CO-Creation i SKAT om bedre inddrivelse

SKAT opkræver hvert år flere hundrede mia. kroner fra borgere og virksomheder, der skylder det offentlige penge. Alene i 2015 opkrævede SKAT 950 mia. kroner. Store IT-vanskeligheder har gjort dette arbejde vanskelig i de senere år, og SKAT har stået overfor en række udfordringer på området. Der er et større oprydningsarbejde i gang, og b.l.a. er det besluttet at udskifte en stor del af den IT-understøttelse, der skulle have effektiviseret de løbende arbejdsprocesser. I den forbindelse har SKAT ønsket også at se på det lovkompleks, som ligger til grund for inddrivelsen.

SKAT inddrivelse varetager mere end 35 mio. fordringer for mere end 800 forskellige fordringshavere med ca. 500 forskellige inddrivelsestyper. For en lang række af fordringerne (skyldnersager) gælder forskellig lovgivning, diverse særregeler og undtagelser. Det komplicerede lovgrundlag er medvirkende til at gøre automatisering og effektivisering af området vanskeligt.

SKAT kontaktede derfor INNOBA for at få hjælp til et innovationsforløb, hvor en bred kreds af medarbejdere og specialister kunne inddrages i at udvikle konkrete idéer til lov- og procesforenkling for inddrivelse af gæld i det offentlige.

Projektets forløb

Vi designede et innovationsforløb med en række workshops først med ledelse og projektansvarlige, derefter med tværfaglige grupper af medarbejdere fra forskellige dele af organisationen samt relevante eksterne. Vi gennemførte også interviews med medarbejdere og brugere for at afklare behov og nuværende udfordringer. I den forbindelse udviklede vi en række personaer, som kunne fungere som inspiration for idé-udvikling og -kvalificering. Endelig gennemførte vi desk research for at skabe overblik over den kompleksitet, den daglige praksis omkring inddrivelse foregår i.

Idé-udviklingen foregik på en facilieret innovationsdag, hvor ca. 30 medarbejdere brainstormede over forskellige temaer, arbejde med behovsafdækning og kreativ idé-skabelse, ligesom der blev anvendt inspirationsoplæg, innovationskort, mv. for at inspirere og løfte innovationshøjden.

Resultat

Projektets resultat blev et idé-katalog med velbeskrevne og kvalificerede idéer til konkret lov- og procesforenkling. Alle idéer vare scorede og prioriterede på en række parametre, og kataloget var suppleret af en innovationsrapport, som præsenterede væsentlige potentialeområder mv.