Growbiz kick-off workshop

INNOBA har stået for en kick-off  workshop om næste års aktiviteter blandt partnerne i Growbiz. Væksthus Hovedstadsregionen, Serviceplatform, Dansk Erhverv, IT-branchen og Medicon Valley Alliance arbejdede med målgrupper, planer for markedsføring, tidsplan og brainstorm på aktiviteter og fik lagt en plan for de næste måneders samarbejde. Desuden var der fokus på idé-udvikling og innovative tiltag.

Growbiz er et internationaliseringsforløb for små virksomheder i videnservice-erhvervet. Virksomhederne deltager i et forberedende forløb, hvor de får værktøjer til forretningsudvikling og internationalisering. Derefter arrangeres en udlandsrejse til et relevant eksportmarked, hvor der er booket møder med potentielle kunder og samarbejdspartnere. Forløbet har været afholdt med stor succes 2 gange tidligere og gennemføres nu med en række nye virksomheder.