Service innovationsforløb i ATP

”Hvordan skaber vi den bedst mulige oplevelse for borgerne, når de møder ATP?”

INNOBA har hjuplet ATP med et CO-Creation forløb, der havde til formål at bidrage til udvikling og kvalificering af ideer. Resultatet var et omfattende idé-katalog med konkrete idéer til, hvordan borgerne kan opleve den bedste service, når de skal høre nyt om deres pension, ansøger om boligstøtte, stiller spørgsmål om familieydelser, mv. Arbejdet var baseret på de omfattende brugerundersøgelser, ATP har gennemført om brugeres oplevelse af mødet med Udbetaling Danmark. Forløbet indeholdt ikke kun idé-udvikling men også en grundig bearbejdelse og kvalificering af de bedste idéer med bl.a. scoring på omkostninger, relevans og potentiale – og beskrivelse af forudsætninger for implementering.

INNOBA rådgav om CO-Creation, designede innovationsforløbet og faciliterede workshop med deltagelse af  ledere og medarbejdere på tværs af organisationen.  Vi hjalp med udvikling og design af et efterfølgende idé-katalog med konkrete idéer til forbedringstiltag på en række fagområder. Vi assisterede også i omdannelsen af idéerne til en 4-årig investeringsplan og et prioriteret idé-dokument, som blev lagt til grund for bestyrelsens strategiske overvejelser omkring de kommende års forretningsudvikling ift. endnu bedre brugeroplevelser.