Innovation med Nordisk Ministerråd

INNOBA har i samarbejde med virksomheden New Clear Act hjulpet Nordisk Ministerråd med at inddrage interessenter og embedsmænd i innovation og idé-udvikling. Deltagere fra alle de nordiske lande tog i løbet af 4 store workshops fat på idé-udvikling og brainstorms for at komme med nyskabende inputs til innovationsinitiativer i Norden. Workshops blev afholdt på Nordic Innovation Formandsskabskonferencen i Stockholm i 2013 og gav en række nye svar på, hvordan nordiske virksomheder og offentlige institutioner kommer videre med innovation.

INNOBA indgik som underleverandør til NCA og gav inputs til workshopdesign, stod for facilitering af workshops sammen med NCA samt bidrog til opsamling og sortering i idéer efterfølgende.