingsindsats hos jer bare til nogle stærke seniorkompetencer for at rykke jer fremad? Så er INNOBAs nye ydelse "Interim projekthjælp" måske noget for dig. Se mere om konceptet her!

Nyhed

Succesfulde erfaringer i Furesø Kommune med OPI og sansestimuli til ældre demente i ældreplejen. Mere rolige beboere, større trivsel, færre sygedage - er bare nogle af effekterne. Se den spændende case her! Vi er stolte i INNOBA af at have bidraget både til ny OPI-model og til etablering af et godt innovationspartnerskab. Mere om Furesø's nye tilgang til offentlig-private partnerskaber, se her.  

Nyt projekt

Hvad skal der til for optimalt at komme igennem  til byggebranchen med tilbud om udvikling og innovative løsninger? Det er et af de emner WeBuildDenmark tager op på årets medarbejderdag i december. INNOBA bidrager med inspirationsoplæg om relationsbaserede partnerskaber, og hvordan man hurtigt og effektivt skaber kontakter og fælles projekter, der sikrer værdi for alle. Se mere her.

Nyt projekt

Vi er glade for interessen for vores løbende OPI-kurser. Senest har Gate21, Region Hovedstaden, Movia og Region Sjælland benyttet sig af muligheden for skræddersyet kompetenceudvikling. Parterne arbejder sammen om spændende klimaprojekter om delemobilitet og kommer bl.a. til at arbejde med udvidet markedsdialog for at finde fremtidens mobilitetsløsninger. Se mere om projekterne her.

Nyhed

Der er et stort uudnyttet potentiale i at bruge teknologier til at støtte borgere i medicinhåndtering: digital medicinpåmindelse og andre tekniske løsninger giver øget selvhjulpenhed og tryghed, sparer tid hos kommunen til medicinhjælp og øger livskvalitet i hverdagen. Men implementering i skala har hidtil været svært. Det sætter landets to største kommuner spot på d.16. november 2023, når leverandører af medicinteknologier og andre interessenter inviteres til markedsdialog om implementering og udbredelse af medicinteknologier. INNOBA er med som facilitator og rådgiver på dagen. Er du leverandør af nye teknologier til medicinhjælp og medicinpåmindelse, så meld dig til hurtigt her!

Nyhed

Et (endnu) tættere udviklingssamarbejde mellem offentlige bygherrer og private leverandører kan være en vigtig trædesten til fremtidens klimaløsninger. Dagbladet Licitationen har bedt INNOBA om at komme med et bud. Se mere om hvad der rør sig inden for klimasikring i nyt temanummer her og INNOBAs bud på en offentlig-privat partnertilgang her.

Nyhed

Kommunerne står for 25% af sundhedsudgifterne i Danmark og står overfor store udfordringer i en fremtid med mangel på varme hænder, flere ældre, øgede behandlingsbehov, ressourceknaphed, mv. Innovation og nytænkning i skala og med fuld implementering er afgørende for at komme i mål. INNOBA har bistået Furesø Kommune og Erhvervsfyrtårn Life Science Cluster med udvikling af ny model for innovationspartnerskaber med virksomheder og på tværs af kommuner, hvor implementering er tænkt ind fra start. Se værktøjet her og mere om projektet her.  Vil du være med i nyt netværk for kommuner, der vil arbejde sammen om velfærdsløsninger? Så se her!.

Nyhed

Kan Europas største anlægsprojekt løfte danske SMV’er og fremme ny løsninger? Svaret er et stort ja med en ny 3-årig indsats i bygge- og anlægsbranchen. WeBuildDenmark står sammen med Erhvervshus Sjælland, Odense Robotics, Femern Belt Development, Zealand Erhvervsakademi og DTU for projektet, der er en del af Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling i Danmark. Vi har hjulpet med kick-off på indsatsen, hvor samarbejde, projektambitioner og muligheder blev diskuteret. Se mere om arrangementet og den nye indsat her.

Nyhed

Er du nysgerrig på, hvad offentlig-privat innovation kan, og hvorfor det er en god idé? Vi har spurgt ChatGPT. Svaret er yderst præcist. Se det her.

Nyhed

Velfærdsteknologiske løsninger til medicinpåmindelse hos ældre virker og har en effekt. Det kan betale sig for kommunen, og borgerne oplever større selvhjulpenhed og sundhed. Så hvordan får vi det ud til borgerne og implementeret i større skala? 4 kommuner er gået sammen om at løse den udfordring, og vi kan nu dele deres erfaringer med en fælles implementerings- og skaleringsløsning! Se evaluering af erfaringer her og beregning af økonomiske effekter her. Info om projektet og INNOBAs rolle som evaluator findes her.

Nyhed

Så er der nyt om succesfulde innovations-partnerskaber. I flere medier deles lige nu historien om ny innovativ løsning til biologisk lys på plejehjem i landets største kommuner. Løsningen er blevet til på baggrund af innovationsforløb og systematisk brug af innovativt offentligt indkøb. Vi er meget stolte af at have bidraget med rådgivning og facilitering til Københavns Kommune og Aarhus Kommune på dette område! Se mere om projektet og INNOBAs rådgivningstilbud på innovationspartnerskaber her og nyt om projektet her.

Nyt projekt

I større byggeprojekter er det af største vigtighed, at samarbejdet mellem mange parter fungerer optimalt i alle faser af byggeriet. Det kræver gensidig vilje og forståelse, systematisk forventningsafstemning, konstruktiv konflikthåndtering og en positiv fælles tilgang hele vejen igennem projektet. Løbende evaluering og erfaringsopsamling er et vigtigt redskab til netop det. Se eksempel på hvordan her.

Nyhed

Så er der nyt om Region Hovedstadens arbejde med udvikling af forretningsgang og kontraktskabeloner for innovativt indkøb. I INNOBA er vi stolte over at bidrage til processsen og udvikling af model for innovativt indkøb. Vi glæder os til at sprede viden om erfaringer og være med til at skubbe på en spændende udvikling frem mod mere implementering og spredning af innovative løsninger. Se seneste nyt her. Få info om INNOBAs samarbejde med Region Hovedstaden: se her.

Nyhed

"Det er godt. Så man ikke sidder og flagre hele dagen og venter på hjemmeplejen.  Så er jeg meget mere uafhængig. Tidsmæssigt har jeg fået utrolig meget frihed med den og følelsen af selvstændighed er kommet tilbage". Så simpelt kan det siges om værdien af medicinteknologi. Kom med på temadag d. 3. november i Silkeborg og hør, hvordan man kan udbrede medicinteknologi i din kommune. Vi glæder os til at deltage og præsentere erfaringer fra evaluering af fælles medicinhåndtering i 4 jyske kommuner. Se mere om temadagen her og hold øje med offentliggørelse af evalueringen her.

Nyt projekt

Lad os få alle kommuner på banen i udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger! Furesø Kommune har sat sig i spidsen for etablering af et Life Science Living Lab, hvor kommuner nu kan gå sammen om at udvikle og teste sundhedsløsninger i partnerskaber med virksomheder. Hermed åbnes op for, at virksomheder kan teste nye løsninger og idéer bredt i kommuner på en nem måde, og for at kommunerne kan spille hinanden bedre i brugen af velfærdsteknologi. INNOBA er med som hovedrådgiver og procesudvikler. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

We Build Denmark er Danmarks nye klynge for innovation, grøn omstilling og ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen. INNOBA var så heldig at være inviteret til at deltage i medarbejderdag for hele teamet med inspirationsoplæg om innovation af fremtidens byggeløsninger. Det blev til gode spændende snakke om, hvordan man som klynge kan agere isbryder for innovation. Tak for en eftermiddag med inspirerende perspektiver! Se mere om We Build Denmark her.

Nyt projekt

Hvad er potentialet ved at bruge sociale medier til kriseforebyggelse og krisestyring? Det spørgsmål stiller Frederiksberg i nyt internationalt projekt om krisehåndtering. Innoba hjælper ved at facilitere samudvikling af løsninger, der gør det muligt at sætte sociale medier i spil på nye måder i krisesituationer. I denne uge med tværfaglig workshop med videnudveksling og idé-udvikling. Vi glæder os til spændende diskussioner! Se mere om projektet her.

Om os

Vi er glade for at kunne byde velkommen til vores nye projektassistent Sophie Worm. Sophie læser bæredygtigt design på Aalborg Universitet i København. Hun har desuden en baggrund som multimediedesigner. Vi glæder os rigtig meget til at bruge Sophies kompetencer inden for innovation, design, brugerinddragelse og projektledelse på vores mange projekter.

Nyt projekt

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi deltager i et spændende projekt med Socialforvaltningen i Københavns Kommune. I projektet skal der arbejdes med, hvordan man kan få førende tekniske løsninger til elektronisk medicinhåndtering og medicinhjælp ud til socialt udsatte borgere på en effektiv måde. Der skal findes gode løsninger på support, logistik, indkøb og drift. Et spændende projekt om implementering af ny teknologi både hos borgere og hos medarbejdere. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Hvordan monitorerer man patienter på fremtidens hospital, når de ikke længere ligger sammen men er fordelt på enestuer? Kan man tænke nyt om monitorering i det hele taget og følge patienter på nye måder, når de er indlagt og under behandling? Det ser vi på sammen med Bispebjerg Hospital og Region Hovedstaden i et nyt projekt. Projektet gennemføres som innovativt indkøb, hvor danske og udenlandske virksomheder inviteres til at udvikle en nyskabende løsning, som efterfølgende direkte kan skaleres og indkøbes. Andre offentlige aktører inviteres med som potentielle indkøbere. Se mere her.

Nyt projekt

Interesserer du dig for innovativt indkøb? Så hold øje med den kommende helt nye procesmodel for innovationsfremmende sundhedsindkøb. INNOBA udvikler sammen med Region Hovedstaden pt. en fuldt opdateret værktøjskasse til innovativt indkøb i regioner. Der vil både være tale om procesvejledning, hjælpeværktøjer og kompetenceudvikling, som samlet skal sætte rammerne for innovativt indkøb i Region Hovedstaden fremadrettet. Værktøjspakken offentliggøres og deles, så alle kan bruge den. Se mere her.

Nyt projekt

Flere kommuner er gået sammen om at afsøge løsninger på miljø- og klimaudfordringer via Internet of Things. Det gælder ikke alene afprøvning og samudvikling af ny teknologi men i meget høj grad også den efterfølgende implementering. Det har ofte været vanskeligt for kommuner at optage, indarbejde og skalere ny teknologi. Derfor arbejder kommunerne på at udvikle en ny arena for netop det. Se mere om projektet her.

Nyt om os

Vi leder lige nu efter en dygtig projektassistent, som kan hjælpe os med vores mange spændende projekter. Vær med til at finde fremtidens løsninger på sundheds-, velfærds- og miljøudfordringer. Bliv klog på samarbejder med offentlige aktører og private virksomheder om banebrydende innovative løsninger. Sæt dine kompetencer i spil inden for design, innovation, brugerinddragelse og projektledelse i en stilling med højt til loftet, i et lille dynamisk team med store udviklingsmuligheder. Se stillingsopslag her. Ansøgningsfrist er d. 30. april 2022.

Nyt projekt

Hvordan kommer vi fra den første prototype til implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger? Det er fælles medicinhåndtering er godt eksempel på. 4 kommuner er gået sammen om fælles service, support og udrulning af nyskabende løsninger til medicinpåmindelse hos udsatte borgere. INNOBA evaluerer erfaringerne. Se mere om projektet her og den kommende evaluering her.

Nyt projekt

Arbejder du som offentlig indkøber, jurist eller juridisk rådgiver, og leder du efter opdateret viden om offentlig-privat innovation og innovativt indkøb? Så tilmeld dig kursus hos Advokaternes HR til maj 2022. Her får du indføring i den seneste viden inden for støtte og assistance til offentlige organisationer og private virksomheder, som ønsker at arbejde sammen om innovation. Lær bl.a. om OPI-kontrakter, innovationsfremmende udbuds- og kontraktformer, processer, m.m. INNOBA underviser på kurset sammen med Lundgrens Advokater. Kurset tæller som 4 lektioner i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse for advokater. Få plads og tilmeld dig allerede nu her.

Nyt projekt

Kommunerne Aalborg, Aarhus og København er gået sammen om at finde nye løsninger til tryghed for ældre i eget hjem. Som del af projektet har INNOBA hjulpet med at udvikle et nyt værktøj til dialog om tryghed. Værktøjet giver en forståelse af, hvad der betyder noget for tryghed, hvordan tryghed opleves forskellige. Samtidig indeholder værktøjet nogle dialogspørgsmål, som kan danne udgangspunkt for samtaler om tryghed og behov for hjælp til tryghed. Værktøjet består af 'spillekort' og er let at bruge. Se det her og læs mere om projektet her.

Nyt projekt

Region Hovedstaden er frontløber i at arbejde systematisk med innovativt indkøb. Nu sætter regionen endnu mere turbo på og udvikler ny strategi for innovativt indkøb som virkemiddel til fremtidens løsninger og mere sundhed og bæredygtighed for pengene. INNOBA har hjulpet med udarbejdelse af strategien og ydet rådgivning om procestilgange og strategiske retninger for offentlig-privat innovation. Det har længe været en mærkesag for os at fremme en mere strategisk tilgang til innovativt indkøb og OPI. Vi glæder os over samarbejdet! Se mere om projektet her og her.

Nyhed

INNOBA er blevet fast medlem af Partnerskab for Innovationsfremmende sundhedsudbud. Det landsdækkende partnerskab er etableret af Erhvervsministeriet med det formål at fremme innovativt indkøb på sundhedsområdet. Deltagere er bl.a. Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, indkøbsansvarlige fagpersoner fra de fem regioner, KL, Dansk Industri, Dansk Erhverv, virksomheder og brancheforeningen fra sundhedssektoren. INNOBA deltager med viden om offentlig-private innovationspartnerskaber og innovationsfremmende indkøb. Vi glæder os til at blive en del af partnerskabet! Se mere om partnerskabet her.

Nyt projekt

Frederiksberg Kommune har arbejdet med innovative anlægs- og skybrudsprojekter i mange år. Der er afprøvet nye metoder, nytænkende teknologi, ændrede arbejdsprocesser og en lang række skybrudsløsninger i tværgående innovative samarbejder. Nu opsamles læringspunkter i en ny projekthåndbog, der giver opskriften på det gode udviklingsprojekt. Vi er glade for at bidrage og være med til at sikre klimavenlig byudvikling mange år fremover. Se mere om projektet her.  

Nyt projekt

Til november byder vi velkommen til FIERS til en inspirerende kursusdag om offentlig-private innovationssamarbejde. FIERS er en spændende innovationsenhed i Region Sjælland, der arbejder på at fremme innovationspartnerskaber mellem virksomheder og sundhedsvæsenet.  Vi glæder os til at dele vores erfaringer, værktøjer, tips&trics til at lykkes med offentlig-privat innovation. Kurset afholdes i samarbejde med Lundgrens Advokater. Se mere om vores kurser her, og læs om FIERS her.

Nyhed

Husk at der er muligheder for tilskud til gennemførelse af innovative indkøb. Hvis du er offentlige ansat og vil afprøve samarbejde med virksomheder om innovative løsninger på sundhedsområdet, så skynd dig at tjekke tilskudsmuligheder i Erhvervsministeriet. Der er deadline for ansøgning om penge til at afprøve innovative indkøb af life science løsninger i denne uge. Når du det ikke, kommer chancen igen næste år. Se info her.

Nyhed

D. 26. oktober 2021 er der arbejdsmøde i det nationale Partnerskab for innovative sundhedsindkøb. Vi glæder os til at bidrage med viden og inspiration om systematisk brug af innovationstilgange i indkøbsfunktionen. Rikke Bastholm fra os vil holde oplæg om strategisk innovativt indkøb, og hvordan man arbejder systematisk med at udvælge og gennemføre indkøb af innovative løsninger i offentlige organisationer. Der vil også være oplæg fra Jens Brøndberg, indkøbschef i Region Hovedstaden, Anders Asboe Christensen fra IRIS Group og Lars Dahl Allerup & Anders Mærkedahl fra Rethink Value. Se mere om partnerskabet her.  

Nyt projekt

Hvordan får man velfærdsteknologi ud til borgerne, der hvor det gør en forskel? Det spørgsmål har Frederiksberg sat sig for at løse. Det handler om at skabe overblik, vise muligheder, skabe tryghed omkring brug af teknologiske løsninger og se mulighederne der, hvor teknologi kan skabe forandring for den enkelte borger og kommunale medarbejder. Se mere om indsatsen og INNOBAs bidrag her.

Nyhed

Er du nysgerrig på mulighederne i offentlig-private innovationssamarbejder? Så se med i morgen, når vi afholder webinar med KL om OPI og innovation i kommuner. Brug en time over morgenkaffen og hør om cases og konkrete erfaringer med at arbejde sammen med virksomheder om nye velfærdsløsninger og få et overblik over mulighederne i OPI. Se mere her.

Nyt projekt

Hvad gør man, når byen står under vand, kældre oversvømmes og gader ligner en svømmepøl. I 2011 oplevede hovedstaden et voldsomt skybrud, der for alvor varslede klimaændringer og behov for helt nye løsninger til håndtering af regnvand. Klimatilpasningsplaner blev sat i værk, og siden er der igangsat en lang række klimaprojekter i og omkring hovedstaden. På Frederiksberg evaluerer man nu klimaindsatsen, og INNOBA er blevet bedt om at bidrage med evaluering af samarbejdet i og på tværs af projekter. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Hvordan sikrer man, at skybrud ikke resulterer i oversvømmede veje, parkeringspladser og kældre? En ny innovativ virksomhed har fundet en del af svaret i særlige fleksible magasiner, der kan graves ned under jorden og trække vand væk fra overfladen. Vi har hjulpet virksomheden og Frederiksberg Kommune med at etablere et udviklingspartnerskab, så løsningen kan prøves af i praksis. Se mere om hvordan her.

Nyhed

Landets to største kommuner samt en række øvrige kommuner, som samlet udgør op til 1/3 af den samlede kommunale købekraft, leder efter leverandør(er), som vil udvikle og levere fremtidens døgnrytmelys til ældre. Der etableres 1-3 innovationspartnerskaber med kommuner og leverandører og option på indkøb af de færdige løsninger. Vi er stolte af at være med som rådgivere på projektet! Lige nu er der høring på udbudsmaterialet. Så vil du være med, så er det nu, du skal holde øjne og ører åbne. Se mere om projektet her og find information om udbud her.

Nyt om os

Vores nye medarbejder Thea fortæller om digital antropologi. Se hendes inputs om tendenser, metoder og eksempler her.

Nyt om os

Vi er glade for at kunne byde velkommen til vores nye medarbejder Thea, der skal arbejde med behovsafdækning, brugerinddragelse og koordinering på større projekter. Thea er specialiseret i digital antropologi og adfærdsdesign. Vi glæder os til at bruge hendes kompetencer til at styrke vores digitale metodeapparat. Se inspiration fra Thea om digital antropologi her på sitet.

Nyhed

Aarhus Kommune sætter nyt spot på offentlig-privat innovation med omdannelse af Velfærdsteknologisk Udviklingspulje til OPI-pulje. Center for Frihedsteknologi står for den nye pulje, og vi har været med på rejsen. Puljen støtter blandt andet projektet ’Skodrobot”, der udvikler automatiseret opsamling af cigaretskod i byen. INNOBA har bidraget med værktøjer til overblik over OPI-processen og lettere samarbejde. Læs mere om puljen her, skodprojektet her, og se INNOBAs værktøjer her og her.

Nyt projekt

/
Vi er i gang med et landsdækkende projekt om tryghed hos ældre i eget hjem. Tre af Danmarks største kommuner: Aalborg, Aarhus og København er gået sammen om at undersøge muligheder for innovative løsninger, der kan styrke ældres tryghed og følelsen af at være tryg og selvhjulpen i eget hjem. Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen og ser på brugen af nødkald, og hvordan man kan supplere eller nytænke den nuværende kommunale indsats inden for ældres tryghed. Vi er meget stolte af at kunne bidrage med analyser, innovative afprøvning og nytænkning på dette vigtige område! Se mere om projektet her og her.        

Nyt projekt

Gladsaxe Kommune har planer om spændende byggeri af nyt sundheds- og beskæftigelseshus. Projektet kobler ude- og indeliv og sætter et trafikknudepunkt i Gladsaxe i spil på helt nye måder. Det kommende hus vil blive et samlingspunkt for aktiviteter inden for sundhed og beskæftigelse - for kommunale aktører, civilsamfund og for virksomheder. INNOBA har i samarbejde med Cowi-Arkitema faciliteret opstart af brugerinddragelse og første skridt på den fælles rejse fra tanker til konkret byggeri. Se mere om projektet her.

Nyhed

Norge har som det første land igangsat en stor national satsning for fremme og afprøvning af offentlig-private innovationspartnerskaber som indkøbs- og udbudstilgang. INNOBA har for nylig afsluttet en evaluering og erfaringsopsamling af hele programmet. En større lancering af resultaterne er udskudt grundet Corona, men vi har fået lov til at dele evalueringsrapporten og erfaringer allerede nu. Der er tale om unik viden om systematiske erfaringer med innovativt indkøb. Vi glæder os til at sprede de gode inputs i Danmark! Se rapporten her og mere om projektet her.

Nyt projekt

Hvordan sikrer man et tæt bebygget hovedstadsområde, der ligger tæt på havet og er påvirket af stigende regnmængder, opvarmning og andre klimaforandringer? Frederiksberg Kommune arbejder sammen med Frederiksberg Forsyning om en massiv indsats for at klimasikre Frederiksberg. Vi hjælper med at understøtte samarbejdet om ambitiøse skybrudsprojekter. Se mere her.

Nyhed

Vi starter året med at dele vores erfaringer med digital facilitering. Et værktøj der har fået fornyet relevans med Covid19 nedlukning. Se mere og bliv inspireret til det gode digitale møde her!

Nyt projekt

Hvordan tænker man systematisk bæredygtighed ind i renovering og byggeri af skoler? Egedal Kommune er gået forrest i innovativt bæredygtigt indkøb med fokus på fremtidens skolebyggeri. I et tæt og udviklingsorienteret strategisk byggepartnerskab skal Egedel sammen med teamet Juul & Nielsen arbejde på at etablere kreative læringsmiljøer og multifunktionalitet på skolerne i hele kommunen. Vi glæder os til at hjælpe partnerskabet i gang med konkretisering af innovationsfokus på indsatsområder for bæredygtighed. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Kan man forbedre ældres hverdag på plejehjem ved hjælp af lys? Ja, det kan man med døgnrytmebelysning, som har vist sig at afhjælpe depression, øge energiniveau og motivation, mindske natteopvågning og skabe ro omkring demente. Vi er derfor glade for at hjælpe Københavns og Aarhus Kommune med et innovativt indkøb af løsninger til døgnrytmebelysning på plejehjem. Pt. er vi i fuld gang med markedsdialog. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Vi faciliterer nyt nationalt partnerskab om innovationsfremmende sundhedsudbud. Med Corona er der næppe noget tidspunkt, hvor offentlig-privat samarbejde om innovative løsninger bliver mere akut relevant. Store produktionsvirksomheder har med kort varsel omlagt produktionen til værnemidler, der arbejdes sammen på helt nye måder for at finde løsninger på logistik, behandling og håndtering af epidemien. Vi følger derfor med spænding arbejdet i partnerskabet. Se mere om partnerskabet og det kommende forløb her.

Nyt projekt

Vi har i samarbejde med Arkitema, Region Sjælland og totalentreprenør 5E BYG afholdt kick-off på byggeriet af nyt diabetes center i Odense. SDCO (Steno Diabetes Center Odense) skal etableres i forbindelse med det nye Odense Universitets Hospital og kommer til at fungere som et samlet behandlings- og videncenter for diabetes i Danmark. Vi er glade og stolte over at være med til at hjælpe det nye byggeri i gang. Se mere om projektet og INNOBAs bidrag til kick-off her.

Nyhed

Vi er glade for at kunne fortælle, at INNOBAs værktøj til offentlig-privat innovation er blevet tilgængeligt på KLs udbudsportal. Du kan derfor nu finde gode råd og vejledning til innovationsfremmende indkøb sammen med andre gode tips og værktøjer til udbudsprocesser. Besøg udbudsportalen og OPI-toget her.

Nyhed

Se nyt fra Norge her! Nu kobles iværksættere sammen med offentlige indkøb på helt nye måder. Innovation og udvikling af i fokus og barrieren for at komme igennem til den offentlige sektor med fremtidens løsninger som nyskabende iværksætter nedbrydes. Skal vi snart have et StartOff i Danmark?!

Inspiration

Har du hørt om Spatial Video? Det er helt nye video con løsninger. Det er slut med flimrende skærme, dårlige forbindelser, rodet dialog og manglende overblik. Nu er fremtidens video con klar. Vi er begejstrede! Der er tale om helt nye muligheder, der gør digitale møder, workshops og konferencer langt mere intuitive og levende. Du går nemt ind og ud af grupperum med din avatar, du deltager i store events og 'går hen' til de deltagere, du vil tale med - lyden blogger de andre ud. Du arbejder med rum-design, så det føles virkeligt at gå ind i klasselokaet, i konferencelokalet, i kontormiljøet, i koncertsalen. Koblet med skærmdeling og digitale samudviklingsløsninger kan du holder oplæg, viser videoer, samudvikle, ... helt ubesværet. Se f.eks. her og prøv det selv!

Nyhed

Stærke kræfter arbejder pt. på at etablere et program for fremme af innovativt indkøb og leverandørudvikling i Danmark. I spidsen står Center for Offentlige Innovation, COI, som har samlet Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL, Danske Regioner, SKI, Gate 21, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Byggeri og Innovationsfonden i Danmark til topmøde. Fokus var videnudveksling med det norske Leverandørutviklingsprogram og planer om at starte noget lignende i DK. Vi har været stærkt involveret i den norske indsats for særligt innovativt indkøb via innovationspartnerskaber. Vi følger udviklingen med stor spænding! Se mere om indsatsen her og video om det norske program her.

Nyt projekt

Hvordan kan man bruge udviklingspartnerskaber til at skabe en anden form for samarbejde mellem leverandør og bygherre ved indkøb af renoveringsydelser? Det var hovedspørgsmålet, da vi afholdt workshop med et større boligselskab for nylig. Selskabet indkøber årligt for store summer ydelser fra håndværkere og byggefirmaer, når selskabets udlejningsejendomme skal vedligeholdes. INNOBA hjælper med at forberede et innovativt og partnerorienteret indkøb. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

D. 1. september 2020 afholdt vi kursus i brugerinddragelse og innovation for projektledere i Frederiksberg Kommune. Der var spændende diskussioner om forudsætninger og potentialet ved at inddrage borgere i udviklingsprojekter og arbejde på tværs af fagligheder og siloer. Se mere om kurset og de gode pointer fra deltagerne her.

Nyhed

Hvordan får vi dansk økonomi gennem Corona-krisen? Som del af den igangværende indsats for støtte til dansk økonomi og danske virksomheder, arbejder Regeringen lige nu sammen med dansk erhvervsliv om en særlig indsats for genstart af dansk eksport. INNOBA har fået lov til at give vores besyv med, om hvordan offentlig-privat samarbejde om innovation i Danmark kan udgøre en testplatform og fødekæde for eksport. Se vores bud på initiativer til støtte af offentlig-privat innovation og innovativt indkøb her.

Nyhed

Vi har givet input til en ny spændende undersøgelse af GovTech og innovativt indkøb i de nordiske og baltiske lande. Nordisk Ministerråd har iværksat analysen, som har fokus på at afdække, hvordan man kan fremme innovativ brug af ny teknologi i den offentlige sektor. Udviklingspartnerskaber mellem offentlige og private aktører samt innovativt indkøb er afgørende. Undersøgelsen gennemføres af PA Consulting.

Nyt projekt

Et spændende nyt byggeri er på vej af helt ny skole og svømmehal i Arenakvarteret i Ørestaden, København. Byggeriet skal fungere som samlingspunkt og kerne i lokalområdet. Byggeri København og BAM Danmark er bygherre og totalentreprenør på byggeriet. Vi har haft en spændende dag med byggeriets parter i kick-off på næste fase i byggeriet. Se mere om projektet og INNOBAs bidrag her.

Nyt projekt

Hvordan skal et digitalt København se ud i fremtiden? Hvordan kan Københavns Kommune bedst bidrage til at modne den offentlige sektor til den nye digitale virkelighed og samtidig styrke kommunens virksomheder? Hvilke betydning har Corona-krisen haft? Er der særlige fokusområder, hvor en digital indsats fra Københavns Kommunes har stort vækstpotentiale? Det er nogle af de spørgsmål, der i den kommende tid skal tages op i en central arbejdsgruppe om digitalisering i landets hovedstad. Direktør Rikke Bastholm fra INNOBA deltager som udpeget ekstern ekspert. Vi er stolte over at bidrage og glæder os til at byde ind med råd, idéer og inspiration! Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Vi hjælper med indretning af fremtidens bevaringsværksted på Det Kongelige Bibliotek. Hvordan sikrer man, at Danmarks vigtigste skriftlige kulturskatte bevares til fremtidens generationer? Det er den opgave, førende eksperter hver dag løser på et højt specialiseret værksted.  INNOBA er ansvarlig for brugerinddragelse og facilitering af beslutningsprocesser, når der nu bygges nye rammer for bevaring. Senest har vi fundet nye veje til digital samudvikling, der har vist sig fuldt funktionsdygtige i en Corona-tid. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med H+ARKITEKTER og NIRAS, der er udpeget som bygherrerådgivere og byggeansvarlige. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Husker du kompetenceudvikling under Corona-karantæne? Vi må ikke glemme det lange lys, selvom de akutte opgaver fylder. Indkøb er mere end nogen sinde aktuelt som motor for nytænkning og kreative løsninger. Når der skal sikres værnemidler i sundhedssektoren, når der skal findes indretningsløsninger til trængte skoler og daginstitutioner, etc. Vi skal huske at samle op og lære, hvordan vi også i fremtiden kan styrke indkøbs rolle i fremtidens velfærdsløsninger. Vi er derfor super glade for i samarbejde med KL at kunne lancere et nyt kursus i innovativt indkøb for indkøbere, udviklingsmedarbejdere og ledere i den kommunale sektor. Tilmeld dig nu for kursus efter sommerferien. Se mere her og her!      

Nyhed

En meget stor del af arbejdsstyrken i Danmark er pga den igangværende Corona epidemi flyttet hjem foran skærmen. Det giver anledning til udfordringer - men også helt nye muligheder for at afsøge nye arbejdsformer og digitale løsningsmodeller. Vi har besluttet at bruge tiden på at sætte spot på, hvordan man kan arbejde med videndeling, samudvikling og innovation i den digitale verden. Andet blog-indlæg - om gode digitale møder: "5 gode råd til virtuelle møder" Se blogindlæg her.

Ny ydelse

Overvejer du at aflyse afdelingsmødet, brainstorm med projektgruppen, de planlagte workshops eller andre fælles møder pga Corona? Så se om du ikke i stedet kan bruge INNOBAs nye ydelse: digital facilitering. Se mere her!

Nyhed

En meget stor del af arbejdsstyrken i Danmark er pga den igangværende Corona epidemi flyttet hjem foran skærmen. Det giver anledning til udfordringer - men også helt nye muligheder for at afsøge nye arbejdsformer og digitale løsningsmodeller. Vi har besluttet at bruge tiden på at sætte spot på, hvordan man kan arbejde med videndeling, samudvikling og innovation i den digitale verden. Første blog-indlæg - nogle indledende betragtninger: "Hvordan flytter jeg hele mit arbejdsliv over i den digitale verden?" Se blogindlæg her.   INNOBA vil gerne sig tak til alle, som i disse dage kæmper for at holde Danmark oven vande i en Coronatid. Vi holder åben og prøver at hjælpe der, hvor vi kan.

Nyt projekt

INNOBA er blevet inviteret til at deltage med oplæg på FNs policy konference i Geneve om bæredygtig udvikling via offentlig-privat samarbejde. Ca 200 førende eksperter, beslutningstagere og policy-aktører fra hele verden forventes at deltage. Vi glæder os til at dele erfaringer og diskutere, hvordan man kan fremme innovativt indkøb og offentlig-privat innovation som en vej til samfundsforandring!

Nyt projekt

Vi har været på spændende kick-off på et nyt stort byggeprojekt i Danmark, som kommer til at sætte nye standarder for innovativt og klimavenligt byggeri. Projektteamet er sammensat af arkitekter og ingeniører fra Arkitema og Cowi, som kommer til at arbejde tæt sammen omkring en ny tværfaglig tilgang: integreret design. Der bliver fokus på iterative udviklingsprocesser, styrede eksperimenter og tæt samudvikling i de tidlige faser af byggeriet. Vi glæder os til at følge projektet og er glade for at have været med til at skabe en god start! Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Hvad gør man, når man ikke kan købe det produkt, man har brug for? Kan man få designet sin egen løsning, som passer bedre til brugernes behov? Kan det gøres på en let og hurtig måde, som ikke bliver til et kæmpe uoverskueligt projekt? Hvordan sikrer vi, at en ny løsning ikke kun bliver til en spændende prototype men også kommer i produktion? Hvem kan vi samarbejde med? Vi hjælper Region Hovedstaden med at få udviklet en ny løsning til medicinhåndtering og hospitalslogistik. Se mere om projektet her.

Inspiration

Et af de vigtigste elementer i et OPI projekter er muligheden for at komme tæt på kunderne og brugerne til de løsninger, virksomheder udvikler og sælger. Samudvikling sammen med borgere, medarbejdere og brugere er afgørende for succes i OPI projekter. Så hvordan kan man udvikle idéer sammen, teste løsninger og omsætte brugernes behov til fremtidens løsninger? Få inspiration med INNOBAs metodekort. Her er eksempler på lette og brugbare aktiviteter, der sikrer innovationshøjden i dit projekt. Se kortene her.

Nyhed

Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet har i dag sammen med Kulturministeren indviet en ny fælles sikret læsesal. Det er rigets mest enestående historiske materialer, der kan læses på salen. Forskere, studerende, slægtsforskere og historisk interesserede kan efter forudgående ansøgning og aftale få adgang til alt fra rigets grundlov til H.C. Andersens oprindelige manuskripter. INNOBA har stået for brugerinddragelse og innovation i byggeprocessen. Vi er stolte over at have bidraget til et brugerorienteret byggeri, hvor æstetik, funktionalitet og nytænkning går op i en højere enhed. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Hvordan sætter vi innovation i byggeriet på dagsordenen? Hvad er den bedste vej frem mod at sikre Danmarks styrkepositition inden for bygge- og anlæg? Det var nogle af de centrale spørgsmål på den nylige strategidag for hovedaktører, der arbejder for forskning, udvikling og nytænkning af branchen. Innoba havde fornøjelsen af at facilitere dagen med øvelser, diskussioner og planer for fremtidens byggeri. InnoByg har i mange år arbejdet for at skabe det nødvendige netværk mellem førende aktører fra forskning, undervisning, industri, erhvervsfremmeaktører og de enkelte bygge- og anlægsvirksomheder. Vi glæder os til at følge den videre udvikling!

Nyt projekt

De danske regioner køber ind for mere end 40 mia. kr. årligt. Den indkøbsmuskel kan bruges til at skabe innovation! I sidste uge afholdt vi kursus i innovativt indkøb i samarbejde med Danske Regioner. 25 indkøbsfolk, udviklingsmedarbejdere og ledere deltog i et intenst forløb med værktøjer, cases, øvelser og inspiration til innovativt indkøb. Der er masser af potentiale i at tænke nyt om fremtidens offentlige indkøb! Der var stor tilslutning til kurset, så måske gentager vi successen til næste år. Se mere om kurset her.

Nyt om os

Vi er glade for at byde velkommen til vores nye designer Pauline. Pauline studerer kommunikation, entrepreneurship og design på KEA og skal hjælpe os med vores mange spændende projekter. Hun er stærk på visuel formidling, brugerinddragelse og kommunikation på sociale medier. Vi glæder os til at nyde godt af Paulines gode humør og mange kompetencer!

Nyt projekt

Vi glæder os til at kunne bidrage til det nye nationale rejsehold for grønne indkøb. Miljøstyrelsen har lanceret rejseholdet, som skal bistå med rådgivning og hjælp til kommuner, regioner og andre offentlige aktører, der ønsker at indkøbe mere grønt. Innoba hjælper med innovative indkøbstilgange, når der er behov for nye løsninger. Bemærk deadline d. 15. november 2019 for tilmelding, hvis du ønsker gratis hjælp til grønne indkøb! Se mere om rejseholdet og tilmelding her, her og her.

Nyt projekt

Vi glæder os til at være gæsteforelæser på DTU og UC Berkeley's innovationsuddannelse "Innovation Leadership Challenge - Senior Executive Programme". Forløbet klæder ledere og topledere på til fremtidens sundhedsvæsen med forelæsninger, erfaringsudveksling og undervisning på højeste niveau i Danmark og i USA. Rikke Bastholm fra Innoba holder oplæg sammen med Lars Dahl Allerup fra Region Hovedstaden om potentialet i OPI og innovativt indkøb. Se mere her.

Nyt projekt

Er du offentlig ansat og er nysgerrig på at blive klogere på egne og andres erfaringer med at arbejde sammen med private virksomheder om innovation? Er du leder og kan se potentialet i offentlig-privat samarbejde om fremtidens velfærdsløsninger? Eller har du lyst til at diskutere udfordringer og dele best practice med andre, der interesserer sig for OPI og innovation i den offentlige sektor? Så er her endelig chancen for at deltage i et højt kvalificeret videndelingsnetværk med nogle af Danmarks førende ledere og oplægsholdere på feltet. Se mere her og her!

Nyhed

Find INNOBAs nye værktøj til offentlig-privat innovation på Welfaretechs OPI-guide her. Guiden giver dig et hurtigt overblik over, hvilke ruter man kan tage, hvis man ønsker at igangsætte et offentlig-privat samarbejde om nye løsninger inden for velfærd, sundhed, klima eller andre samfundsområder. Det er første gang, man nu kan få det fulde overblik over de mange typer af samarbejde, der findes mellem offentlige organisationer og private virksomheder om innovation. Du kan finde flere af INNOBAs værktøjer til innovation her.

Nyhed

Vi søger en studerende, der kan hjælpe os med vores mange spændende projekter. Brænder du for innovation? Elsker du at bruge dine kreative evner til at skabe nye idéer og resultater? Har du evner inden for visualisering og design? Kan du samtidig arbejde både systematisk og under tidspres? Så er du måske lige den, vi mangler nu og her. Se mere om stillingen og hvordan du søger her!

Nyt projekt

Vi er glade og stolte over at kunne fortælle, at INNOBA har vundet opgaven med at evaluere Nordic Innovations store innovationsprogram om innovationspartnerskaber. Programmet er rettet mod alle offentlige organisationer og private virksomheder i Norge, der ønsker at indgå i udviklingspartnerskaber om nye innovative løsninger. Det er samtidig første gang, der gennemføres en større statslig satsning på i større skala at afprøve innovativt indkøb efter den nye udbudslov. Se kort video om programmet her - og læs mere om den kommende evaluering her.

Nyhed

"Denmark scores particularly well on Public-private co-publications". Så er de nye tal kommet fra EU om udbredelsen af innovation i Europa. Igen er Danmark i top kun overgået af Sverige og Finland Der er spændende indsigter at hente om, hvem der innoverer, hvordan og hvor meget. Som vanligt i Europæiske fora en overvægt af fokus på forskningsdreven og teknisk innovation fremfor andre former for åbne innovationstyper, men selv med dette perspektiv slår Danmark igennem på offentlig-privat innovation. Det kan vi godt være stolte af! Se de dygfriske tal her.

Nyhed

Er du ansat i det offentlige og nysgerrig på muligheder i samarbejde med virksomheder? Så få et overblik i artiklen her. INNOBA har svaret på spørgsmål fra Center for Offentlig Innovation om OPI som innovationstilgang. Du kan også finde et overblik over andre tilgange til innovation og inspiration til nye måder at udvikle velfærdsydelser.

Nyt projekt

Vi sætter OPI på dagsorden med et heldagsseminar i samarbejde med Business Aalborg. Få overblik over de 4 tilgange til offentlig-privat innovation og se mere om INNOBAs masterclasses i offentlig-privat innovation her.

Nyt projekt

Rigsarkivet og Det kongelige bibliotek skal have ny fælles sikret læsesal. Salen skal udgøre en nytænkende ramme om fremtidens forskning og adgang til nogle af Danmarks mest dyrebare sjældne historiske dokumenter. Vi er stolte over at have vundet konkurrencen om opgaven i samarbejde med Arkitektfirmaet Arkitema og rådgivende ingeniører fra Gert Carstens & Eduard Troelsgård. Projektet er i gang, og INNOBA har stået for projektledelsen, facilitering og brugerinddragelse af hele første fase. Se mere om det spændende projekt her!

Nyt projekt

Vi har været i Østrig for at dele danske erfaringer med nye innovative udviklingspartnerskaber mellem offentlige aktører og private virksomheder. Danmark og norden er førende på OPI, og mange andre lande er nysgerrige på, hvordan vi lykkes med udvikling af fremtidens velfærdsløsninger. INNOBA havde fornøjelsen af at gennemføre masterclass for en lang række offentlige beslutningstagere og deltage i forelæsninger og videndeling. Se mere om initiativet her. Vi glæder os til at se, hvad de næste skridt inden for OPI og innovativt indkøb bliver i Østrig!

Nyhed

Frederiksberg er en af de første kommuner, som har gennemført innovationspartnerskaber som udbudsform efter den nye udbudslov. Projektet har resulteret i helt nye regnvands- og klimaløsninger særligt designet til tæt by med begrønning. Det er et af de første innovationspartnerskaber af denne art i Danmark og Europa. INNOBA har været OPI rådgivere under hele projektet. I et ønske om at dele ud af sine erfaringer, har Frederiksberg Kommune bedt INNOBA udarbejde en rapport med gode råd og erfaringer med innovative udviklingpartnerskaber ifm. udbud. Du kan læse rapporten her og læse mere om projektet her.

Nyhed

Hvordan kan vi støtte borgere med psykiske lidelser i at indtage deres medicin korrekt og blive mere selvhjulpne i medicinhåndtering? Københavns kommune har identificeret et behov for teknologiske medicinhåndterings-løsninger, der kan hjælpe psykisk udsatte borgere til en mere selvstændig hverdag. Hvis du er leverandør af medicinhåndterings-løsninger eller har en innovativ idé til forbedring af medicinhåndtering, så kom til markedsdialog d. 15. marts, og hør om potentielle forretningsmuligheder i et innovationssamarbejde med Københavns Kommune. INNOBA er OPI rådgiver på projektet og vi glæder os til at facilitere viden- og ide-udveksling.  Læs mere om projektet her og tilmeld dig til markedsdialogen her.

Nyhed

INNOBA har udarbejdet personas for Center for Offentlig Innovation, som har været så stor en succes, at de nu også eksporteres til Tyskland. Personakortene er udviklet for at give et overblik over, hvordan offentlige medarbejdere typisk arbejder med innovation. Personakortene er offentlig tilgængelig på Center for Offentlige Innovations hjemmeside. Er du offentlig ansat, kan du med fordel anvende personakortene til at teste hvilken arketype du og dine kollegaer er. Du kan hente den danske version gratis her.

Nyhed

Det er med stor glæde at vi kan fortælle, at INNOBA har vundet udbud om at blive en af i alt 5 leverandører, til at levere innovation konsulentydelser i Region Sjælland. Fremover får vi mulighed for at assistere med projektudvikling og behovsafdækning samt rådgive om Offentlig-privat Samarbejde om Innovation og etc. Vi glæder os til at sætte vores kompetencer i spil og ser frem til at bidrage og hjælpe Region Sjælland med fremtidige innovationsprojekter.

Nyt projekt

Vi glæder os til endnu et OPI projekt. Denne gang om medicinhåndtering til psykisk udsatte borgere. Socialforvaltningen i Københavns Kommune ser et behov for bedre løsninger, der kan hjælpe psykisk udsatte med egenmestring ift. medicin. Det handler om tidligt at blive støttet og motiveret til at tage medicinen korrekt, i rette mængder og på rette tid. Det kan være svært for mange psykisk udsatte, der også kan kæmpe med hukommelsesudfordringer, manglende overblik over hverdagen, angst og en række andre udfordringer. Kommunen ønsker samarbejde med virksomheder om teknologiske løsninger. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Vi glæder os til at holde oplæg for økonomi- og indkøbschefer fra alle fem danske regioner i næste uge. Vores direktør Rikke Bastholm deler ud af vores erfaringer med at gennemføre innovationspartnerskaber som udbudsform. Udbudsformen gør det muligt at tænke indkøb og udvikling sammen i eet samlet udbud. Det bliver også lettere at gå sammen flere om fælles udviklingsprojekter. Der er masser af potentiale i udbudsformen, men den bruges endnu relativt sjældent i de danske regioner. Det er synd!

Nyhed

Center for Offentlig Innovation formidler erfaringer med innovationspartnerskaber mellem offentlige aktører og private virksomheder. Hvordan lykkes man med udviklingssamarbejder, når det hele ikke kan løses ved almindeligt indkøb? Få 3 gode råd fra INNOBA og Erhvervsministeriet i artiklen her.

Nyhed

Den offentlige sektor i EU landende køber hvert år ind for mere 2 trillioner Euro. Kun en meget lille del af disse indkøb er innovationsvenlige eller fremmer innovation. Der ligger et kæmpe potentiale i at bruge indkøb, som en motor for nytænkning og innovation i den offentlige sektor. Vi har netop afsluttet en analyse for Region Syddanmark af europæiske regioners brug af innovativt indkøb og offentlig-privat innovationssamarbejde. Se resultatet her!

Nyt projekt

Danske Regioner har bedt INNOBA om at præsentere muligheder og de nyeste tendenser inden for OPI for de politiske regionsrådsmedlemmer. Vi glæder os til at diskutere OPI i sundhedssektoren med udvalgte for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde - og sætte spot på de politiske overvejelser og argumenter for OPI. Se mere om udvalget her.

Nyt projekt

Vi glæder os til at afholde seminar om offentlige-privat innovation og innovativt indkøb i Aarhus Kommune sammen med Lundgrens advokater. Kommunen har inviteret aktører på tværs af forvaltninger fra udviklingsafdelinger, indkøb, jura, mv. for at få en fælles forståelse af mulighederne i virksomhedssamarbejder. At nå i mål med OPI kræver at udvikling- og indkøb tænkes sammen i en helhed. Vi glæder os til en spændende dag sammen med dygtige mennesker, der vil lykkes med nytænkning i den offentlige sektor! Se mere info her.

Nyhed

Vi har været til Greater Copenhagens konference "Mission Innovation". Mange interessenter fra både det private og offentlige fra Danmark og Sverige, var mødt op for at blive klogere på, hvordan man kan skabe mere innovation gennem offentlige-privat samarbejde. På programmet var der blandet oplæg, spændende debatter og cases om innovationens potentiale i den offentlige sektor, ved brug af OPI og innovative indkøb. Mange spændende pointer! Bl.a. om vigtigheden af at dele de innovative løsninger og erfaringer meget mere med hinanden på tværs af sektorer. Det vil vi gerne bidrage til i INNOBA! se billeder og en video for dagen her.

Nyt projekt

Hvem arbejder med offentlige-privat innovation (OPI) i Danmark? Hvem gør noget, hvem mener noget, hvem har en mening og hvem får det til at ske? Vi er taget på opdagelsesrejse i det danske OPI felt. Resultatet skal bruges af Center for Offentlige Innovation i deres videre arbejde med at optimere og forbedre innovation i den offentlige sektor. Se mere her.

Nyhed

Innovationsbarometerer fra Center for Offentlige Innovation er netop udkommet med de seneste tal på innovation i den offentlige sektor. Private virksomheder spiller en rolle i 30 % af de offentlige innovationsprojekter. Det lover godt for offentlig-privat innovationssamarbejde i Danmark. Vi er stolte i INNOBA af at bidrage til udviklingen. Vores samarbejde med Nordsjællands Hospital og virksomheden Viscom om en ny app-løsning til ventetid er med i barometeret. Se case og resten af barometeret her.

Nyhed

Hvordan sælger jeg innovative løsninger til den offentlige sektor? Det spørgsmål tager vi op, når vi holder gå-hjem møde d. 27. november for virksomheder i byggesektoren i samarbejde med Innovationsnetværket Femern Bælt. Der er stadig ledige pladser, så skynd dig at melde dig til her. Vi gennemgår bl.a. de nye muligheder for innovationssamarbejde med bygherren, der er opstået med den nye udbudslov. Vi fortæller også om resultatet, da vi spurgte nogle af Danmarks største bygherrer om, hvor de kunne forestille sig innovative løsninger i fremtiden. Kom og få værktøjer til at komme i mål med innovative løsninger i bygge- og anlægssektoren.  

Nyt projekt

Hvordan har det nye EU udbudsdirektiv påvirket regionale tilgange til Offentlig-privat samarbejde om innovation (OPI), og på hvilken måde kan regionale klynger styrke OPI indsatser? I forbindelse med det europæiske interregionale projekt "Clusterix 2.0", har Region Syddanmark bedt INNOBA foretage en kvalitativ analyse, for at indsamle viden om status og erfaring, for hvordan det nye udbuddirektiv fremmer Offentlig-privat innovation i Europa. Du kan læse mere om projektet her.

Nyt Projekt

Vi glæder os til at møde spændende offentlige medarbejdere, der er nysgerrige på offentlig-privat samarbejde om innovation. Som del af en kursusrække for medarbejdere i Aarhus Kommune, afholder vi mini-kursus i OPI. Vi glæder os til at dele viden om, hvad-hvorfor-hvordan OPI! Se mere om vore mini-kurser i offentlig-privat samarbejde om innovation her.

Nyt projekt

Vi har været på besøg hos Center for Offentlige Innovation (COI) for at afholde seminar om offentlig-privat innovationssamarbejde. COI arbejder med fremme af innovation i hele den offentlige sektor og skal bl.a. fremadrettet have fokus på samarbejdet med den private sektor. Derfor var INNOBA inviteret til at klæde COI temaet på med den nyeste viden om offentlig-privat innovation. Det var spændende diskussioner og et bud på en fremtidig strategi for COI's OPI indsats. Se mere om COI her og om seminaret her.

Nyhed

Helt ny skybrudsløsning implementeret på Frederiksberg. Tillykke med indvielsen, borgmestertale og de mange interesserede. Vi er stolte i INNOBA over at have bidraget som procesfacilitatorer til et nyskabende innovationsprojekt, der viser at man kan nå i mål med offentlig-privat samarbejde om innovation - hurtigt, effektivt og værdiskabende. Den nye udbudsform innovationspartnerskaber virker! Se 2 min. video om projektet her og læse mere om projektet her.

Nyhed

Hvordan sikrer vi at ældre i plejeboliger og egne hjem, optager den rette mængde og type lys og dermed støttes i bedre sundhed og trivsel i hverdagen inkl. styrket døgnrytme, øget energi, færre problemer med søvn og depression? Hvis du er leverandør af lys-løsninger eller har en innovativ idé til forbedring af døgnrytmen, så kom til markedsdialog d. 21. november, og hør om potentielle forretningsmuligheder i et innovationssamarbejde med Københavns Kommune. INNOBA er OPI rådgiver på projektet og vi glæder os til at facilitere viden- og ide-udveksling.  Læs mere om projektet her og tilmeld dig til markedsdialogen her.

Nyt projekt

Hvordan skal fremtidens plejehjem se ud?! Vi har hjulpet Københavns Kommune med at forberede en markedsdialog om fremtidens plejehjem. Fokus bliver på, hvordan man kan bruge et kommende byggeri af Danmarks største plejehjem til at teste velfærdsindsatser og velfærdsteknologi. Virksomheder, forskere og plejehjemsansvarlig skal diskutere, hvordan man kan måle effekter og lave tekniske løsninger, der sikrer dokumentation for nye initiativer og samtidig helt ny viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Nyt projekt

De nordiske lande har været de første til at afprøve den nye europæiske udbudsform "Innovationspartnerskabsudbud" til indkøb og udvikling af fremtidens velfærdsløsninger. Vi har interviewet de virksomheder og offentlige organisationer, der har prøvet det. Der er masser af spændende erfaringer og gode råd! Se den samlede analyse her og få mere viden om baggrunden her. Analysen er udarbejdet for Erhvervsstyrelsen og Konkurrencestyrelsen, som har offentliggjort resultaterne i dag.

Nyt

Frederiksberg Kommune inviterer til indvielse af Holger Danskes Vej og Kronprinsesse Sofies Vej, torsdag d. 25 Oktober kl. 15.00. Under indvielsen vil Frederiksberg Kommune fortælle om de nye løsninger til håndtering af regnvand, der skal fremtidssikre områderne mod klimaforandringer. INNOBA, som har været OPI rådgivere under hele projektet, vil være til stede for at fortælle om innovationspartnerskaber og hvordan samarbejdet mellem virksomheder og Frederiksberg Kommune blev til. Du kan se hele invitationen for indvielsen her og læse mere om regnvandsprojektet her.

Nyt projekt

Vi tager til Odense til HK's årskonference for at holde oplæg om OPI. Vi glæder os til at fortælle om, hvordan man kan arbejde med offentlige-privat innovation som HK medarbejder og til deltage i de mange andre spændende diskussioner om Fag og Fremtid. Sæt medarbejderne i spil! Se mere om konferencen her.

Nyt projekt

Hvordan sælger jeg innovative løsninger til den offentlige sektor? Det spørgsmål tager vi op, når vi holder gå-hjem møde d. 27. november for virksomheder i byggesektoren i samarbejde med Innovationsnetværket Femern Bælt. Vi gennemgår bl.a. de nye muligheder for innovationssamarbejde med bygherren, der er opstået med den nye udbudslov. Vi fortæller også om resultatet, da vi spurgte nogle af Danmarks største bygherrer om, hvor de kunne forestille sig innovative løsninger i fremtiden. Kom og få værktøjer til at komme i mål med innovative løsninger i bygge- og anlægssektoren. Du kan se programmet og tilmelde dig til arrangementet her.  

Nyt projekt

INNOBAs direktør, Rikke Bastholm, har været på besøg hos Upphandligsmyndigheten i Sverige, for at holde oplæg om innovationspartnerskaber og diskutere, hvordan man kan fremme den nye udbudsform blandt svenske virksomheder og offentlige institutioner. Den svenske innovationsfond Vinnova og Upphandlingsmyndigheten havde inviteret INNOBA til Stockholm for at diskutere, hvordan man kan støtte op om de nye muligheder for OPI i Sverige. Der var særlig interesse for den  procesmodel som INNOBA har udviklet i samarbejde med Lundgrens advokater, og som i dag anvendes i både Danmark og Norge. Læs mere her og find processguiden for innovationspartnerskaber her.    

Nyt

Spændende ny undersøgelse fra Teknologisk Institut, der viser, at der fortsat er et kæmpe uudnyttet potentialet for udvikling og brug af velfærdsteknologi i den offentlige sektor. Over halvdelen af de adspurgte kommuner peger på manglende implementering og ledelsesfokus som de største barrierer for at komme videre med fremtidens velfærdsløsninger. INNOBA har lige offentliggjort en guide til mere offentlige-privat innovation og vejledning til, hvordan man tænker indkøb og implementering med ind i velfærdsteknologiske udviklingsprojekter. Find guiden på vores hjemmeside her

Nyt projekt

Vi glæder os til at komme i gang med et nyt spændende innovationsprojekt om lys og sundhed. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune efterspørger nye løsninger til døgnbelysning og lysterapi for ældre. Det har vist sig, at op mod 70% af ældre mennesker kan have glæde af lysbehandling mod depression, dårlig søvn, nedsat energi og til almindelig forbedring af sundheden. Især demente har brug for støtte via lys til at bibeholde døgnrytmen og en funktionel hverdag. Se mere om projektet her.

Nyhed

Vi er stolte over endelige at kunne præsentere den fulde guide til OPI! I samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune kan vi nu lancere OPI PIXI TOGET, som tager dig igennem alle faser af de forskellige typer af offentlig-privat samarbejde. Værktøjet er udviklet som et digitalt tog med stationer, hvor du får viden om forudsætninger, aktiviter, faldgruber, opmærksomhedspunkter, tips & tricks, etc.  Hvis du overvejer OPI eller er i gang med et OPI projekt, så tag en tur i toget her.

Se video om OPI

Kan den offentlige sektor bruge inputs fra private virksomheder til at løse velfærdsudfordringer? INNOBAs direktør Rikke Bastholm giver 3 bud på fremtidens offentlige-private innovationssamarbejde. Se videoen her og få dagens inspiration!

Nyt projekt

Vi har afholdt Kick-off på et nyt spændende skolebyggeri i Hvidovre Kommune. Arkitekter og ingeniører fra JJW Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører og Arkitema skal i de kommende år arbejde tæt sammen om en ny og udvidet Holmegårds skole. Der skal bl.a. arbejdes med ny innovative læringsrum, som understøtter differentieret læring på nye måder. Det var en fornøjelse at være med til at starte projektgruppen op og skabe grundlaget for det gode samarbejde med fokus på tæt samudvikling, brugerinddragelse og innovative løsninger. Se mere om projektet her.

Nyhed

“Hvordan sikrer vi, at nye innovative løsninger kommer helt ud til driften i kommunen?” Det spørgsmål har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune løst ved nu at oprette et Akademi for SOSU hjælpere. Alle kommunens hjælpere kommer på kursus i velfærdsteknologi og kan sammen med ældre borgere besøge læringslejligheder lokalt. Her kan man nu prøve teknologier og hjælpemidler i trykke og nemme rammer. Vi er stolte over at have bidraget til projektet og glæder os til at følge resultaterne! Se mere om projektet og INNOBAs bidrag her.

Nyhed

INNOBAs direktør, Rikke Bastholm, sætter sammen med advokat og partner i DLA Piper, Lene Lange, scenen for en debat om muligheder og begrænsninger ved den nye udbudsform innovationspartnerskaber. Både Rikke og Lene er eksperter indenfor OPI og har som nogle af de få rådgivere i Danmark og Norden praktiske erfaringer med den nye udbudsform. Vi glæder os til at starte en debat om offentlige-private partnerskaber som vejen til innovation i den offentlige sektor! Læs mere om debatten her og kom forbi og deltag i snakken fredag d.15.juni kl.13.30 på OPS-scenen - vi ses!

Nyt projekt

Vores direktør, Rikke Bastholm, slår et slag for offentlig-privat innovation, når hun som keynotespeaker på den kommende konference "Velfærdsudvikling gennem design" i Kolding deler erfaringer fra området og kigger mod fremtidens velfærd. Konferencen sætter fokus på designs rolle i udviklingen af nye velfærdsløsninger gennem offentlig-privat innovation. Hvis du interesserer dig for design og OPI, så tilmeld dig konferencen her og se mere om INNOBAs bidrag her og her. Hvor tror du fremtidens velfærd er på vej hen?

Nyt projekt

D. 25. maj afholdes der Energipolitisk Topmøde 2018 i det nyåbnede BLOX. INNOBA er på pletten og hjælper med idé-udvikling om fremtidens energiløsninger!  Vi faciliterer samudvikling mellem regioner, kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder - og satser på 100+ nye idéer til fremtidens energisystem. Gate21 og Energi på Tværs står bag et spændende topmøde, som bliver en del af Nordic Clean Energi Week. Vi ser frem til at være med til at løfte innovationshøjden for fremtidens energi! Læs mere her.

Nyhed

Udvikler din virksomhed løsninger til effektiv madopvarmning og den gode madoplevelse? Så tjek her muligheden for at udviklingssamarbejde med Københavns Kommune på ældreområdet! Kommunen igangsætter et OPI projekt med opstart august 2018. Der modtages interessetilkendegivelser fra interesserede samarbejdspartnere nu med deadline d. 31. maj 2018. Se mere om projektet og muligheden her. INNOBA er OPI rådgiver på projektet.

Nyt projekt

Vores direktør, Rikke Bastholm, deler danske erfaringer om Offentlig-privat innovation i Helsingborg, når offentlige indkøbere mødes til et innovationsseminarie om innovative indkøb. Vi glæder os over muligheden for at krydse sundet og være en del af den svenske bevægelse mod mere offentlig-privat innovation! Se mere her.

Nyt Projekt

INNOBA hjælper Miljømærkning Danmark med at komme på nye idéer til aktiviteter, som fremmer udvalget af miljømærket legetøj og kontormøbler på det danske marked. Vi medbringer vores erfaringsrige værktøjskasse med faciliteringsmetoder, og ser frem til at hjælpe Miljømærkning Danmark og deres interessenter med at bane vejen for mere miljømærkning!  

Nyt projekt

Vi har været forbi Altingets fagpolitiske netværk for OPS. Netværket retter fokus på innovative samarbejder, og har bedt INNOBA om at komme og dele friske erfaringer fra vores rådgivning og facilitering af en lang række innovationssamarbejder. Formålet var at inspirere netværkets private og offentlige medlemmer med cases og erfaringer om, hvordan man gennemfører OPI i praksis. Se mere om hvordan INNOBA deler erfaringer og viden om OPI og innovation generelt her.

Nyhed

Hvordan kan vi sikre den gode madoplevelse hos ældre borgere, når Københavns Kommune går over til kold levering af mad? Hvis du leverandør af løsninger til håndtering af mad eller har en innovativ idé til forbedring af spisesituationen, så kom til markedsdialog d. 25 april, og hør om potentielle forretningsmuligheder i et innovationssamarbejde med kommunen. INNOBA er OPI rådgiver på projektet og vi glæder os til at facilitere viden- og ide-udveksling.  Læs mere om projektet her og her - og tilmeld til markedsdialog her.

Nyhed

Det er med stor fornøjelse, at vi kan fortælle, at vores direktør Rikke Bastholm på INNOBAs vegne er blevet udnævnt til COIs nationale innovationsforum. Vi glæder os meget til at bidrage og deltage i diskussioner af, hvordan vi gøre den offentlige sektor mere innovativ. Lad os sammen løfte den offentlige sektor til ny højder! Se info om COI og det nationale innovationsforum her.

Nyhed

Vi holder oplæg på kommende konference om fremtidens innovative byggeri. Konferencen er arrangeret af Innovationsnetværket Femern Bælt, Clean og InnoByg. Den sætter fokus på innovation i bygge- og anlægssektoren med inputs fra både bygherre og leverandører. Gå ikke glip af kvalificerede byd på fremtidens byggesektor fra bl.a. NCC, Bygningsstyrelsen, Region Sjælland, Femern Bælt og en række et de førende leverandører af innovative løsninger! Tilmeld til konferencen her.

Projekt

Københavns Kommune kommer står overfor ændringer i udbringning af mad til byens ældre. I fremtiden går kommunen over til levering af kold mad, der skal varmes op i den ældres eget hjem. Kan man gøre det nemt at sikre den rette opvarmning, hvor næringsværdien bibeholdes, og borgeren får den bedst mulige madoplevelse? Det vil kommunen se nærmere på i et OPI projekt, hvor INNOBA skal hjælpe med at finde relevante virksomheder, der kan være samarbejdspartner i udviklingen af nye velfærdsteknologiske løsninger. Vi glæder os til opgaven og til i samme ombæring at udvikle et helt nyt OPI værktøj, der kan gøre det nemt for kommunens medarbejder at komme i gang med offentlig-privat innovation! Læs mere om projektet her.

Nyhed

Er du i tvivl om, hvad man må tale med virksomheder om som offentlig myndighed? Måske skal du i gang med et indkøb, måske overvejer du at igangsætte et innovationsprojekt, måske er du bare nysgerrig på hvad private leverandører kan bidrage med.  Så se en hurtig video her og få overblikket. Tag fat i os, hvis du vil videre mere om rammerne for markedsdialog.

Nyhed

I Danmark køber det offentlige ind for 310 milliarder kroner om året. Det svarer til omkring 15 procent af landets BNP. Det udgør et kæmpe potentiale for innovation af den offentlige sektor sammen med private virksomheder. Brug den mulighed! Vores gode samarbejdspartnere Lundgrens advokater har lige udarbejdet juridisk skabelon for indgåelse af innovationsaftaler mellem offentlige og private. Aftalen bruges uden om det sædvanlige udbudssystem (udbudsfri OPI). Tjek hvordan det kan lade sig gøre her se den ny aftaleskabelon her.

Nyt projekt

Gate21 har inviteret INNOBA til at dele vores praktiske erfaringer med udbudsfri OPI på en masterclass for innovationsledere, indkøbskonsulenter mm. INNOBA har mange års erfaring med at have fingrene i mulden, når det drejer sig om offentlig-privat innovation. Vi glæder os derfor til at dele vores erfaringer fra praksis og give de deltagende kommuner, regioner og virksomheder et større overblik over samarbejdsformen, og forhåbentlig se endnu flere innovative projekter spire på det grønne område i fremtiden! Der er stadig få ledige pladser! Tilmeld dig og se program her og se video her.

Nyhed

INNOBAs direktør, Rikke Bastholm, udfordrer vanetænkning om offentlige indkøb på IKAs Årskonference 2018 sammen med bl.a. innovationsminister Sophie Løhde. Årskonferencens tema i år er offentlig innovation, og i tasken har Rikke pakket en række cases, som illustrerer de mange gevinster, der kan hentes ved at vende indkøbet på hovedet og skabe rammerne for nye løsninger på fremtidens udfordringer! Gør du også, som du plejer? Kom med på IKAs Årskonference og hør mere om, hvorfor det er en god idé at skabe rum for innovation i dit næste udbud!  

Nyt projekt

Vi glæder os til at dele vores viden om offentlig-privat innovation med medarbejdere fra det danske erhvervsfremmesystem. Syddansk Universitet afholder efteruddannelse i erhvervsfremme med fokus på at skabe de rette rammer for danske virksomheders vækst og udviklingsmuligheder. Vi fortæller om de kommercielle muligheder i innovationspartnerskaber på tværs af sektorer og giver vores bud på, hvad der skal til for at fjerne strukturelle og kulturelle barrierer for åben innovation i den offentlige sektor. Se mere om kurset her eller læs om vores videndeling på forsknings- og uddannelsesinstitutioner her!

Nyhed

Vi har i samarbejde med Innovationsnetværk Femern Bælt og en række af landets største bygherrer identificeret de 7 største potentialeområder for innovation i bygge- og anlæg lige nu! Med inputs fra bl.a. Vejdirektoratet, Københavns Kommune, Femern, By & Havn, Københavns Lufthavne, Bygningsstyrelsen og Region Sjælland  har vi designet et praktisk værktøj til virksomheder, som ønsker at udvikle nye forretningsmuligheder med afsæt i de 7 potentialeområder. Se værktøjet med de 7 områder her - og hold øje med spændende kommende konference om emnet i marts på  INNOBAs og IFB s hjemmesider.  

Nyhed

Velkommen til et nyt år med nye muligheder! Har du husket at lade vanerne blive derhjemme, eller tænker du at alt skal være som sidste år? Taster fingrene stadig 2017, eller har du vredet hjernen ud af de vante tankemønstre...? Vi vil bruge det nye år til at stille spørgsmål, gå en anden vej end vi plejer, prøve at fejle - og lære af det, gøre noget vi ikke (tror vi) kan, få flere idéer end vi skal bruge og alt det andet, man kan gøre for at øve sin innovationsmuskel! Har du lyst til at være med?! Hvis du er lige så nysgerrig som os, så bliv inspireret af vores opdagelsesrejse fra 2017  ind i offentlig-privat innovation her. Vi glæder os til alt det nye i 2018!  

Projekt

Vi glæder os til et spændende innovationsforløb i denne uge om velfærdsteknologi med SOSU-hjælpere, teamledere, hjælpemiddeleksperter og innovationsaktører i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Kommunen planlægger at bygge "læringsrum" for borgere og medarbejdere, der har brug for at afprøve velfærdsteknologi, der kan gøre hverdagen bedre for de ældre. Vi glæder os til at hjælpe med at arbejde sammen med medarbejderne om udvikling af smidige arbejdsgange på tværs af fagligheder med læringsrummet som centrum. Se mere her.

Projekt

Kan man måle værdien af innovation? Det spørgsmål tog vi op på en heldagsworkshop med forskningsprojektet NAIAD for nyligt. En række byer og forskningsenheder på tværs af europa arbejder sammen om udvikling af et helt nyt værktøj til måling af effekterne af klimatilpasningsløsninger. Københavns Kommune er teststed for projektets måling og dokumentation af klimaløsningers effekt på klima, økonomi, borgerens dagligdag, etc. INNOBA er sparringspartner på projektet, og vi havde fornøjelsen af at facilitere en dag med spændende inputs fra regioner, kommuner, miljøeksperter fra ind- og udland, private virksomheder og andre fremtidige "brugere" af et værktøj til effektmåling. Se mere om projektet her og her.

Nyt projekt

Nordmænd vil lære af de danske erfaringer. Vi glæder os til sammen med advokater fra Lundgrens at byde udbudsfolk, jurister, projektledere og innovationsfolk velkommen fra Stavanger Kommune. Teamet har bedt om hjælp og sparring til, hvordan man kan stille krav til projekter, der fremmer - og ikke hæmmer - innovation. Det er dejligt, når den offentlige sektor tager fat i egne barrierer og skaber rum for innovation!    

Nyhed

Hvad er de største barrierer for innovativt indkøb på miljøområdet?! Spændende årsmøde i dag i Forum for Bæredygtige indkøb og Partnerskab for offentlige grønne indkøb. Vi var heldige at facilitere sporet om innovative indkøb sammen med Frederiksberg Kommune. Bud på barriere for innovativt indkøb omfattede: hvordan sikrer vi den ledelsesmæssige og politiske forankring? Hvordan får vi de små virksomheder på banen? Hvordan kan kommuner gå sammen om innovative i indkøb? Hvad gør man, hvis innovationen ikke lever op til forventningerne? Hvad synes du? Hvordan fremmer vi samudvikling på tværs af sektorer og får flere gode grønne løsninger?!

Nyhed

Flot omtale i www.denOffentlige.dk af Frederiksberg Kommunes innovative regnvandsprojekt, som afprøver innovationspartnerskaber som udbudsform! Vi er stolte i INNOBA af at være rådgiver og fødselshjælper på projektet og glæder os til næste skridt, hvor virksomheder og kommune skal afprøve og videreudvikle helt nye løsninger til håndtering af skybrud ved punktvise regnvandsløsninger ifm. veje og bytræer. Se artiklen her.  

Nyt projekt

Som iværksætter har man ofte en anden arbejdsgang, forretningsmæssige overvejelser og udfordringer end man har i det offentlige. Derfor er det ikke altid lige til for de to forskellige sektorer at samarbejde, selvom samarbejdet er essentielt i visse faser i udviklings- og innovationprojekter! INNOBA har stor erfaring med at facilitere samarbejder mellem offentlige og private i innovations- og udviklingsprojekter. Senest har vi hjulpet en iværksættervirksomhed, som har udviklet en helt ny løsning til akuthåndtering af patienter med kunstig intelligens. Se mere her.  

Nyhed

Design to innovate, en medlemsbaseret designklynge, har inviteret vores direktør Rikke Bastholm til at gæsteblogge om Design Thinking, CO-Creation og andre værdiskabende metoder til innovation. Første blogindlæg er nu oppe, og her sætter Rikke spot på virksomheders behov for at skabe nye og tættere relationer til deres nuværende og potentielle kunder, som blandt andet efterspørger nemme brugerflader, skræddersyede løsninger og inddragelse i produkt- og serviceudviklingen. Følg bloggen hos D2I her.  

Nyhed

Kan man udvikle nye innovative løsninger til bolig- og byområder ved at arbejde sammen på tværs af den offentlig og private sektor? Måske med virtual Reality?! Vi havde i går en spændende dag i Rambøll Solution Lab med dygtige og inspirerende folk fra virksomheder og offentlige aktører i Roskilde. En fornøjelse at bidrage med oplæg, metoder og erfaringer til videndelingen i COROs bæredygtighedsklynge. Se mere om projektet her.

Nyhed

I Norge afprøver man lige nu for første gang Innovationspartnerskaber i stor skala, og INNOBA har været rådgiver på de tidlige faser i projektet og har inspireret den norske stat med vores gennemtestede model for Innovationspartnerskaber. Se her på det norske DIFIs hjemmeside, hvordan man i Norge vil bruge procesmodellen for innovationspartnerskab. Den første kommune, der pt afprøver modellen er Stavanger Kommune, der sammen med private virksomheder udvikler innovative løsninger til aktiv egenmestring af ældre. Se mere om deres projekt, som vi også har haft fornøjelsen af at meddesigne her.

Nyt projekt

Vi havde i går en spændende dag med danske og svenske kommuner til OPI Masterclass! Over en dag gennemgik vi opmærksomhedspunkter og relevante værktøjer, når man skal gennemføre innovationsprojekter på det grønne område. Det var mange gode spørgsmål om, hvordan man får etableret et offentlig-privat samarbejde om udvikling af grønne løsninger, og hvad der skal til for at løfte innovationshøjden. Dagen var arrangeret sammen med netværket Gate21, der samler kommuner og aktører i det grønne udviklingsprojekt CleanTech TIPP. Se mere her og her.

Nyt projekt

Carlsberg Byen har i september været medvært til en konference, hvor forskere, planlæggere og udviklere fra hele verden diskuterede og delte erfaringer med nytænkende tilgange til fremtidens byer. Hvor er det spændende at se den nye Carlsberg By blive en realitet og samtidig være ét af flere forgangsbilleder for fremtidens måder at bygge hjem og fællesskaber på. I INNOBA er vi stolte over at have hjulpet projektsamarbejdet godt i gang! Se mere om vores lille bidrag til Carlsberg Byen her.

Nyt projekt

Hvordan får man en innovativ byggesektor? Det spørgsmål hjælper vi i INNOBA Innovationsnetværket Femern Bælt med at besvare i den kommende tid. En række bygherrer fra bl.a. Femern byggeriet, Sund & Bælt, BaneDanmark, Metroselskabet m.fl. udpeger innovationsområder med et stort potentiale. Derefter vil tilmeldte virksomheder modtage kompetenceudvikling og arbejde med at komme i spil som leverandører på de udpegede områder. Er du leverandør til bygge- og anlægsprojekter, så kom og vær med! Medfinansiering fra Region Sjælland har gjort det muligt at tilbyde deltagelse gratis. Se mere her.

Nyt om os

Efter mange forespørgsler fra vores kunder bliver en række af vores innovationsværktøjer nu tilgængelige på vores hjemmeside. Vi har udvalgt nogle af de mest intuitive værktøjer, der kan bruges af alle – også personer, der ikke normalt arbejder med innovation. Vi har droppet teorierne og de mange festtaler og i stedet gået direkte til sagen: Hvordan gør man i praksis her og nu?! Find værktøjerne her og følg med på LinkedIn eller på vores hjemmeside, når vi løbende ligger nye værktøjer op.

Nyhed

Vi er klar med vores nye OPI model, der giver et overblik over mulighederne i offentlig-privat samarbejde om innovation. Hvis du overvejer at gå i gang med et udviklingssamarbejde mellem offentlige og private aktører, så se med her.  Vi og vores kunder har længe manglet et samlet overblik over de mange forskellige typer af samarbejdsmodeller i OPI projekter. Nu er det første skridt taget! Modellen guider dig gennem 4 OPI typer fra det uforpligtende udviklingsfællesskab til det tætte og forpligtende samarbejde. Vælg den rette vej, så du ikke spænder ben for den kommercielt bæredygtige og værdigivende løsning!

Nyt projekt

Hvordan sikrer vi, at Danmark bliver førende indenfor Smart City løsninger i fremtiden? Det skal et nyt ambitiøst projekt sætte fokus på. Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner er gået sammen om at sikre skalering af Smart City løsninger i fremtiden. Vi glæder os til at hjælpe med et innovationsforløb, som skal sikre de rette idéer, når partnerkredsen mødes med et nyt advisory board med eksperter og innovationsfolk. Se mere om projektet her.

Nyhed

Det er nu muligt at få et overblik over alle de spændende velfærdsteknologiske projekter, der er i gang i Danmark. Slut med at starte forfra, slut med at lave de samme projekter uden at koordinere, slut med ikke at videndele! Det kunne være interessant, hvis værktøjet kunne sikre mere effektiv innovation i de danske kommuner og regioner. Vi hepper på kortet! Tjek det ud her.

Nyt om os

Vi har fået ny hjemmeside på LinkedIn. Vi glæder os til at dele alle vores erfaringer og alt det, vi er nysgerrige på i vores nye blog. Følg os og få løbende inspiration, information om spændende innovationsprojekter, links til metoder og værktøjer - og meget mere! Klik her.

Nyhed

Vi har udviklet et værktøj til den gode business case i offentlige-private innovationsprojekter. En business case udgør et solidt beslutningsgrundlag for igangsættelse af udviklingsprojekter, indkøb og implementering. Vores simple værktøj guider dig og dit bagland igennem alle de væsentlige overvejelser, I bør gøre jer inden igangsættelsen af et innovationsprojekt. INNOBA hjælper gerne med at bruge værktøjet på et intensivt halvdagskursus, hvor I arbejder med jeres egne projekter og prøver værktøjet af i praksis. Hvis I er nysgerrige på værktøjet og vil prøve det af på egen hånd, finder I det her.  

Nyt om os

Vi styrker vores kompetencer på design. Vores nye projektassistent Michala skal bidrage med kreative designløsninger, design thinking og designteknikker til idé-generering. Michala læser Oplevelsesdesign på Aalborg Universitet og har designbaggrund. Hun er trænet i rapid prototyping, brugercentreret innovation, konceptudvikling og visualisering som innovationsværktøj. Michala har taget et halvt år ud af kalenderen for at være hos os. Det er vi meget glade for!

Nyt projekt

Der er stor nysgerrighed om INNOBAs procesmodel for innovationspartnerskaber. Flere og flere kommuner får mod på at arbejde mere systematisk med offentlig-privat innovation, men spørgsmålet er hvordan. I Silkeborg går man foran og har skabt foreningen Innovation Silkeborg. Samarbejde på tværs af kommune, virksomheder og borgere skal styrkes, så der kan skabes vækst og fremgang gennem innovative løsninger. Vi får nu lejlighed til at dele vores erfaringer og modeller med Innovation Silkeborg på et intensivt halvdagskursus og give vores bidrag til foreningens succes! Se mere om kursusforløb i OPI her.

Nyt om os

Vi er rigtig glade for at kunne byde velkommen til vores nye innovationskonsulent! Camilla er uddannet antropolog med faglig ekspertise i afdækning af brugerbehov, åben innovation og dybdegående analyser af, hvad der motiverer og driver mennesker. Camilla arbejder inddragende og er specialiseret i at formidle og omsætte antropologiske indsigter til værdifulde synergier mellem brugere, aktører og virksomheder i innovationsprocesser. Vi glæder os til at bruge Camillas kompetencer i vores mange innovationsprojekter!

Nyhed

Hold øje med Frederiksberg Kommunes nye udbud af innovationspartnerskaber om fremtidens regnvandshåndtering! Sammen med private leverandører skal der udvikles helt nye regnvandsløsninger, der sikrer vejene mod oversvømmelse og samtidig skaber en grøn og indbydende by. Som en af de første kommuner afprøver Frederiksberg på det grønne område den nye type af offentlig-privat samarbejde, der er blevet muligt med den ændrede udbudslov. Flere andre kommuner er med som potentielle indkøbere. Vi er stolte i INNOBA af at være rådgivere på så spændende og nyskabende et projekt! Se udbudsmateriale og mere om projektet her og her.

Nyhed

Sælger du løsninger til genoptræning eller fysisk aktivering af ældre? Så deltag i markedsdialog d. 23. maj og 13. juni. Stavanger Kommuner planlægger at indkøbe for op mod 12 mio. kr. udvikling af implementeringsklare løsninger, der kan hjælpe ældre borgere til at blive længere i eget hjem via aktivering og øget egen-mestring. Danske leverandører er også velkomne! INNOBA er rådgiver på projektet, som er Norges første afprøvning af innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov. Se mere om projektet, det kommende udbud og markedsdialog her og her. Tilmeldingsskema til markedsdialogen kan findes her.

Nyt projekt

Hvordan arbejder man systematisk med udvikling af nytænkende initiativer i en kommune? Vi assisterer Frederiksberg Kommune med opstart af ledernetværk, der på tværs af organisationen skal arbejde med strategisk udvalgte velfærdsudfordringer. Hvert netværk bliver klædt på til systematisk at arbejde med åbne innovationsprocesser med inddragelse af borgere, virksomheder og medarbejdere. Vi har bl.a. udviklet et helt nyt Innovations- og netværksKIT, som vi glæder os til at sætte i spil. Det bliver spændende at følge, hvad en systematisk tværgående udviklingsindsats på ledelsesniveau kan bidrage med.

Nyt projekt

Gate 21 er et partnerinitiativ mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for grøn omstilling. Det gøres bl.a. ved offentlig-privat innovationssamarbejde. INNOBA afholder derfor Masterclass sammen med Gate 21 for kommuner, der arbejder sammen med leverandører om udvikling af grønne innovationsløsninger. Vi glæder os til at hjælpe projekter og partnere på vej med innovationsværktøjer, den seneste OPI-viden og sparring!

Nyt projekt

Netværket Serviceplatform holder årsmøde om fremtidens services og udvikler ny strategi for fremme af serviceinnovation i Danmark. INNOBA er inviteret til at facilitere styregruppens arbejde med at skærpe og præcisere den nye strategi. Vi glæder os til at bidrage til de bedst mulige rammer for Danmark som fremtidens servicenation!

Nyt projekt

Hvordan kan man på tværs af regioner, kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner udvikle grønne løsninger, der sikrer fremtidens energi- og ressourcestyring? I projektet "Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem" arbejder organisationer på tværs af Danmark og Sverige sammen om at besvare netop det spørgsmål. Vi glæder os til at facilitere en heldagsworkshop på Bella Sky i København, hvor offentlige og private aktører sammen udvælger og kvalificerer test-cases. INNOBA rådgiver om offentlig-privat innovation, idé-udvikling og projektdesign.Læs mere om projektet her og her.

Nyt om os

Vil du være med til at hjælpe Danmarks førende offenltige og private virksomheder med innovation? Så kom og vær med på holdet. Vi leder lige nu efter en nytænkende og kreativ holdspiller, som vil være med til at vores mange spændende projekter og gå til hånde ift. salg og markedsføring. Du skal være stærk i visualisering og design, analytisk skarp og glædende interesseret i innovation. Se mere om stillingen her.  

Nyt projekt

Vi er super glade for at kunne fortælle, at vi er blevet udvalgt til at hjælpe Innovasjon Norge med afprøvning af innovationspartnerskaber i norske kommuner. Innovationspartnerskaber er en ny udbudsform, der giver muligheder for udvikling og indkøb af innovative løsninger til den offentlige sektor på nye måder. Norge bliver dermed (så vidt vides) det andet land i Europa, der tester mulighederne af. INNOBA har tidligere hjulpet Markedsmodningsfonden med at komme i gang med afprøvning af innovationspartnerskaber i Danmark. Vi satser på at holde innovationsfanen højt og bane vejen for nye gode projekter mellem offentlige organisationer og fremsynede private leverandører!

Nyt projekt

Vi havde en spændende kursusdag i denne uge med Copenhagen Solution Lab, jurister og indkøbsfolk fra Københavns Kommune. Sammen med Advokatfirmaet Lundgrens havde vi sammensat en tæt pakket dag med gennemgang af regler, processer og muligheder i offentlig-private innovationssamarbejder. Det gav masser af spændende diskussioner om de store potentialer, der ligger i at inddrage private leverandører i at finde fremtidens klimaløsninger. Se mere om Copenhagen Solution Lab og deres spændende klimaprojekter i København her, og få mere inputs om INNOBAs OPI kursusdage her.

Nyhed

Vi hjælper Frederiksberg Kommune med markedsdialog om grønne løsninger til håndtering af regnvand. Hvis du er ingeniør, entreprenør, arkitekt, designer eller har den helt rigtige løsning på vej, så sørg for at din virksomhed bliver tilmeldt inden deadline d. 15. februar! Kom og vær med og læg billet ind på at være med til at udvikle fremtidens løsninger til klimatilpasning. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning står overfor store investeringer i skybrudsløsninger de kommende år - så hold øje med denne mulighed! Se mere om projektet og hvordan man tilmelder sig her og her.

Nyt projekt

Vi er i gang med et nyt og spændende projekt om etablering af et velfærdsteknologisk akademi i Københavns Kommune. Projektet handler om at klæde frontmedarbejderne i hjemmeplejen bedre på til at se mulighederne med, efterspørge og anvende nye hjælpemidler, arbejdsredskaber og andre former for velfærdsteknologi. Der skal udvikles et helt nyt koncept for, hvordan hjemmeplejen i København kan gå i front i implementeringen af ny løsninger, der giver mening for både den ældre og plejemedarbejderen. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Hvordan kan man succesfuldt lave udviklingssamarbejder mellem virksomheder og hospitaler? Vi forsøger at give svaret, når vi sætter Odense Universitetshospital og en række virksomheder stævne i en workshop om innovativ produktudvikling. I løbet af en række oplæg og brainstorms finder vi sammen nøglen til kommerciel succes og velfærdsværdi. Innovationsdagen er en del af projektet ePatient, der handler om udvikling af banebrydende nye løsninger til digital understøttelse af mødet mellem patient og behandler.  

Nyt projekt

Vi glæder os til igen at bidrage til Serviceplatforms kursusforløb om bæredygtig business. Forløbet er rettet mod videnrådgivere, der vil hjælpe virksomheder og organisationer med grønne og innovative løsninger. INNOBA deler erfaringer med netværksbaserede forretningsmodeller og faciliterer planlægning af innovationsforløb. Se mere om kursus og modul om netværksbaseret samarbejde om innovation her.

Nyhed

Vi glæder os til at deltage på Velfærdens Innovationsdag 2017 som facilitator af en temasession om, hvordan offentlig-privat innovation lykkedes og kaster gevinster af sig. Hør hvad succesfulde opi-projekter gør rigtigt, og hvordan de overvinder barrierene, som kan stå i vejen for et frugtbart innovationssamarbejde. Få også inputs til, hvordan kommuner kan arbejde mere strategisk med at understøtte innovation i samspil med virksomheder. Direktører og udviklingschefer fra 5 kommuner giver deres bud, og virksomheder deltager med skarpe kommentarer fra salen. Kom og giv dit bud på, hvordan vi kommer fra prototype til implementerede forbedringer, der giver mening i hverdagen! Temasessionen er arrangeret af WelfareTech. Se beskrivelsen her og tilmeld dig Velfærdens Innovationsdag her.  

Nyt projekt

Mange kommuner kæmper med håndtering af store mængder nedbør, når kloaksystemet rammer max-kapacitet. Derfor har Frederiksberg Kommune sat sig for at efterspørge og udvikle helt nye løsninger, som markant kan forbedre punktvis nedsivning af regnvand. INNOBA er inviteret til at assistere kommunen med planlægning af innovationsforløbet, markedsdialog og behovsafklaring. Udvikling vil ske i samarbejde med private leverandører og eksperter fra Københavns Universitet i et eller flere offentlig-privat innovationssamarbejder. Se mere om projektet her og se korte videoer om projektet her og her - du kan følge med i opdateringer her på siden løbende.

Nyt projekt

Vi er stolte af at kunne fortælle, at vi er blevet inviteret til at hjælpe med videreudvikling og introduktion af en helt ny og banebrydende løsning på problemer med håndhygiejne på hospitaler. Virksomheden Scan Unic har udviklet en helt ny løsning til hånddesinfektion, der spås et kæmpe forretningspotentiale både i Danmark og udlandet. INNOBA har fået til opgave at hjælpe Scan Unit med næste fase i produktudviklingen, som vil bestå i brugertests og videreudvikling af konceptet til en markedsklar løsning. Vi glæder os til opgaven!  

Nyt projekt

Vi har den store fornøjelse at assistere Arkitektskolen i København med kick-off på de fremtidige aktiviteter i omstrukturering af uddannelser inden for design, arkitektur, formgivning, etc. Mere end 60 førende specialister og undervisere samles til en dags sparring og dialog om nytænkning af de kreative uddannelser. Vi glæder os til at facilitere dagen!

Nyt projekt

Hvordan tænker man nyt om visioner og mål for det fremtidige arbejde? Hvordan får man den bedst mulige sammenhæng mellem innovative projektidéer og de langsigtede politiske mål for kommunen? Det var nogle af de spørgsmål, vi for nylig har hjulpet Center for Byudvikling i Københavns Kommune med at afklare. På en intensiv teamdag, stod INNOBA for facilitering og øvelser, der satte skub i tankerne og åbnede op for den fælles dialog om mødet mellem innovativ udvikling, drift, roller og identitet.

Nyt projekt

Store byggeprojekter betyder ofte nye muligheder for nytænkning og innovation. Hvis man skal pleje og bevare innovationshøjden igennem hele projektet er det dog afgørende, at der sker løbende forventningsafstemning og gensidig inddragelse på tværs af faglige skel. Vi havde en spændende dag sammen med ingeniører og arkitekter på et af de kommende varetegn for det centrale København, hvor der blev diskuteret fælles mål, projektledelse i hverdagen og rammer for kreativitet. INNOBA var hyret til at planlægge og gennemføre projekt-kickoff, så alle følte sig hørt, succeskriterier afstemt og innovationshøjden blev sikret.

Nyt projekt

Services opstår i mødet mellem mennesker. Hvis man vil forbedre sine serviceydelser må man derfor starte der. Et væsentligt element er kommunikation og den løbende dialog. Vi har over de seneste måneder været involveret i et spændende projekt om nytænkning og forbedring af elektroniske breve for en større dansk virksomhed. Ved at afdække brugerrejsen og inddrage forskellige typer af brugere i CO-Creation processer, har vi sammen med virksomheden kunder givet et nyt bud på en langt bedre service og kommunikation. Se mere om projektet her.

Nyhed

Hvad gør man, når man gerne vil købe en løsning, men den ikke kan fås på markedet?! Gå ikke klip af et spændende formiddagsarrangement d. 25.10.16 om innovativt indkøb. Her kan kommuner og andre interesserede høre om, hvad man kan få ud af at indkøbe på nye måder, der skaber rum for innovation. Frederiksberg Kommune deler erfaringer, Getinge Group fortæller om innovativt indkøb set med leverandørøjne, og Lundgreens fjerner de juridiske barrierer med nye løsningsmodeller. INNOBA står for indføringen i, hvordan man gør i praksis, undgår faldgruber og sikrer værdi og innovationshøjde i et indkøbsforløb. Se mere her!

Nyt projekt

Hvordan kan en kommune hjælpe borgere på nye måder til at tage rette medicin på rette tidspunkt? Kan man tænke medicindispensering sammen med løbende registrering og styring af borgerens medicin? Esbjerg Kommune går i gang med et nyt spændende projekt om udvikling og implementering af elektronisk medicindispensering. Vi glæder os til at hjælpe med opstart på projektet!  

Nyhed

Hvad sker der når fremtidens teknik installeres i fortidens bygninger og driftes af nutidens driftsfolk? Kom forbi Den Gamle By i Aarhus d. 29/9/16 og deltag i Energiforums netværkskonference om fremtidens teknologier, big data og kommende forandringer i byggeri. INNOBA deltager med et oplæg om innovative samarbejder, og hvordan man systematisk arbejder med nytænkning og brugerinvolvering. Se mere om konferencen her.

Nyt om os

Vi byder velkommen til Maj Gunvig, som er Bachelor fra DTU i design og innovation. Hun skal hjælpe os som super effektiv projektassistent på alle de spændende innovationsprojekter. Maj har erfaring med produktdesign, brugercentreret innovation, konceptudvikling, mock-ups og brugerinddragelse. Hun er specialiseret i anvendelse af designmetoder og teknisk indsigt til nytænkning af løsninger med udgangspunkt i brugerbehov. Vi glæder os til at have Maj som del af teamet!        

Nyt projekt

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har fået et nyt projekt ind ad døren om udvikling af apps og mobile digitale løsninger til socialt udsatte i Københavns Kommune. Vi skal hjælpe Kommunen med markedsdialog, idé-udvikling og nye forretningsmodeller som forberedelse til et stort udbud om udvikling af apps på socialområdet. Se mere om projektet her.

Nyhed

Engang var "innovation" et ord, man kun sjældent brugte. I 2016 er der næppe nogen i danske virksomheder og organisationer, som ikke jævnligt hører om innovation, laver "innovative produkter" eller markedsfører sig som "innovationsorienterede". Hvert år kommer nye innovationsbegreber som brugerdreven innovation, OPI, Value Proposition Design, Design Thinking, big data, disruption, etc, etc. Det er svært at skille skidt fra kanel - og hvad ER egentlig innovation, sådan på jævnt dansk? Vi har spurgt et par tilfældige danskere på gaden. Se video her. Kontakt os hvis du vil høre mere om innovation i praksis, når det giver mening og værdi - og ikke bare er et pop-ord!

Nyhed

Vi har i samarbejde med Søren Bolvig Poulsen, Associated Professor i Design Thinking på Aalborg Universitet udviklet et nyt spil til forretningsudvikling og strategiske partnerskaber. Mange virksomheder, der arbejder med udvikling og innovation, står overfor komplekse projekter og kunder med behov for tværfaglige løsninger. Der kan derfor være et stort kommercielt potentiale i at gå sammen i partnerskaber med andre virksomheder, der kan supplere ens eget produkt, ydelse, faglighed. Men hvordan får man samarbejdet til at fungere i praksis, og hvordan sikrer man den unikke Value Proposition, som kan flytte kundens forretning? Spillet giver svaret!  

Nyhed

Er du studerende og interesseret i innovation, brugerinddragelse og udvikling af nye produkter eller services? Har du erfaring med brugercentreret innovation, servicedesign, CO-Creation eller lign.? Så er du måske den rette til et praktikophold hos INNOBA. Du får mulighed for at arbejde med innovation i praksis og deltage i innovationsforløb ved fx brugerresearch, innovationsworkshops, idé-udvikling, brugertests, rapid prototyping, afrapportering, mv. Der vil være stor mulighed for at præge hverdagen i et iværksættermiljø, hvor der er højt til loftet og plads til vilde idéer. Se mere om praktikpladsen her.

Nyt projekt

Gate 21 har med støtte fra Interreg (European Regional Development Fund) startet et projekt om nye innovative grønne løsninger. Projektet er nordisk med deltagelse af kommuner og virksomheder fra både Danmark og Sverige - og med fokus på løsninger, der kan implementeres i stor skala. Projektet gennemføres som offentlig-privat innovationssamarbejde, og INNOBA har bidraget med ekspertise inden for OPI, innovationsprojekter og innovativt indkøb. Vi glæder os over et spændende initiativ, som helt sikkert vil resultere i helt nye forretningsmuligheder for nytænkende iværsættere og stærke bud på fremtidens løsninger på klimaudfordringer på tværs af sektorer. Se mere om Cleantech TIPP her.

Nyt projekt

Vi havde en spændende dag hos Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster, da de holdt konsortiepartnermøde for at lægge strategien for innovationsaktiviteter i 2017-18. Clusteret samler forskning, læringsinstitutioner, virksomheder og eksperter i at fremme innovation og bæredygtig vækst i små og mellemstore bolig og beklædningsvirksomheder samt i den kreative branche. INNOBA var inviteret på dagen til at facilitere en workshop med CO-Creation og nytænkning af det offentlig-private samarbejde, og hvordan man eksekverer på det mest værdiskabende netværk.  

Nyt projekt

Hvornår kommer lægen? Mange har prøvet at være indlagt på et hospital og føle sig usikker på, hvad der foregår, hvornår man kan få svar på sine spørgsmål og have fornemmelsen af pludselig at være trådt ind i en helt ny ukendt verden. Vi har sammen med Nordsjællands Hospital set nærmere på, hvordan man kan indrette den daglige stuegang på en måde, der er mere forståelig for patienter, bedre inddrager de pårørende og samtidig er effektiv for personalet. Se mere om projektet her.

Nyhed

Ses vi på WelfareTechs konference om sundhedsapps? INNOBA holder oplæg om det forretnings- og velfærdsmæssige potentiale i innovationssamarbejde mellem app-leverandører og offentlige aktører. Kom og hør mere om teknologiske muligheder inden for eHealth og mHealth, forretningsmodeller, lovmæssige krav og meget mere. Se programmet her.  

Nyhed

Vil du vide mere om, hvordan man kan bruge innovationspartnerskaber som vejen til offentlig-privat innovationssamarbejde? Der er kommet nye udbudsregler og dermed helt nye muligheder for at lave innovationsprojekter på tværs af den offentlige og private sektor. INNOBA holder morgenmøde sammen med Advokatfirmaet Lundgrens på onsdag. Kom og hør mere om innovativt indkøb! Tilmelding se her.

Nyt projekt

Vi glæder os til at afholde workshop om netværksbaseret innovation og bidrage til projektet bæredygtig business, som klæder virksomhedsrådgivere på til at håndtere danske virksomheders grønne omstilling. INNOBA vil give inputs til, hvordan man kan arbejde netværksbaseret med udvikling af tværfaglige og innovative løsninger, og vi glæder os til at afprøve et nyt netværksspil, som vi har udviklet sammen med Søren Bolvig Poulsen fra Aalborg University! Se mere om forløbet her.  

Nyt projekt

INNOBA hjælper Frederiksberg Kommune med et spændende innovationsforløb om nye digitale løsninger. Vi arbejder med systematisk idé-udvikling og CO-Creation med inddragelse af medarbejdere fra alle dele af kommunen. Over 3 innovationsdage udvikler medarbejderne helt nye bud på, hvordan fremtidens digitale Frederiksberg kunne se ud. Alle idéer til digitale løsninger bliver gennemgået og vil indgå som inputs til digitaliseringsplanen for 2017 og frem.

Nyt projekt

Opkrævning af 950 mia. kr., mere end 35 mio. sager og 800 offentlige institutioner, der skal betjenes. INNOBA har hjulpet SKAT med et innovationsforløb om bedre inddrivelse af gæld fra borgere og virksomheder. Fokus var på udvikling af konkrete idéer til lov- og procesforbedringer med deltagelse af medarbejdere på tværs af organisationen, eksterne eksperter og brugernes perspektiv. Der blev arbejdet med personaer, brainstorms, styrede innovationsspørgsmål og kreative idé-udviklingstekniker - og udviklet et fuldt idé-katalog med prioriterede og kvalificerede idéer. Kompleksitet og potentialeområder blev afklaret, og brugerperspektivet sat i fokus. Idéerne skal indgå i en kommende indstilling til SKATs ledelse om næste skridt i den fremtidige håndtering og IT-understøttelse af inddrivelse.

Nyt projekt

Hvordan laver man det bedste online hjælpeværktøj til offentlige og private aktører, som ønsker at arbejde sammen om udvikling af nye innovative løsninger? Vi afholdt i april mini CO-Creation workshop med WelfareTech for at identificere forbedringsområder og konkrete idéer til tilføjelser samt ændringer på www.opiguide.dk. Forinden havde INNOBA gennemgået guiden for at afklare, hvor der vil kunne sættes ind for at brugerrette websitet så meget som muligt. Det var en spændende dag med mange overvejelser om, hvordan man fremadrettet kan inddrage brugerne direkte i udvikling af guiden.

Nyt projekt

Vi afholder kursus i Region Hovedstaden om brugen af business cases i offentlige innovationsprojekter. På kurset gennemgås de forskellige typer af business cases som anvendes i den offentlige og private sektor, og deltagerne kommer til at arbejde med udvikling af business case på eget projekt. Det gennemgås også, hvordan man som projektleder på innovationsprojekter med deltagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder kan bruge business casen som værktøj til forventningsafstemning. Få 5 gode råd om business cases her.

Nyhed

Hvordan kan man udvikle fremtidens hospitalsseng, hvis producenten ikke inddrager læger, sygeplejersker og patienter i design og udvikling?! Der er masser af eksempler på, at det giver mening for offentlige og private aktører at arbejde sammen om innovation. INNOBA afholder i april sammen med Rønne&Lundgren et DJØF-kursus om, hvordan man planlægger og gennemfører offentlig-private innovationsprojekter. Der er stadig ledige pladser, så skynd dig at melde dig til, hvis du har brug for at blive klædt på til offentlig-privat samarbejde om innovation! Se mere om kurset og tilmelding her.  

Nyhed

Har du brug for et godt råd om, hvordan du kommer videre med dit innovationsprojekt? Vi er super glade for at kunne fortælle, at INNOBA har indgået et samarbejde med WelfareTech om at åbne en ny hotline, hvor man kan ringe og få gratisk sparring om innovationsprojekter og hjælp til innovations-udbud. Vi sidder klar ved telefonen! Se mere om den nye hotline her.  

Nyhed

Endelig kommer der større sikkerhed for at de innovative løsninger til den offentlige sektor bliver implementeret og kommer helt ud og leve hos borgerne. Med de nye udbudsregler er det blevet lettere at gennemføre innovationspartnerskaber mellem offentlige og private aktører, som i ét og samme projekt omfatter både udvikling og indkøb. INNOBA har sammen med advokatfirmaet Rønne & Lundgren udviklet en ny guide til, hvordan man gennemfører OPI-projekter efter de nye udbudsregler. Guiden er udviklet for Erhvervsstyrelsen og offentliggjort af både Markedsmodningsfonden og af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som et vejledningsværktøj for offentlige og private aktører. Se guiden her.        

Nyhed

Det er vurderet på landsplan, at over 14% af indlæggelser af ældre over 65 år kunne have været forebygget - en del skyldes dehydrering. Hør nyt om Markedsmodningsfondens projekt om nye velfærdsløsninger til ældre, der er ramt af dehydrering. Albertslund Kommune, Esbjerg Kommune og Frederikssund Kommune vil sammen med Fonden udbyde innovationspartnerskaber, der skal udvikle helt nye innovative løsninger, som kan forhindre eller forebygge dehydrering hos ældre - og dermed nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre borgere. INNOBA har sammen med Rønne&Lundgren stået for markedsdialogen op til udbudet og fungerer som OPI-rådgiver på projektet. Se resultatet af markedsdialogen her eller læs mere om projektet under "projekter" her på siden.

Nyt om os

Vi er rigtig glade for at byde velkommen til Elin Claesson. Elin skal hjælpe til på innovationsprojekter de næste 3 måneder hos INNOBA. Hun læser på IT-universitetet og er specialiseret i servicedesign og innovation. Hun har tidligere bl.a. hjuplet delebilsordningen GoMore med markedsintroduktion i Sverige og har stærke kompetencer inden for fremtidens serviceudvikling og brugercentreret serviceinnovation. Vi glæder os til samarbejdet!

Nyhed

Hvordan bringes et større medicinalvirksomhed tættere på markedet? Hvordan får man alle medarbejdere med på at udvikle fremtidens førende forskningsbaserede produkter samtidig med at man tager udgangspunkt i brugernes behov og inddrager alle væsentlige interessenter? Se seneste nyt om samarbejde med LEO Pharma om at udvikle og implementere værktøjer til strategisk brugercentreret innovation. Se en hurtig video om projektet her! Mere nysgerrig? Se info om projektet her eller få information under "projekter" her på siden.

Nyhed

Er du studerende og interesseret i innovation, brugerinddragelse og udvikling af nye produkter eller services? Har du erfaring med brugercentreret innovation, servicedesign, CO-Creation eller lign.? Så er du måske den rette til et praktikophold hos INNOBA. Du får mulighed for at arbejde med innovation i praksis og deltage i innovationsforløb ved fx brugerresearch, innovationsworkshops, idé-udvikling, brugertests, rapid prototyping, afrapportering, mv. Der vil være stor mulighed for at præge hverdagen i et iværksættermiljø, hvor der er højt til loftet og plads til vilde idéer. Se mere om praktikpladsen her.

Nyhed

Markedsmodningsfonden har afsat 10-12 mio. kr. til udvikling af nye løsninger, der kan forebygge dehydrering og følger af dehydrering hos ældre. Pengene skal gå til produktudvikling i innovationspartnerskaber mellem en række kommuner, Erhvervsstyrelsen, private virksomheder og førende eksperter. INNOBA er i samarbejde med advokatfirmaet Rønne & Lundgren rådgiver på forløbet og står for markedsdialogen mellem offentlige og private aktører. Få information om projektet, tilmelding mv. her eller tag fat i INNOBA på rbc@innoba.dk.

Nyt projekt

Vi har i samarbejde med vores gode venner i Manto udviklet et nyt koncept for nytænkning af oplevelser og services i oplevelsesvirksomheder. Vi kalder det "Oplevelsesinnovation i praksis" og tester lige nu formatet af. Over en fuld dags workshop får man inspiration, prøver nye innovationsværktøjer med kolleger og udvikler 6 bud på servicetilbud, som man kan tage med hjem og teste. Dagen kan bruges til at komme videre med nytænkning af, hvordan man tiltrækker flere besøgende, når bedre i mål med sine tilbud og sikrer sin forretning/institution fremadrettet. Se en beskrivelse her og kontakt os hvis du vil høre mere!

Ny inspiration

Flere og flere får øjnene op for, at man kan skabe afgørende konkurrencefordele i markedet ved at bruge metoder fra design-verdenen til innovativ produkt- og serviceudvikling. Design Thinking handler bl.a. om at sætte brugerne i centrum, arbejde kreativt og iterativt med idé-udvikling og videreudvikle koncepter ved hjælp af hurtige prototyper. Det er afgørende at arbejde tværfagligt, hvis man skal arbejde strategisk med Design Thinking. I INNOBA kombinerer vi antropologiske, forretningsudviklings-, strategiske og designmæssige kompetencer i arbejdet med innovation. Se videoen om Design Thinking her.

Nyt projekt

Så er det officielt: vi har fået til opgave at hjælpe LEO Pharma med at realisere deres strategiske mål om at sætte brugeren i centrum for fremtidens produktudvikling. Opgaven løses sammen med VIA Design og Resonans, og vi kommer til at udvikle og skræddersy en helt ny model for brugerdreven innovation, som skaber synergi mellem forskerdrevne og brugerdrevne tilgange. Samtidig skal vi sætte fokus på, hvordan man på ledelsesniveau sikrer forankring blandt medarbejderne og når i mål med ikke kun at gennemføre enkeltstående udviklingsprojekter – men løfter hele organisationen mod en ny tilgang til produktudvikling.

Nyt projekt

Der er kommet nye regler for offentlig-private innovation (OPI). Det åbner muligheder for nye samarbejder mellem det offentlige og private leverandører, når der skal udvikles og indkøbes velfærdsteknologi og innovative velfærdsløsninger. Erhvervsstyrelsen har afsat 15 mio. kr. til at teste og gennemføre de nye innovationspartnerskaber og udvikle konkrete velfærdsløsninger, som kommunerne efterfølgende kan indkøbe. Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at INNOBA er udvalgt til at hjælpe med denne proces. Se mere om vores rolle og om de nye innovationspartnerskaber her på siden under "projekter".    

Ny inspiration

Trænger du til at få trænet innovationsmusklen? Her er en løsning at blive inspireret af, når du alligevel står i køkkenet og forbereder aftensmaden. Den lille grønne sag er udviklet af designeren Stefán Pétur Sólveigarson og hjælper med at måle spaghetti op. "Eat Like a Horse" hedder opmåleren. Hurtigt kan man vurdere den passende portion pasta til et barn, en voksen, til en super sulten voksen -  eller til hele familien. Sjov lille løsning på en hverdagsudfordring - måske giver det idéer til andre skæve hverdagsløsninger, privat og på jobbet?

Nyt projekt

INNOBA er gået i samarbejde med VIA Design og Resonans om at hjælpe en af verdens førende medicinalvirksomheder med at videreudvikle deres processer for brugercentreret produktinnovation. Projektet er en del af det ambitiøse "PLUS Program", som skal styrke innovationskapaciteten i industrien i Danmark ved at koble design og innovationsbureauer med større danske industrivirksomheder.    

Nyt projekt

Vi har være på besøg hos en større medicinal-virksomhed sammen med app-virksomheden Viscom. INNOBA stod for at gennemføre en innovationsworkshop med et tværfagligt team af medarbejdere, app-udviklere og designere. Formålet var at idé-udvikle om en helt ny serviceløsning til virksomheden patienter. Teamet identificerede målgrupper, temaer og funktionalitet i en elektronisk løsning, der kan hjælpe kroniske patienter. Læs mere om den nye sundhedsapp under "projekter".

Nyt projekt

Vi glæder os til at arbejde med innovation i Region Sjælland! Sammen med konsulenthuset Alectia, der er eksperter i logistik, skal INNOBA facilitere et innovationsforløb mellem offentlige aktører og private virksomheder for at nytænke en helt ny fælles lager og logistikløsning. I forløbet inddrages brugere fra regionens hospitaler, logistikvirksomheder og logistikfolk på tværs af fagligheder og øvrige tilhørsforhold for at arbejde med helhedsløsninger og nytænkning.

Ny inspiration

Tilbage fra ferie? Prøv at se på de vanlige rutiner med nye øjne. Start derhjemme i privaten og giv børnene inspiration med i skoletasken. En blyant kan noget helt andet, når man putter plantefrø i enden i stedet for et viskelædder. Den idé har en dansk iværksætter startet en verdenssucces på. Sproutworld sælger blyanter, der bliver til krydderier, når man planter dem. I stedet for at smide de brugte blyanter ud, planter man dem bare og frem spirer den fineste rosmarin, koriander, timian, ... Se mere her.

Nyt om os

Den har været længe undervejs, men nu er vi endelig klar til at kunne præsentere vores nye hjemmeside. Vi håber, det bliver lettere at få hurtig information om hvem vi er, hvad vi laver, og hvorfor vi synes, innovation er så vanvittig spændende! Giv gerne feedback og fortæl os, hvis der er noget, der mangler eller bør ændres - eller hvis du har en idé til noget, vi kunne tænke anderledes.

Ny inspiration

INNOBA har udviklet 7 arketyper på innovationsaktive i Danmark. Hvem er de innovationsaktive i den offentlige sektor? Det spørgsmål har vi besvaret i en stor analyse for Center for Offentlige Innovation (COI). Det har aldrig tidligere været afdækket (hverken i Danmark eller i andre lande), hvem det egentlig er, der arbejder med innovation i offentlige sektorer – og hvordan. Der er altså tale om helt ny viden med gennemgang af 7 arketyper, som hver især spiller forskellige roller i offentlige innovation.

Ny inspiration

Vi har hjulpet Øre-Næse-Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital med et innovationsforløb for at finde nye løsninger på at nedbringe, forbedre og udnytte ventetid for patienter og pårørende på afdelingen. En af de mange idéer, der kom ud af forløbet, var at udvikle en app, der kan understøtte en bedre venteoplevelse. Vi er meget stolte og glade for at være blevet inviteret til at hjælpe med udviklingen af den nye app sammen med virksomheden Viscom, der er specialiseret i udvikling og design af sundhedsapps.

Nyt om os

Lisbeth Wamsler Jensen er digital designer med både en baggrund fra IT-universitetet og som grafisk designer. Hun skal hjælpe med grafisk materiale, til workshops på udvalgte projekter og med hjemmesidedesign. Vi glæder os til samarbejdet!

Nyt oplæg

Mange har fundet vejen til at udvikle og implementere nytænkning og nye løsninger i enkeltstående projekter. Fremtidens innovationsudfordring bliver at skalere innovationsprocesser og gøre innovation til en integreret del af hverdagen. Hvordan arbejder du effektivt med idé‐opsamling i din organisation? Hvordan får man løbende tilgang til systematisk viden om, hvordan andre løser hverdagens velfærdsudfordringer? Hvad kan der gøres for at understøtte løbende borgerinddragelse på nye måder? Vi afholder sammen med IT‐virksomheden Induct gå‐hjem‐møde i Dansk IT på torsdag og prøver at give svarene!

Nyt projekt

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi sammen med IT-virksomheden Induct har fået til opgave at hjælpe Center for Offentlig Innovation (COI) med at undersøge, hvordan man online kan understøtte videndeling om innovation på tværs af den offentlige sektor i Danmark. INNOBA vil de næste måneder lave en større brugerundersøgelse i form af interviews, observationer, afdækning af typiske brugerrejser for innovation, CO-Creation mv. Undersøgelsen skal klæde COI på til at beslutte, om der skal etableres en landsdækkende onlineplatform for videndeling om innovation – og i så fald, hvad den skal indeholde. Vi glæder os til opgaven og til at tale med rigtig mange spændende innovationsinteresserede på tværs af hele den offentlige sektor!

Nyt projekt

Vi har gennemfører et innovationsforløb med Øre-næse-halsafdelingen om udvikling af fremtidens løsninger til forbedring af ventetid. Det handler om reduktion af ventetid for patienter og pårørende, om at vende oplevelsen af at vente på hovedet og om forbedring af oplevelsen af mødet med afdelingen. Hvordan kan ventetid reduceres – eller måske helt fjernes? Hvordan kan oplevelsen af at vente forbedres? Kan ventetid være noget positivt?

Ny inspiration

Vi bygger live size prototyper på Hvidovre Hospital! Vi er en del af rådgivergruppen på Nyt Hospital Hvidovre og har stået for brugerinvolvering i det nye byggeri i samarbejde med de ansvarlige arkitekter. Vi er lige blevet færdige med at teste prototyper på patientværelser, vagtværelser og undersøgelsesbehandlingsrum sammen med det kliniske personale, portører, sekretærer, sikkerhedsrepræsentanter, hygiejnesygeplejersker, patienter og øvrige brugertyper. Brugerne har været på besøg, har flyttet rundt på senge, borde, stole, diskuteret indretning, overejet pladshensyn i forhold til arbejdsgange, diskuteret patienters og pårørende behov og meget mere.

Nyt om os

Velkommen til Camilla Vi er glade for at byde velkommen til Camilla Hoff-Jørgensen, som er blevet fast tilknyttede INNOBA som antropolog og researcher. Camilla Hoff-Jørgensen er socialantropolog og specialist i kvalitative undersøgelser. Hun har erfaring med at gennemføre borgerinddragende researchprocesser gennem innovative interviewforløb og er iderig i forhold til at rekruttere brugere og få dem til at bidrage med deres viden i diverse aktiviteter bl.a ved hjælp af visuel dokumentation og mapping. Camilla har erfaring med research og brugerinddragelsesprocesser fx i socialt udsatte boligområder, blandt medarbejdere i fødevarevirksomheder samt analyse af danske, japanske og spanske familiers holdninger til sundhed og fødevare.

Nyt projekt

”Hvordan skaber vi den bedst mulige oplevelse for borgerne, når de møder ATP?” INNOBA er blevet inviteret af ATP til at bidrage til udvikling kvalificering af ideer til hvordan borgerne kan opleve den bedste service, når de skal høre nyt om deres pension, ansøger om boligstøtte, stiller spørgsmål om familieydelser, mv. Vi designer i tæt samarbejde med kernemedarbejdere et CO-Creation forløb, hvor ledere og medarbejder inddrages i at udvikle og kvalificere konkrete idéer, der efterfølgende kan implementeres.

Nyt projekt

Vi havde i november en spændende dag med Socialforvaltningen (SOF) i Københavns Kommune. I samarbejde med Enheden for Velfærdsteknologi og advokatfirmaet Rønne & Lundgren gennemgik vi over en dag, hvilke udfordringer og potentialer i offentlig-private innovationssamarbejder (OPI), forvaltningen skal have fokus på - på tværs af organisationen. Vi diskuterede bl.a. væsentlige juridiske problemstillinger, overvejelser om innovationsledelse og brugerinvolvering, tilgange til samarbejde med virksomheder, mv

Nyt projekt

Vi er i gang med at foretage en ekstern evaluering af det spændende udviklingsprojekt Da Danmark blev til - fra vikingekonger til valdemarer (DDBT). Projektet er et 4-årigt kulturhistorisk oplevelsesprojekt (2011-2014) med fokus på vikingetid og middelalder, i regi af Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
 Vi er super glade for at have fået opgaven med at udarbejde en lærende evaluering, som kan bruges til afrapportering på projektet og, fremadrettet, til den bedst mulige projektudvikling!

Ny inspiration

Hvordan udvikling man nye oplevelser, der tiltrækker de rigtige kunder? Vi har været i Jylland sammen med vores samarbejdspartner Manto for at hjælpe oplevelsesvirksomheder (museer, biografer, musikorkestre, kulturinstitutioner,…) med at nytænke deres serviceydelser. På en intensiv dag arbejdede de passionerede deltagere med 3 nye værktøjer, der kan udfordre vanetænkningen, inddrage brugernes perspektiv og på en effektiv måde lede til ny udvikling. Hver deltager gik derfra med konkrete nye, implementerbare idéer til oplevelser, services, produkter, koncepter, der kan tiltrække nye besøgende og styrke den overordnede forretning.

Nyt om os

INNOBA er super glad for at kunne byde velkommen til to fast tilknyttede profiler: Line Sigaard Kjær, cand.it. og designer, har tidligere arbejdet for INNOBA under hendes studier på IT-Universitetet. Vi er glade for at have hende tilbage på projekterne og at kunne bruge hendes kompetencer inden for visuelle virkemidler, brugerdreven innovation og ideation. Susanne Abildgaard Rud er antropolog (cand.scient.anth og socialantropolog) og har omfattende erfaring med at gennemføre inddragende og innovative udviklingsforløb, der kan igangsætte forandringer og lede til nye og fremtidsorienterede løsninger.

Nyt om os

Vi flytter til Symbion Science Park. Symbion er et stort kontor- og netværksfælleskab for omkring 250 virksomheder fordelt på Østerbro og Ørestaden. Alle virksomheder har fokus på innovation og forretningsudvikling. Vi glæder os til at blive en del af et dynamisk og inspirerende miljø.

Nyt projekt

Kom og vær med, når Serviceplatform afholder ”Serviceinnovation-konferencen 2014” d. 27. august! Der vil være oplæg med konkrete erfaringer fra innovative virksomheder i dansk erhvervsliv, dialog med førende eksperter inden for innovative serviceløsninger og videndeling fra forskere, der finder nye veje til åben innovation. Over 200 innovationsinteresserede har allerede meldt sig til. Rikke Bastholm fra INNOBA er dagens vært og vil lede deltagerne igennem en spændende dag med masser af brugbar viden og inspiration. Se program og tilmeld dig konferencen her.

Nyt projekt

Vi skal assistere Manto i et projekt om bedre turisme ved Gudenåen. Manto hjælper en række kommuner og andre aktører med at gennemføre et større innovations- og udviklingsprojekt, der skal sætte Gudenåen på landkortet som et natur- og oplevelsessted. Projektet omhandler tiltag inden for branding, videnspredning, service- og oplevelsesinnovation, kvalitets- og partnerskabsudvikling mv. INNOBA skal bidrage med inputs vedr. projektledelse og planlægningsværktøjer for innovationsprojekter.

Nyt om os

Vi er glade for at fortælle, at INNOBA har indgået et strategisk partnerskab med konsulentvirksomheden Manto. Manto er eksperter i oplevelsesøkonomi og forretningsudvikling af virksomheder eller organisationer, som arbejder inden for underholdnings-/oplevelsesindustrien. INNOBA og Manto har allerede samarbejdet på flere projektet, og vi ser frem til flere spændende muligheder, hvor innovation, forretningsudvikling, servicedesign og oplevelser kan gå hånd i hånd. Læs mere om Manto her.

Nyt projekt

Vi skal hjælpe virksomheden Manto med at gennemføre en evaluering af organisationen Interactive Denmarks arbejde med at udvikle og støtte spilindustrien i Danmark. Vi glæder os til at lære mere om, hvordan man bedst støtter op om innovation og udvikling med computerspil.

Ny inspiration

HAT-projekt i TV-avisen Så er der nyhedsindslag om projektet Healtchcare Asset Tracking, som vi tidligere har omtalt her på siden. Se mere her. D. 28. maj afholdes et 2-timers seminar om HAT-projektet og dets resultater. Det er et åbent seminar med adgang for alle med interesse for OPI-projekter, hospitalslogistik og sporbarhed samt brugercentreret produktudvikling. Kom og hør om, hvad offentlige og private parter kan få ud af at arbejde sammen om innovation og fremtidens velfærdsløsninger.

Nyt projekt

INNOBA er inviteret af Manto, som står for projektet ”Oplev vækst” i Nordjylland, til at stå for en ambitiøs workshopformiddag for ca. 60 deltagere med fokus på innovation og serviceudvikling. Projektet hjælper forskellige typer af oplevelsesinstitutioner og kreative talenter med forretningsudvikling og kreativ vækst over en række workshops, sparring og opfølgning.

Nyt oplæg

INNOBA er inviteret til at holde oplæg om CO-Creation på Dansk IT's konference om offentlig digitalisering d. 19.-20. marts, 2014. Oplæg'et er kl. 12.00 d. 19. - og senere på dagen afholder vi også workshop: I arbejdet med innovation af serviceydelser bliver IT-løsninger og digitalisering i stigende grad et afgørende element. Derfor er INNOBA gået sammen med IT ekspert Rune Domsten fra Domsten.dk om at sætte spot på, hvordan innovation, borgerinddragelse og digitalisering kan spille sammen. Vi afholder en workshop om digital borgerinddragelse og CO-Creation som en spændende ny vej til serviceudvikling i den offentlige sektor.

Nyt oplæg

Vi holder oplæg om "Design Thinking for Better Healthcare" på Design is Business konferencen i Bella Centeret. Konferencen er en del af DesignTrade, som er Nordens nye innovative designmesse. Der vil være deltagere fra ind- og udland og en masse inspiration. Kom og vær med! Vi fortæller om Healthcare Asset Tracking projektet og brugen af Design Thinking til bedre sundhedsløsninger kl. 13 i morgen (9. januar). Derudover vil der være masser af oplæg om design, forretning og innovation.

Nyt projekt

Vi er rigtig glade og stolte af at kunne fortælle, at INNOBA er blevet udvalgt til at stå for brugerinddragelse på Hvidovre Hospital, når hospitalet skal udvides med et helt nyt byggeri over de kommende år. Aarhus arkitekterne og schmidt hammer lassen architects har sammen med den øvrige rådgivergruppe Søren Jensen Rågivende Ingeniørfirma, Kragh & Berglund og Royal Haskoning DHV vundet opgaven med at tegne det nye hospital. I den proces skal medarbejdere på tværs af alle medarbejdergrupper samt patienter og pårørende inddrages i at give deres bud på, hvad bygningen skal kunne for at blive det bedst mulige Nyt Hvidovre Hospital.

Nyt projekt

Projektledelse af innovationsprojekter på tværs af offentlige og private aktører (OPI-projekter) kræver typisk andre kompetencer og værktøjer end ledelse af andre typer af projekter. Der skal en anden form for planlægning og ledelse til end i driftprojekter, og innovation er et fagområde, der kræver specifikke metoder og kompetencer. INNOBA udbyder nu sammen med advokatfirmaet Rønne & Lundgreen kurser i OPI projektledelse. Se mere om kurset her.

Nyt projekt

INNOBA har sammen med virksomheden Manto og Tegnestuen LBB3 vundet en opgave for Visit Nordjylland om udvikling af en potentialeplan for Skagen som international kystferieby. Manto er som eksperter i oplevelsesøkonomi hovedansvarlig for opgaven. INNOBA skal facilitere forløb med centrale aktører fra turisterhvervet, detailhandlen, erhverv, foren­ingsliv og lokale ildsjæle om nye turismetilbud, der kan tiltrække flere internationale turister til Skagen. Vi glæder os til at bidrage til den videre udvikling af turisme i Skagen!

Nyt projekt

Vi havde en rigtig spændende dag på Dragør Ford før efterårsferien med folkene bag internationaliseringsforløbet Growbiz. INNOBA var inviteret til at stå for en dags kick-off på det næste års aktiviteter blandt partnerne i Growbiz. Væksthus Hovedstadsregionen, Serviceplatform, Dansk Erhverv, IT-branchen og Medicon Valley Alliance arbejdede med målgrupper, planer for markedsføring, tidsplan og brainstorm på aktiviteter og fik lagt en plan for de næste måneders samarbejde. Vi glæder os til at være med til at følge op på dagen og bidrage i det videre forløb.

Nyt projekt

Vi har været i Herning og hjælpe styregruppen for projektet Slip sundheden fri med at udarbejde en strategi for konsortiedannelse og igangsættelse af fælles aktiviteter. Slip sundheden fri er et projekt, der skal undersøge, hvordan man kunne agere i patientforløb, hvis man ikke var forskellige forvaltninger og institutioner – men i stedet skulle agere som én samlet organisation. Det handler om det nære sundhedsvæsen og borgeren/patienten i centrum. En super sjov og produktiv dag med masser af nye indsigter!

Nyt projekt

INNOBA er blevet inviteret til at deltage som underviser og facilitator i Business Booster. DDA og Manto udbyder sammen et udviklingsforløb for designvirksomheder med fokus på forretningsudvikling. Der afholdes i alt 8 heldagsworkshops med forskellige temaer. INNOBA står for workshoppen om co-creation. Kursusdagen vil indeholde oplæg om potentiale og muligheder ved co-creation, case-eksempler, øvelser samt inputs om konkrete værktøjer. Vi glæder os til at videndele om vores erfaringer med co-creation!

Nyt projekt

Vi er ved at være igennem første fase af HAT-projektet (Healthcare Asset Tracking), som drejer sig om at udvikle en helt ny løsning til sporing af varer på hospitaler. Hvert år mistes dyrebar medicin og andre varer, fordi der sker menneskelige fejl i logistikkæden. Projektet skal sikre langt bedre sporbarhed, øge patientsikkerheden og optimere ressourceforbruget gennem test og tilpasning af en IT og sporingsløsning fra firmaet Munin Spot Technology. Se mere om projektet under "projekter".

Nyt projekt

INNOBA skal i samarbejde med virksomheden New Clear Act hjælpe Nordisk Ministerråd med at inddrage interessenter og embedsmænd i innovation og idé-udvikling. Deltagere fra alle de nordiske lande vil i løbet af 4 store workshops fat på idé-udvikling og brainstorms for at komme med nyskabende inputs til innovationsinitiativer i Norden. Workshops bliver afholdt på Nordic Innovation Formandsskabs-konferencen i Stockholm.

Nyt projekt

INNOBA skal for Københavns Kommune stå for planlægning og facilitering af workshops med deltagelse af 50-100 borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere for at idé-udvikle omkring grønne handlemuligheder og identifikation af relevante områder til offentlig-privat innovationssamarbejde. Derudover skal vi yde løbende rådgivning om OPI.

Nyt projekt

INNOBA skal i samarbejde med Cowi stå for et efteruddannelsesforløb for udbredelse af principper om ligebehandling på tværs af forvaltninger og afdelinger i Københavns Kommune. INNOBA udvikler værktøjer til medarbejderinddragelse i faciliterede forløb, hvor der vil blive arbejdet aktivt med forankring og strategier for principperne.

Nyt projekt

INNOBA er blevet bedt om at yde løbende assistance til Region Hovedstadens Center for Sundhedsinnovation. Det drejer sig om udvikling af innovationsprojekter, brugerinvolvering, brugerresearch, mv. Projekterne vil være fordelt på regionens hospitaler og også omhandle offentlig-privat samarbejde med virksomheder omkring udvikling af nye produkter og løsninger til sundhedssektoren.

Nyt projekt

INNOBA skal hjælpe Dansk IT (ITEK) med et 24 timers innovationsseminar for salgsdirektører og IT-chefer i de største danske industrivirksomheder. Seminaret skal give svaret på ikke mindre end, hvordan DK kan blive det bedste land i verden til udvikling af radikale nye produkter med IT!

Nyt projekt

Vi hjælper Danish Design Association med at træne offentlige og private aktører i CO-Creation ved brug af designmetoder og metoder til idé-udvikling og -forankring.

Nyt projekt

Vi glæder os til at hjælpe Serviceplatform med projektet "Innovation Express", som går ud på at hjælpe til internationalisering af de danske virksomheder, som har specialiseret sig i at arbejde med service innovation. Det handler om et internationaliseringsforløb for 20 mindre innovationsvirksomheder med undervisning i strategi, forretningsudvikling og internationalisering. INNOBA varetager projektledelse, markeds- og behovsanalyse, konceptudvikling, mv. i DK og Irland.

Nyt projekt

Vi hjælper med igangsættelse af et innovationsprojekt om en ny personløfter til plejepersonale. INNOBA står for kvalitetssikring og forbedring af fondsansøgning for virksomheden Revac, der ønsker at igangsætte projektet og søger medfinansiering til test og tilpasning af en helt ny form for personløfter til ældre og handicappede.

Nyt projekt

Innovationsnetværket Livsstil - bolig og beklædning ønsker at inddrage partnere og netværksdeltagere i at idé-udvikle omkring fremtidige aktiviteter. INNOBA står derfor for planlægning og facilitering af kick-off for det kommende års aktiviteter i netværket.

Nyt projekt

Vi er nylig vendt tilbage fra en spændende heldagsworkshop i Kolding med en lang række førende forskere på design- og innovationsområdet. INNOBA var blevet bedt om at facilitere en dag, hvor Kolding Designskoles forskningsteam kunne brainstorme på, hvordan de skal arbejde strategisk med forskning de næste 2 år. Det glæder vi os til!

Nyt projekt

INNOBA hjalp sidste år Rigshospitalet og virksomheden Caretag med at søge fondsmidler til et projekt om sporing af kirurgiske instrumenter. En sporingsløsning vil bl.a. kunne spare tid på operationsafdelinger til optælling af instrumenter før og efter en operation samt på sterilcentraler, når instrumenterne skal autoklaveres (rengøres). Projektet har nu fået 2,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,5 mio. kr. til at markedsteste en løsning på 4 af landets hospitaler. Vi er blevet bedt om at varetage brugerinddragelse og brugertests til efteråret. Det glæder vi os meget til!

Nyt projekt

Medarbejdere fra INNOBA bidrager på en fortrolig opgave for en oplevelsesinstitution i Danmark, der ønsker at udbygge sine aktiviteter, herunder tænke institutionens fremtid sammen med byudvikling og større fysiske rammer. Vi har set på markedssituationen, indtjeningspotentiale og forskellige strategiske tilgange til at møde brugernes og potentielle kunders behov.

Nyt om os

Vi er glade for at kunne meddele, at INNOBA har indgået et samarbejde med virksomheden Domsten.dk om at tilbyde virksomheder innovationsrådgivning og intensive innovationsforløb. Domsten.dk er særdelse stærk på områderne teknologiudvikling og topledelse. I en kombination med INNOBAs innovationskompetencer mener vi at have et meget stærkt udgangspunkt for at hjælpe specielt virksomheder med teknologiafhængige/teknologitunge produkter med produktudvikling og innovation. Links: pressemeddelelse og produktark

Nyt oplæg

INNOBA deltager på årets RFID DK konference med et oplæg om brugercentreret test og tilpasning af software. Det sker med udgangspunkt i projektet Healthcare Asset Tracking. Læs mere om workflowanalyse, blueprints, design research og effektmåling på linket her. Læs også om HAT-projektet under "projekter".