Grønne løsninger til Københavns Kommune

Udvikling af nye grønne handlemuligheder sammen med virksomheder og borgere

Om projektet

Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune ønskede at udvikle nye grønne løsninger i København i tæt samarbejde med private virksomheder – og med inddragelse af borgere og andre samarbejdspartnere. Man ønskede at tænke helt nyt omkring, hvordan man samarbejder med leverandører og andre private virksomheder på en anden måde end ved traditionelt indkøb. Samtidig havde kommunen et klart mål om CO2-reduktion, som kræver helt nye tilgange til idé-udvikling og kreative løsninger i byrummet.

INNOBAs rolle:

INNOBA bistod med rådgivning og facilitering af et innovationsforløb, hvor private virksomheder blev inddraget i idé-udvikling og afsøgning af mulighedsrum i tæt samarbejde med kommunen. Fokus var på nyskabende idéer, produkt- og serviceudvikling i enkeltvirksomheder og på tværs af virksomheder, offentlig-privat innovationssamarbejde samt borgerinvolvering i behovsafklaring, idé-udvikling samt test af løsninger.

INNOBA forestod planlægning og facilitering af innovations-workshops med deltagelse af 50-100 borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere for at idé-udvikle omkring grønne handlemuligheder og identifikation af relevante områder til offentlig-privat innovationssamarbejde. Løbende rådgivning og sparring omkring virksomhedsinvolvering i efterfølgende OPI-samarbejder. Desuden planlægning og gennemførelse af CO-Creation med inddragelse af brugere i tværkommunalt udviklingssamarbejde omkring mulige tværkommunale initiativer på det grønne området.