Nyt projekt

Hvordan monitorerer man patienter på fremtidens hospital, når de ikke længere ligger sammen men er fordelt på enestuer? Kan man tænke nyt om monitorering i det hele taget og følge patienter på nye måder, når de er indlagt og under behandling? Det ser vi på sammen med Bispebjerg Hospital og Region Hovedstaden i et nyt projekt. Projektet gennemføres som innovativt indkøb, hvor danske og udenlandske virksomheder inviteres til at udvikle en nyskabende løsning, som efterfølgende direkte kan skaleres og indkøbes. Andre offentlige aktører inviteres med som potentielle indkøbere. Se mere her.

Nyt projekt

Interesserer du dig for innovativt indkøb? Så hold øje med den kommende helt nye procesmodel for innovationsfremmende sundhedsindkøb. INNOBA udvikler sammen med Region Hovedstaden pt. en fuldt opdateret værktøjskasse til innovativt indkøb i regioner. Der vil både være tale om procesvejledning, hjælpeværktøjer og kompetenceudvikling, som samlet skal sætte rammerne for innovativt indkøb i Region Hovedstaden fremadrettet. Værktøjspakken offentliggøres og deles, så alle kan bruge den. Se mere her.

Nyt projekt

Flere kommuner er gået sammen om at afsøge løsninger på miljø- og klimaudfordringer via Internet of Things. Det gælder ikke alene afprøvning og samudvikling af ny teknologi men i meget høj grad også den efterfølgende implementering. Det har ofte været vanskeligt for kommuner at optage, indarbejde og skalere ny teknologi. Derfor arbejder kommunerne på at udvikle en ny arena for netop det. Se mere om projektet her.

Nyt om os

Nyt projekt

Hvordan kommer vi fra den første prototype til implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger? Det er fælles medicinhåndtering er godt eksempel på. 4 kommuner er gået sammen om fælles service, support og udrulning af nyskabende løsninger til medicinpåmindelse hos udsatte borgere. INNOBA evaluerer erfaringerne. Se mere om projektet her og den kommende evaluering her.

Nyt projekt

Arbejder du som offentlig indkøber, jurist eller juridisk rådgiver, og leder du efter opdateret viden om offentlig-privat innovation og innovativt indkøb? Så tilmeld dig kursus hos Advokaternes HR til maj 2022. Her får du indføring i den seneste viden inden for støtte og assistance til offentlige organisationer og private virksomheder, som ønsker at arbejde sammen om innovation. Lær bl.a. om OPI-kontrakter, innovationsfremmende udbuds- og kontraktformer, processer, m.m. INNOBA underviser på kurset sammen med Lundgrens Advokater. Kurset tæller som 4 lektioner i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse for advokater. Få plads og tilmeld dig allerede nu her.

Nyt projekt

Kommunerne Aalborg, Aarhus og København er gået sammen om at finde nye løsninger til tryghed for ældre i eget hjem. Som del af projektet har INNOBA hjulpet med at udvikle et nyt værktøj til dialog om tryghed. Værktøjet giver en forståelse af, hvad der betyder noget for tryghed, hvordan tryghed opleves forskellige. Samtidig indeholder værktøjet nogle dialogspørgsmål, som kan danne udgangspunkt for samtaler om tryghed og behov for hjælp til tryghed. Værktøjet består af ‘spillekort’ og er let at bruge. Se det her og læs mere om projektet her.

Nyt projekt

Region Hovedstaden er frontløber i at arbejde systematisk med innovativt indkøb. Nu sætter regionen endnu mere turbo på og udvikler ny strategi for innovativt indkøb som virkemiddel til fremtidens løsninger og mere sundhed og bæredygtighed for pengene. INNOBA har hjulpet med udarbejdelse af strategien og ydet rådgivning om procestilgange og strategiske retninger for offentlig-privat innovation. Det har længe været en mærkesag for os at fremme en mere strategisk tilgang til innovativt indkøb og OPI. Vi glæder os over samarbejdet! Se mere om projektet her og her.

Nyhed

Nyt projekt

Frederiksberg Kommune har arbejdet med innovative anlægs- og skybrudsprojekter i mange år. Der er afprøvet nye metoder, nytænkende teknologi, ændrede arbejdsprocesser og en lang række skybrudsløsninger i tværgående innovative samarbejder. Nu opsamles læringspunkter i en ny projekthåndbog, der giver opskriften på det gode udviklingsprojekt. Vi er glade for at bidrage og være med til at sikre klimavenlig byudvikling mange år fremover. Se mere om projektet her.