Slip sundheden fri

INNOBA har hjuplet styregruppen for projektet Slip sundheden fri med at udarbejde en strategi for konsortiedannelse og igangsættelse af fælles aktiviteter. Slip sundheden fri er et projekt på tværs af Herning og Holstebro kommuner, Hospitalsenheden Vest og lægepraksis. Projektet skal undersøge, hvordan man kunne agere i patientforløb, hvis man ikke var forskellige forvaltninger og institutioner – men i stedet skulle agere som én samlet organisation. Det handler om det nære sundhedsvæsen og borgeren/patienten i centrum.

INNOBA var inviteret til at facilitere en halv dag med den samlede styregruppe med fokus på konsortiedannelse og planer for konkrete aktiviteter. Vi stod for med oplæg om forskellige konsortietyper, øvelser og diskussioner at sørge for et konkret output i form af vision, mål, succeskriterier, aktiviteter og organisering for det fremtidige samarbejde.

Se mere om det meget visionære projekt her og her.