Vi underviser i co-creation

INNOBA deltog som underviser og facilitator i forretningsudviklingsforløbet “Business Booster”. DDA og Manto udbød sammen et udviklingsforløb for designvirksomheder med fokus på forretningsudvikling. Der blev afholdt i alt 8 heldagsworkshops med forskellige temaer. INNOBA stod for undervisning og afprøvning i co-creation.

Kursusdagen indeholdt oplæg om potentiale og muligheder ved co-creation, case-eksempler, øvelser samt inputs om konkrete værktøjer.