Behov for sporing af varer på hospitaler

Studier viser, at op mod 46% af hospitalers ressourcer bruges på logistik. Nogle varer er desuden meget omkostningstunge – en enkelt kasse med medicin kan f.eks. have en værdi på mere end en halv mio. DKK. Så der er mange penge at spare ved mere effektiv logistik og sporing af forsvundne varer.

INNOBA fungerede som overordnet projektleder samt ansvarlig for brugerinddragelse i Aalborg på projektet Healthcare Asset Tracking, HAT. HAT-projektet havde til formål at teste en software- og hardwarebaseret sporingsløsning på 2 hospitaler: Herlev Sygehus og Aalborg Universitetshospital. Projektet tog udgangspunkt i brugerbehov og arbejdsgangsanalyser for at teste og tilpasse en skræddersyet sygehusløsning.

I første fase af projektet blev der afdækket arbejdsgange og brugerbehov på i alt 6 vareområder på Herlev Hospital og på Aalborg Universitetshospital. Sammen med Idé-klinikken gennemførte INNOBA i Aalborg 30 interviews og en række observationer for at se, hvordan kørestole, blodposer og celle-vævs-prøver bevæger sig rundt på hospitalet. På den baggrund blev der samlet op på, hvilke behov forskellige typer af brugergrupper har for elektronisk sporing af de tre produkttyper. Virksomheden Munin Spot Technology satte derefter udstyr op rundt omkring på hospitalerne, så man kunne pilotteste, hvordan en trådløs sporingsløsning kan fungere.

Senere på året vendte vi tilbage til Aalborg Universitetshospital for at lave en række deltagende observationsstudier af brugernes interaktion med den elektroniske løsning samt yderligere anbefalinger til tilpasning af funktionalitet og brugerinterface.

INNOBA stod også i samarbejde med Alectia for effektmåling af løsningen og udarbejdelsen af business case.

Resultatet af projektet blev en ny hospitalsløsning til sporing af varer, som Munin efterfølgende har baseret både dansk og internationalt salg på. De offentlige aktører fik igennem projektet et langt mere præcist billede af egne behov, en tilpasset mulig løsning og detaljeret materiale, der kan bruges som bilag til udbud efter andre innovative sporingsløsninger.

HAT-projektet var et samarbejde mellem Herlev Hospital, Aalborg Universitetshospital, Region Hovedstaden Apotek, Regionslageret i Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling og Idé-klinikken samt virksomhederne Munin Spot Technology, InformiGIS, Alectia, INNOBA og Insero.

Links: 6 rapporter om brugerbehov.