Nyt projekt

Kan man forbedre ældres hverdag på plejehjem ved hjælp af lys? Ja, det kan man med døgnrytmebelysning, som har vist sig at afhjælpe depression, øge energiniveau og motivation, mindske natteopvågning og skabe ro omkring demente. Vi er derfor glade for at hjælpe Københavns og Aarhus Kommune med et innovativt indkøb af løsninger til døgnrytmebelysning på plejehjem. Pt. er vi i fuld gang med markedsdialog. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Vi faciliterer nyt nationalt partnerskab om innovationsfremmende sundhedsudbud. Med Corona er der næppe noget tidspunkt, hvor offentlig-privat samarbejde om innovative løsninger bliver mere akut relevant. Store produktionsvirksomheder har med kort varsel omlagt produktionen til værnemidler, der arbejdes sammen på helt nye måder for at finde løsninger på logistik, behandling og håndtering af epidemien. Vi følger derfor med spænding arbejdet i partnerskabet. Se mere om partnerskabet og det kommende forløb her.

Nyt projekt

Vi har i samarbejde med Arkitema, Region Sjælland og totalentreprenør 5E BYG afholdt kick-off på byggeriet af nyt diabetes center i Odense. SDCO (Steno Diabetes Center Odense) skal etableres i forbindelse med det nye Odense Universitets Hospital og kommer til at fungere som et samlet behandlings- og videncenter for diabetes i Danmark. Vi er glade og stolte over at være med til at hjælpe det nye byggeri i gang. Se mere om projektet og INNOBAs bidrag til kick-off her.

Nyt projekt

Hvordan kan man bruge udviklingspartnerskaber til at skabe en anden form for samarbejde mellem leverandør og bygherre ved indkøb af renoveringsydelser? Det var hovedspørgsmålet, da vi afholdt workshop med et større boligselskab for nylig. Selskabet indkøber årligt for store summer ydelser fra håndværkere og byggefirmaer, når selskabets udlejningsejendomme skal vedligeholdes. INNOBA hjælper med at forberede et innovativt og partnerorienteret indkøb. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

D. 1. september 2020 afholdt vi kursus i brugerinddragelse og innovation for projektledere i Frederiksberg Kommune. Der var spændende diskussioner om forudsætninger og potentialet ved at inddrage borgere i udviklingsprojekter og arbejde på tværs af fagligheder og siloer. Se mere om kurset og de gode pointer fra deltagerne her.